vRealize Automation kan samenwerken met vRealize Operations Manager om een geavanceerde verdeling van de workload uit te voeren, de status van de implementatie en statistieken van de virtuele machine te bieden en de prijzen weer te geven.

Aantal en type integraties

De integratie tussen de twee producten moet plaatsvinden van op locatie naar op locatie en niet een combinatie van op locatie en cloud.

U kunt één vRealize Automation-instantie met meerdere vRealize Operations Manager-instanties integreren, maar een vRealize Operations Manager-instantie kan slechts met één vRealize Automation-instantie worden verbonden.

U kunt geen geaggregeerd cluster van vRealize Operations Manager verbinden met vRealize Automation.

Basisvereisten voor integratie

Om te integreren met vRealize Operations Manager, gaat u naar Infrastructuur > Verbindingen > Integraties. Om de integratie toe te voegen, hebt u de URL van vRealize Operations Manager en de referentiegegevens nodig voor het aanmeldingsaccount dat in het volgende gedeelte wordt beschreven. Daarnaast moeten vRealize Automation en vRealize Operations Manager hetzelfde vSphere-eindpunt beheren.

Aanmeldingsaccount voor integratie

In vRealize Operations Manager hebt u een lokaal of niet-lokaal vRealize Operations Manager-aanmeldingsaccount nodig om de integratie te kunnen gebruiken. Voor het account zijn alleen-lezen rechten vereist voor de adapterinstantie van vCenter voor het vSphere-eindpunt. Houd er rekening mee dat mogelijk een niet-lokaal account moet worden geïmporteerd in vRealize Operations Manager en dat de alleen-lezen rol is toegewezen. Voor de integratie is de gebruikersnaamnotatie voor aanmelding bij niet-lokale accounts gebruikersnaam@domein@geverifieerde-bron zoals jdoe@company.com@workspaceone. Geverifieerde bronnen worden gedefinieerd tijdens de eerste installatie van de vRealize Operations Manager-server.

Zie de volgende secties voor informatie. Zie Prijskaarten gebruiken in vRealize Automation voor prijsinformatie.