U kunt een vRealize Orchestrator verwijderen zodat u uw clustercapaciteit kunt beperken.

Nadat een knooppunt van uw vRealize Orchestrator-cluster is verwijderd, zal dat knooppunt niet langer functioneel zijn. Als u dit knooppunt opnieuw wilt gebruiken, moet u de vRealize Orchestrator Appliance ervan van uw vCenter Server verwijderen en opnieuw implementeren. Zie De vRealize Orchestrator Appliance downloaden en implementeren.

Voorwaarden

Maak een vRealize Orchestrator-cluster. Zie Een vRealize Orchestrator-cluster configureren.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel van het knooppunt dat u wilt verwijderen als root.
  2. Voer de opdracht vracli cluster leave uit om het knooppunt uit uw vRealize Orchestrator te verwijderen.
  3. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel van een van de resterende knooppunten als root.
  4. Voer de opdracht kubectl -n prelude get nodes uit en bevestig dat het verwijderde knooppunt niet langer deel uitmaakt van het cluster.