vRealize Automation ondersteunt integratie met een externe IPAM-provider. In dit voorbeeld wordt Infoblox als externe IPAM-provider gebruikt.

U kunt een providerspecifiek IPAM-integratiepunt gebruiken om IP-adressen en gerelateerde netwerkeigenschappen voor cloudsjabloonimplementaties te verkrijgen en te beheren.

In dit voorbeeld maakt u een extern IPAM-integratiepunt om toegang tot het account van uw organisatie met een externe IPAM-provider te ondersteunen. In deze voorbeeldwerkstroom is Infoblox de IPAM-provider en bestaat het providerspecifieke integratiepakket al. Hoewel deze instructies specifiek zijn voor een Infoblox-integratie, kunnen ze als referentie worden gebruikt als u een IPAM-integratie maakt voor een andere externe IPAM-provider.

U kunt een providerpakket verkrijgen op de website van uw IPAM-provider of in de VMware Marketplace.

Dit voorbeeld gebruikt het door VMware geleverde Infoblox-pakket Infoblox.zip, dat kan worden gedownload via de VMware Marketplace. Zie Een extern IPAM-providerpakket downloaden en implementeren voor gebruik in vRealize Automation voor informatie over de meest recente versies van de Infoblox-invoegtoepassing die beschikbaar zijn in de VMware Marketplace.

Voorwaarden

 • Controleer of u over cloudbeheerdersreferenties beschikt. Zie Inloggegevens die vereist zijn voor het werken met cloudaccounts in vRealize Automation.
 • Controleer of u de gebruikersrol van cloudbeheerder hebt. Zie Wat zijn de vRealize Automation-gebruikersrollen.
 • Controleer of u een account hebt met een externe IPAM-provider en of u de juiste verificatiegegevens voor uw organisatieaccount bij de IPAM-provider hebt.
 • Controleer of u toegang hebt tot een geïmplementeerd integratiepakket voor uw IPAM-provider. Het geïmplementeerde pakket wordt in eerste instantie verkregen als ZIP-download van uw IPAM-providerwebsite, of via de VMware Solutions Exchange Marketplace en vervolgens geïmplementeerd in vRealize Automation.

  Zie Een extern IPAM-providerpakket downloaden en implementeren voor gebruik in vRealize Automation voor informatie over het downloaden en implementeren van het ZIP-bestand met het providerpakket en het beschikbaar maken ervan als Provider-waarde op de pagina IPAM-integratie.

 • Controleer of u toegang hebt tot een geconfigureerde uitvoeringsomgeving voor de IPAM-provider. De uitvoeringsomgeving is doorgaans een ingesloten integratiepunt op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid (ABX).

  Zie Een uitvoeringsomgeving voor een IPAM-integratiepunt maken in vRealize Automation voor informatie over kenmerken van de uitvoeringsomgeving.

 • Schakel de vereiste uitbreidbaarheidskenmerken in uw Infoblox-applicatie in. Zie Vereiste uitbreidbaarheidskenmerken in de Infoblox-applicatie toevoegen voor integratie met vRealize Automation.
 • Als u geen externe internettoegang hebt, kunt u een internetserverproxy configureren. Zie Hoe configureer ik een internetproxyserver voor vRealize Automation.
 • Controleer of u over de vereiste gebruikersreferenties beschikt om uw Infoblox IPAM-product te openen en te gebruiken. Open bijvoorbeeld het tabblad Beheer in de Infoblox-appliance en pas de vermeldingen voor beheerder, groepen en rollen aan. U moet lid zijn van een groep met de rechten van beheerder of supergebruiker of van een aangepaste groep met rechten voor DHCP, DNS, IPAM en rasters. Met deze instellingen krijgt u toegang tot alle functies die beschikbaar zijn in de Infoblox-invoegtoepassing, zodat u een Infoblox IPAM-integratie en -ontwerpers kunt maken om die IPAM-integratie in cloudsjablonen en implementaties te gebruiken. Raadpleeg de Infoblox-productdocumentatie voor meer informatie over gebruikersrechten.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Integraties en klik op Integratie toevoegen.
 2. Klik op IPAM.
 3. Selecteer een geconfigureerd IPAM-providerpakket in de vervolgkeuzelijst Provider, bijvoorbeeld Infoblox_hrg.

  Als de lijst leeg is, klikt u op Providerpakket importeren, navigeert u naar een bestaand ZIP-bestand met providerpakket en selecteert u het. Als u het ZIP-bestand van de provider niet heeft, kunt u het verkrijgen op de website van uw IPAM-provider of via de VMware Marketplace.

  Zie Een extern IPAM-providerpakket downloaden en implementeren voor gebruik in vRealize Automation voor informatie over het implementeren van het ZIP-bestand met het providerpakket in vCenter en het beschikbaar maken ervan als Provider-waarde op de pagina Integratie.

  Voor informatie over het upgraden van een bestaande IPAM-integratie om een recentere versie van het IPAM-integratiepakket van een leverancier te gebruiken, raadpleegt u Upgraden naar een hoger extern IPAM-integratiepakket in vRealize Automation.

 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor uw beheerdersaccount bij de externe IPAM-provider, samen met alle andere verplichte velden (indien aanwezig), zoals de hostnaam van uw provider.
  In dit voorbeeld haalt u de hostnaam van uw Infoblox IPAM-provider op door de volgende stappen uit te voeren:
  1. Meld u op een apart browsertabblad aan bij uw IPAM-provideraccount met uw Infoblox-verificatiegegevens als beheerder.
  2. Kopieer de URL van de hostnaam.
  3. Plak de URL van de hostnaam in het veld Hostnaam op de pagina IPAM-integratie.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Uitvoeringsomgeving een bestaand integratiepunt op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid, bijvoorbeeld Infoblox_abx_intg.

  De uitvoeringsomgeving ondersteunt communicatie tussen vRealize Automation en de externe IPAM-provider.

  Opmerking: Als u een Amazon Web Services- of Microsoft Azure-cloudaccount gebruikt als uitvoeringsomgeving voor de integratie, moet u ervoor zorgen dat de appliance van de IPAM-provider toegankelijk is via internet en zich niet achter een NAT of firewall bevindt en dat deze een openbaar omzetbare DNS-naam heeft. Als de IPAM-provider niet toegankelijk is, kunnen de Amazon Web Services Lambda of Microsoft Azure Functions geen verbinding maken met de appliance en mislukt de integratie. Zie Een uitvoeringsomgeving voor een IPAM-integratiepunt maken in vRealize Automation voor gerelateerde informatie.

  Het IPAM-framework ondersteunt alleen een ingesloten uitvoeringsomgeving op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid (ABX).

  Opmerking: Voor een Infoblox IPAM-integratiepunt is een ingesloten integratiepunt op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid (ABX) vereist.

  Het geconfigureerde cloudaccount of integratiepunt staat communicatie toe tussen vRealize Automation en de IPAM-provider, in dit voorbeeld Infoblox, via een gekoppelde clouduitbreidbaarheidsproxy. U kunt een provider selecteren die al is gemaakt, of u kunt er een maken.

  Voor informatie over hoe u een uitvoeringsomgeving kunt maken, raadpleegt u Een uitvoeringsomgeving voor een IPAM-integratiepunt maken in vRealize Automation.

 6. Klik op Valideren.
  Omdat in dit voorbeeld de integratie op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid wordt gebruikt voor de uitvoeringsomgeving, kunt u de validatieactie bekijken.
  1. Klik op het tabblad Uitbreidbaarheid.
  2. Klik op Activiteit > Actie-uitvoeringen en selecteer Alle uitvoeringen of Integratie-uitvoeringen in het filter om aan te geven dat een validatieactie voor een eindpunt is gestart en wordt uitgevoerd.
 7. Wanneer u wordt gevraagd het zelfondertekende certificaat van de IPAM-provider te vertrouwen, klikt u op Accepteren.
  Nadat u het zelfondertekende certificaat hebt geaccepteerd, kan de validatieactie verder worden voltooid.
 8. Voer een naam in voor dit IPAM-integratiepunt, zoals Infloblox_Integration, en een beschrijving, zoals Infoblox IPAM met ABX-integratie voor team-HRG.
 9. Klik op Toevoegen om het nieuwe externe IPAM-integratiepunt op te slaan.
  Er wordt een actie voor gegevensverzameling nagebootst. Gegevens voor netwerken en IP-bereiken worden verzameld bij de IPAM-provider. U kunt de gegevensverzamelingsactie als volgt bekijken:
  1. Klik op het tabblad Uitbreidbaarheid.
  2. Klik op Activiteit > Actie-uitvoeringen. Er wordt een gegevensverzamelingsactie gestart en uitgevoerd. U kunt de inhoud van de actie-uitvoering openen en bekijken.

resultaten

De providerspecifieke externe IPAM-integratie is nu beschikbaar voor gebruik met netwerken en netwerkprofielen.