De werkplek Minions wordt gebruikt om miniondetails weer te geven, ad-hocopdrachten of -commando's uit te voeren en nieuwe doelen te maken.

De werkplek Minions in SaltStack Config waarin een lijst met alle beschikbare minions wordt weergegeven
De werkplek Minions wordt ook gebruikt voor de volgende taken:
  • Doelcriteria bewerken
  • Pillars koppelen
  • Opdrachten uitvoeren
  • Sleutels accepteren of weigeren
  • Rollen toewijzen aan pillars en doelen

De werkplek Minions bevat een lijst met alle Salt-minions die de minionservice uitvoeren en die momenteel worden beheerd door SaltStack Config. Minions zijn knooppunten die gebruikmaken van de minionservice, waarmee wordt geluisterd naar commando's van een Salt-master en de gevraagde taken worden uitgevoerd. Salt-masters kunnen zelf de minionservice uitvoeren, waardoor het mogelijk is om het knooppunt waarop de Salt-contollerservice wordt uitgevoerd, zo nodig te configureren en te beheren.

Het zijpaneel van de werkplek bevat een lijst met doelen. Een doel is de groep minions, waarop het Salt-commando van een opdracht van toepassing is. Raadpleeg Hoe werkt SaltStack Config voor meer informatie.

Wanneer u de werkplek opent, is het doel Alle minions (All Minions) standaard actief. De doellijsten Alle minions (All Minions) bevatten alle minions waartoe u toegang heeft.

Zie Hoe maak ik doelen voor informatie over doelen.

Beacons worden gebruikt om niet-Salt-processen te bewaken. Wanneer een bewaakte activiteit plaatsvindt, wordt een gebeurtenis verzonden die kan worden geconfigureerd om een reactor te activeren.

Opmerking: U kunt controleren welke beacons zijn geïnstalleerd en actief zijn op een minion door een opdracht met beacons.list uit te voeren op het respectieve doel van een minion. Zie Hoe maak ik opdrachten voor meer informatie.

Ad-hocopdrachten of -commando's

De werkplek Minions bevat ook het besturingselement Commando uitvoeren (Run Command) waarmee u één ad-hoccommando op een of meer minions kunt uitvoeren zonder een herbruikbare opdracht te maken. Deze functie is handig voor het snel uitvoeren van commando's of voor het uitvoeren van eenmalige opdrachten die geen onderdeel zijn van uw dagelijkse werkstroom, zoals bij probleemoplossing of tijdens de eerste configuratie.

In de werkplek Minions kunt u een ad-hocopdracht of -commando uitvoeren op:

  • Eén minion
  • Een of meer minions
  • Een Salt-master of alle Salt-masters (met behulp van salt-run)
  • Een doel
Opmerking:

Doelen zijn dynamisch en nieuwe minions worden automatisch aan elke overeenkomende doeldefinitie toegevoegd. Controleer de minions die in een doel zijn opgenomen voordat u een opdracht uitvoert.

Als u de werkplek Minions wilt gebruiken en weergeven, klikt u op Doelen in het zijmenu. U kunt de details van een specifieke minion bekijken door de Minion-id te selecteren. Als u gegevens voor alle minions wilt downloaden, klikt u op Meer acties en selecteert u een downloadindeling.

Aanwezigheid van minion

De kolom Aanwezigheid (Presence) geeft aan of SaltStack Config recent opdrachtgegevens heeft ontvangen van de minion, binnen een vastgesteld interval, raas_presence_expiration genoemd. Dit interval is standaard ingesteld op 3600 seconden. Aanwezigheid kan een indicator zijn voor de status van de machine door gebruik te maken van het beacon Aanwezigheid (Presence) dat op minions is geïnstalleerd.

Als het beacon Aanwezigheid (Presence) is geïnstalleerd, verzenden minions periodieke statusladingen naar hun Salt-masters, die vervolgens door SaltStack Config worden opgehaald, wat de status beïnvloedt die wordt weergegeven in de kolom Aanwezigheid (Presence).

SaltStack Config geeft de volgende aanwezigheidsstatussen.

Status Beschrijving
Onbekend (Unknown) SaltStack Config heeft nog nooit een antwoord van de minion gezien. Dit is de standaardstatus voor nieuw verbonden minions. Zodra de minions een opdracht hebben ontvangen, wordt de status gewijzigd in Aanwezig (Present).
Aanwezig (Present) SaltStack Config heeft antwoorden van de minion gezien binnen het laatste interval raas_presence_expiration, standaard ingesteld op 3600 seconden.
Verbinding verbroken (Disconnected) SaltStack Config heeft een antwoord van de minion gezien, maar niet binnen het laatste interval raas_presence_expiration.