In deze stap configureert u een netwerk- en opslagprofiel om resources op te geven die voor een CloudAdmin-gebruiker van VMware Cloud on AWS in vRealize Automation beschikbaar zijn.

Hoewel er ook een image en een soortwaarde nodig zijn, is er niets uniek aan dat specifiek is voor de verificatiegegevens van VMware Cloud on AWS-gebruikers. Voor dit voorbeeld gebruikt u de soortwaarde small en de imagewaarde ubuntu-16 wanneer u de cloudsjabloon definieert.

Zie Uw Cloud Assembly-resource-infrastructuur maken voor algemene informatie over toewijzingen en profielen.

Tenzij anders vermeld, zijn de stapwaarden die u in deze procedure invoert alleen bedoeld voor deze voorbeeldwerkstroom.

Voorwaarden

Procedure

 1. Definieer een netwerkprofiel voor VMware Cloud on AWS-implementaties.
  1. Selecteer Infrastructuur > Configureren > Netwerkprofielen en klik op Nieuw netwerkprofiel.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Account/regio

   OurCo-VMC/Datacenter:Datacenter-abz

   Opmerking: Selecteer het VMware Cloud on AWS-cloudaccount en het overeenkomstige SDDC-datacenter dat u in Een VMware Cloud on AWS-cloudaccount in vRealize Automation maken in de werkstroom hebt gemaakt.
   Naam vmc-network1
   Beschrijving Bevat netwerken die toegankelijk zijn voor cloudsjabloonbeheerders die CloudAdmin-verificatiegegevens voor VMware Cloud on AWS hebben.
  2. Klik op het tabblad Netwerk en klik vervolgens op Netwerk toevoegen.
  3. Selecteer een netwerk waarin een VMware Cloud on AWS-gebruiker met CloudAdmin-verificatiegegevens kan implementeren, bijvoorbeeld sddc-cgw-network-1.

   Selecteer het netwerk met de naam sddc-cgw-network-1 die in dit scherm wordt weergegeven.

 2. Sla het netwerkprofiel op.
 3. Definieer een opslagprofiel voor VMware Cloud on AWS-implementaties.

  Configureer een opslagprofiel dat een gegevensopslag/cluster als doel heeft dat toegankelijk is voor de CloudAdmin-gebruiker.

  1. Selecteer Infrastructuur > Configureren > Opslagprofielen en klik op Nieuw opslagprofiel.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Account/regio OurCo-VMC/Datacenter:Datacenter-abz

   Selecteer het VMware Cloud on AWS-cloudaccount en het overeenkomstige SDDC-datacenter dat u in Een VMware Cloud on AWS-cloudaccount in vRealize Automation maken in de werkstroom hebt gemaakt.

   Naam vmc-storage1
   Beschrijving Bevat het gegevensopslagcluster waarop kan worden geïmplementeerd door cloudsjabloonbeheerders die CloudAdmin-verificatiegegevens voor VMware Cloud on AWS hebben.
  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gegevensopslag/cluster de gegevensopslag WorkloadDatastore.

   Voeg een opslagprofiel toe voor de VMC-procedure.

   Voor VMware Cloud on AWS in Cloud Assembly moet het opslagbeleid de gegevensopslag WorkloadDatastore gebruiken om een VMware Cloud on AWS-implementatie te ondersteunen.

 4. Sla het opslagprofiel op.

Volgende stappen

Een project maken om VMware Cloud on AWS-implementaties in vRealize Automation te ondersteunen.