In deze stap maakt u een cloudzone om een berekeningsresource op te geven die de CloudAdmin-gebruiker kan openen wanneer hij of zij met VMware Cloud on AWS in vRealize Automation werkt.

In VMware Cloud on AWS zijn de verificatiegegevens voor de primaire beheerders: CloudGlobalAdmin en CloudAdmin. Cloud Assembly is ontworpen om de CloudAdmin-gebruiker te ondersteunen. Implementeer naar resources die voor een VMware Cloud on AWS CloudAdmin-gebruiker beschikbaar zijn. Implementeer niet naar resources waarvoor VMware Cloud on AWS CloudGlobalAdmin-verificatiegegevens zijn vereist.

Cloudzones identificeren de computerbronnen waarop een projectcloudsjabloon machines, netwerken en opslag implementeert. Zie Meer informatie over Cloud Assembly-cloudzones.

Tenzij anders vermeld, zijn de stapwaarden die u in deze procedure invoert alleen bedoeld voor deze voorbeeldwerkstroom.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Configureren > Cloudzones.
 2. Klik op Nieuwe cloudzone en voer waarden in voor de VMware Cloud on AWS-omgeving.
  Instelling Voorbeeldwaarde
  Account/regio OurCo-VMC/Datacenter:Datacenter-abz

  Dit is het cloudaccount en de gekoppelde regio die u heeft gedefinieerd in de vorige stap, Een VMware Cloud on AWS-cloudaccount in vRealize Automation maken in de werkstroom.

  Naam VMC_cloud_zone-1
  Beschrijving Alleen VMware Cloud on AWS-resources
  Plaatsingsbeleid Standaard
  Mogelijkheidstags Laat dit leeg. Deze werkstroom gebruikt geen capaciteitstags.
 3. Klik op het tabblad Berekenen.
 4. Zoek en selecteer een berekeningsresource die beschikbaar is voor de CloudAdmin-gebruiker, zoals hieronder in gebied 1. Gebruik voor dit voorbeeld de resource met de naam Cluster 1/ Compute-ResourcePool.

  Cluster 1/ Compute-ResourcePool is de standaardberekeningsresource voor VMware Cloud on AWS.

  Tag aan de VMC-berekeningsresource en cloudzone toevoegen - 1

 5. Voeg de tagnaam vmc_placements_abz toe, zoals in gebied 2 hierboven.

  Tag met de naam vmc_placements_abz aan de berekeningsresource toevoegen.

 6. Filter de berekeningsresources die in deze cloudzone worden gebruikt, door vmc_placements_abz in het gedeelte Tags filteren in te voeren.
 7. Klik op Opslaan.

  Tag aan de VMC-berekeningsresource en cloudzone toevoegen - 3

  Voor dit voorbeeld is alleen de berekeningsresource met de naam Cluster 1/ Compute-ResourcePool beschikbaar voor de CloudAdmin-gebruiker.

Volgende stappen

Netwerk- en opslagprofielen voor VMware Cloud on AWS-implementaties in vRealize Automation configureren.