Als beheerder kunt u gebruikers toevoegen aan de vRealize Orchestrator Client en instellen welke functies ze kunnen bekijken en gebruiken.

Rollenbeheer regelt de toegang van gebruikers van de vRealize Orchestrator-aanbieder van identiteitsbeheer tot de functies van de vRealize Orchestrator Client. Rollenbeheer bestrijkt zowel de vRealize Orchestrator Client-gebruikersinterface als de API-functionaliteit.
Opmerking: Het beheer van rollen aan de clientzijde is alleen beschikbaar voor vRealize Orchestrator-instanties die zijn geverifieerd met vSphere die een vRealize Automation-licentie gebruiken. Zie vRealize Orchestrator-clientrollen in vRealize Automation configureren voor informatie over het toewijzen van rollen aan vRealize Orchestrator die met vRealize Automation worden geverifieerd.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client als beheerder.
  2. Navigeer naar Beheer > Rollenbeheer.
  3. Klik op Toevoegen.
  4. Zoek de gebruiker of groep die u wilt toevoegen aan de vRealize Orchestrator Client.
  5. Selecteer de rol van de gebruiker. Zie vRealize Orchestrator-rollen en -verantwoordelijkheden voor meer informatie over rollen.
  6. Klik op Opslaan.