U kunt servicerollen voor het vRealize Orchestrator Client toewijzen op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer in vRealize Automation. Servicerollen kunnen worden toegewezen voor de ingesloten vRealize Orchestrator Client- en standalone vRealize Orchestrator-instanties die met vRealize Automation worden geverifieerd.

vRealize Orchestrator-servicerollen beheren welke functies van de ingesloten vRealize Orchestrator Client-gebruikers toegang hebben. Zie vRealize Orchestrator-rollen en -verantwoordelijkheden voor meer informatie over vRealize Orchestrator-rollen.
Opmerking: Standalone vRealize Orchestrator instanties die worden geverifieerd met vSphere en die een vRealize Automation-licentie gebruiken, kunnen rollen rechtstreeks in de vRealize Orchestrator Client toewijzen. Zie Rollen toewijzen in de vRealize Orchestrator Client.

Voorwaarden

  • Controleer of de juiste gebruikers en groepen zijn geïmporteerd uit een geldige vIDM-instantie.
  • Voordat u een vRealize Orchestrator-servicerol aan uw gebruiker toewijst, controleert u of uw gebruiker een toegewezen organisatierol heeft in vRealize Automation. Zie Gebruikers en groepen in vRealize Automation beheren in vRealize Automation beheren.

Procedure

  1. Selecteer de optie Identiteits- en toegangsbeheer in het vervolgkeuzemenu rechtsboven in de koptekst.
  2. Zoek op het tabblad Actieve gebruikers naar het e-mailadres van de gebruiker die u aan vRealize Orchestrator wilt toewijzen.
  3. Schakel het selectievakje naast de gebruiker in en klik op Rollen bewerken.
  4. Klik op Servicetoegang toevoegen.
  5. Selecteer Orchestrator in het vervolgkeuzemenu links.
  6. Selecteer in het vervolgkeuzemenu rechts de rol die u aan de gebruiker wilt toewijzen.
  7. Klik op Opslaan.