Tijdens deze installatietaak kopieert u de orkestratiebestanden die bij het installatieprogramma van SaltStack Config zijn meegeleverd, naar het Salt-masterknooppunt. Vervolgens bewerkt u de bestanden om te verwijzen naar de drie knooppunten voor RaaS, de Redis-database en de PostgreSQL-database.

Opmerking:

Als de SaltStack Config-bestanden niet zijn geïnstalleerd op uw Salt-master, volgt u de instructies in Bestanden overbrengen en importeren.

De orkestratieconfiguratiebestanden kopiëren en bewerken:

 1. Navigeer op de Salt-master naar de directory sse-installer.
 2. Kopieer de pillar- en statusbestanden van de sse_installer-directory naar de pillar_roots en file_roots van de minion met de volgende commando's:
  sudo mkdir /srv/salt
  sudo cp -r salt/sse /srv/salt/
  sudo mkdir /srv/pillar
  sudo cp -r pillar/sse /srv/pillar/
  sudo cp -r pillar/top.sls /srv/pillar/
  sudo cp -r salt/top.sls /srv/salt/
  Belangrijk:

  Bij deze instructies wordt uitgegaan van bepaalde veronderstellingen die mogelijk niet waar zijn voor uw directorystructuur, in het bijzonder als u een bestaande Salt-installatie hebt. Verondersteld in de instructies:

  • Uw Salt-master gebruikt de standaarddirectorystructuur. Als uw directorystructuur is gewijzigd, moet u deze instructies mogelijk aanpassen voor uw aangepaste directorystructuur.
  • U hebt nog geen map met de naam sse onder uw pillar of configuratiestatusroot. Als deze map bestaat, moet u deze mogelijk handmatig samenvoegen.
  • U hebt nog geen bestand met de naam top.sls in uw pillar- of Salt-directory. Als dit bestand bestaat, moet u het mogelijk handmatig samenvoegen met uw bestaande bestand.
 3. In de directory /srv/pillar/ hebt u nu een bestand met de naam top.sls dat u in de vorige stap uit de installatiebestanden hebt gekopieerd. Open dit bestand in een editor.
 4. Bewerk dit bestand om de lijst met minion-id's (niet de IP-adressen of DNS-namen) te definiëren voor uw PostgreSQL-, Redis-, RaaS- en Salt-master. Gebruik de id's die u eerder hebt vastgelegd toen u de stap Sleutelgegevens over de vier knooppunten vastleggen hebt doorlopen.

  Bijvoorbeeld:

  {# Pillar Top File #}
  
  {# Define SSE Servers #}
  
  {% load_yaml as sse_servers %}
   - postgres-database-1
   - redis-database-1
   - saltstack-enterprise-api-server-1
   - saltmaster-1
  {% endload %}
  
  base:
  
  {# Assign Pillar Data to SSE Servers #}
  {% for server in sse_servers %}
   '{{ server }}':
    - sse
  {% endfor %}
 5. In de directory /srv/salt/ hebt u nu een bestand met de naam top.sls dat u in stap 2 hebt gekopieerd. Open dit bestand in een editor en controleer of het overeenkomt met het volgende:
  base:
  
   {# Target SSE Servers, according to Pillar data #}
   # SSE PostgreSQL Server
   'I@sse_pg_server:{{ grains.id }}':
    - sse.eapi_database
  
   # SSE Redis Server
   'I@sse_redis_server:{{ grains.id }}':
    - sse.eapi_cache
  
   # SSE eAPI Servers
   'I@sse_eapi_servers:{{ grains.id }}':
    - sse.eapi_service
  
   # SSE Salt Masters
   'I@sse_salt_masters:{{ grains.id }}':
    - sse.eapi_plugin
  

Wat moet u nu doen

Nadat u de bovenste statusbestanden hebt bewerkt, leest u en volgt u de stappen in Het pillar-bestand met instellingen voor SaltStack Config bewerken.