VMware Cloud Web Security | 10. ledna 2024

Kontrolujte doplňky a aktualizace těchto poznámek k vydání.

Obecné

VMware Cloud Web Security™ je součástí řešení VMware SASE™ a jde o cloudovou hostovanou službu, která chrání uživatele a infrastrukturu přistupující k SaaS a internetovým aplikacím před měnícím se prostředím interních a externích hrozeb, nabízí viditelnost a kontrolu a zajišťuje shodu.

Poznámky k vydání Cloud Web Security obsahují vyřešené i známé problémy s cloudovým webovým zabezpečením i nové funkce a vylepšení. Zatímco dříve byly tyto materiály zdokumentovány v poznámkách k vydání v systému VMware SASE, nyní budou uváděny výhradně zde. Problémy se službou Cloud Web Security zahrnují defekty v uživatelském rozhraní nástroje VMware SASE Orchestrator a defekty v samotné službě cloudového webového zabezpečení.

Služba Cloud Web Security používá systém verzí, jenž se liší od VMware SD-WAN, a je třeba ho chápat odděleně od systémů SD-WAN nebo SASE Orchestrator.

Verzi Cloud Web Security pro zákaznické nasazení lze nalézt v nástroji Orchestrator volbou obrazovky Cloud Web Security a otevřením možnosti Nápověda (Help) kliknutím na ikonu (?). Verze Cloud Web Security se zobrazuje v dolní části nabídky Nápověda (Help).

Umístění verze Cloud Web Security

Nové funkce a vyřešené problémy

v1.17.0

Cloud Web Security verze 1.17.0 byla vydána 10. ledna 2024.

Tato verze přidává jednu novou funkci a také řeší dva problémy.

Přidána nová funkce a vyřešené problémy v Cloud Web Security verze 1.17.0:

 • Nová funkce: Přehledová stránka k tisku

  Verze 1.17.0 vylepšuje stránku Přehled (Overview) pro automatické formátování pro tisk.

  Poznámka:

  Pro získání PDF zprávy o Přehledu (Overview) zahajte Tisk (Print) ve vašem prohlížeči a vyberte možnost „Uložit jako PDF“ (Save as PDF) (nebo podobné, v závislosti na vašem prohlížeči a operačním systému).

  Níže je uveden příklad zprávy otevřené ve čtečce Adobe Acrobat:

  Varování:

  Prohlížeč Mozilla Firefox může mít problémy se zobrazením grafů v tištěném výstupu. Pokud dojde k potížím, zkuste tisk provést z jiného prohlížeče (například Safari, Microsoft Edge, Google Chrome nebo jakéhokoli jiného prohlížeče založeného na Chromiu).

 • Opravený problém 131353: Některé průvodce nebo formuláře mohou být odeslány vícekrát, pokud kliknete na tlačítko „Odeslat“ („Submit“), zatímco již probíhá odesílání, což může vést k neočekávaným datům pravidla nebo chybám.

  U průvodců pravidly CASB, webové aplikace a DLP; a na stránkách Výjimky záhlaví SaaS a IP adresy podnikových bran lze formulář odeslat vícekrát, pokud se staně, že tlačítko Odeslat (Submit) je rychle stisknuto vícekrát za sebou ve chvíli, kdy již probíhá odesílání. Dopad je citelnější při pomalém připojení k síti.

 • Opravený problém 134198: Při pokusu o stažení popisu SSL certifikátu může uživatel místo toho pozorovat, jak se otevře nová karta prohlížeče s chybou „401 Vyžadována autorizace“ („401 Authorization Required“).

  Problém lze zaznamenat, když uživatel přejde do části Cloud Web Security > Konfigurovat > SSL certifikát (Cloud Web Security > Configure > SSL Certificate) a poté klikne na některé z tlačítek Stáhnout certifikát (Download Certificate) na této stránce.

v1.16.0

Cloud Web Security verze 1.16.0 byla vydána 14. prosince, 2023.

Tato verze přidává dvě nové funkce a také řeší jeden problém.

Přidány nové funkce a vyřešen problém v Cloud Web Security verze 1.16.0:

 • Nová funkce: Export protokolů

   Funkce Export protokolů (Log Export) umožňuje zákazníkovi předávat protokoly o aktivitách služby Cloud Web Security téměř v reálném čase na koncový bod SIEM (Správa bezpečnostních informací a událostí) řízeného zákazníkem za účelem uložení a analýzy.

  Další informace naleznete v části Export protokolů (Log Export) v dokumentaci ke službě Cloud Web Security.

  Poznámka:

  Funkce Export protokolů (Log Export) je aktivována v omezeném počtu nástrojů Orchestrator v době tohoto vydání. VMware bude tuto funkci nadále zavádět v průběhu příštích tří týdnů do dalších nástrojů Orchestrator.

 • Nová funkce: Stránka přehledu monitorování

  Cloud Web Security představuje novou stránku Monitorování > Přehled (Monitor > Overview). Tento řídicí panel představuje přehlednější a dostupnější prezentaci důležitých informací na jedné stránce a uživatele upozorňuje na detailnější informace pro každou kategorii dat. Horní grafy poskytují uživateli služby Cloud Web Security provedené akce (Actions taken) za nakonfigurované časové období a aktuální distribuci pravidel (Rules Distribution) pro daného zákazníka.

  Kromě toho může uživatel sjet dolů a prohlížet podrobné grafy pro Hlavní navštívené stránky (Top Websites Visited), Hlavní aplikace SaaS (Top SaaS Applications), Rozpis hrozeb (Threat Breakdown) a Rozpis uživatelů (User Breakdown).

 • Opravený problém 132528: Uživatel, který se pokouší vložit seznam položek oddělených čárkami do vstupního pole s více položkami, může pozorovat, že služba Cloud Web Security takový zápis považuje za jednu položku a nerespektuje oddělení čárkami.

  Přidávání seznamů oddělených čárkami je běžnou metodou, která šetří čas při konfiguraci štítků, domén, e-mailových adres a podobných položek, kde se používá vstupní pole více položek. V případě tohoto problému jsou čárky uživatelským rozhraním ignorovány a seznam vrací pouze jednu položku. Pokud například vložíte seznam štítků pro pravidlo webového zabezpečení, výsledkem je pouze jeden štítek.

v1.15.2

Verze služby pro zabezpečení cloudu 1.15.2 byla vydána 14. listopadu 2023.

Problémy vyřešené ve službě pro zabezpečení cloudu verze 1.15.2:

 • Opravený problém 114373: Vstupní pole více položek v uživatelském rozhraní služby pro zabezpečení cloudu nepovoluje zaměření nebo interakci s klávesnicí.

  Když přidáváte výběry k různým seznamům a tagům v uživatelském rozhraní služby CWS, vstupní pole více položek neumožňují zaměření klávesnice nebo manipulaci. Jsou tak často zadávány štítky, domény, e-mailové adresy a další podobné položky.

 • Opravený problém 114379: V uživatelském rozhraní služby pro zabezpečení cloudu nelze zaměřit některá rozevírací pole s více položkami v Průvodci pravidlem DLP a navíc nejsou interaktivní s klávesnicí.

  Například na obrazovce Vyberte cíle (Select Destinations) nelze provést výběr možnosti Kategorie (Categories) přes klávesnici.

 • Opravený problém 128108: Pravidla filtrování adres URL někdy ztratí svůj obsah a zůstanou prázdná.

  Když upravujete pravidlo Filtrování adres URL (URL Filtering), rychlé opakované kliknutí na možnost Aktualizovat (Update) v rámci koncového kroku může mít za následek poškození obsahu pravidla. Po poškození bude uživatel muset pravidlo a jeho obsah znovu vytvořit.

 • Opravený problém 128782: Akce zásad v Průvodci kontrolou obsahu (Content Inspection wizard) se vrátí do stavu „Označit jako čisté“ (Mark As Clean), když se změní vybrané typy souborů.

  Uživatelské rozhraní by mělo resetovat akci zásad v kontrole obsahu (Content Inspection), když uživatel přepíná mezi typem kategorie Typ souboru (File Type) a Hashová hodnota souboru (File Hash). Pokud ale uživatel změní typ souborů na Zkontrolovat (Inspect), uživatelské rozhraní znovu nastaví akci zásad a uživatel musí znovu ručně nastavit akci zásady zpět na zamýšlenou hodnotu.

 • Opravený problém 129269: Podrobné ladění SAML nelze vypnout, jakmile je zapnuto.

  Pokud uživatel zapne podrobné ladění SAML, nelze jej vypnout. Kromě toho by se po 2 hodinách po aktivaci podrobného ladění měl stav automaticky nastavit na zakázáno/Ne (disabled/No), ale zůstává povoleno/Ano (enabled/Yes).

 • Opravený problém 130111: Pokud uživatel provede v uživatelském rozhraní služby pro zabezpečení cloudu neplatnou akci, uživatelské rozhraní nevrátí chybovou zprávu, která by uživatele informovala o tom, že jeho akce je neplatná.

  Pokud se například uživatel pokusí podruhé přidat stejnou podnikovou bránu, vyvolá tato akce chybu rozhraní API, ale uživatelské rozhraní nezobrazí oznámení o chybě.

v1.15.1

Cloud Web Security verze 1.15.1 byla vydána 1. listopadu 2023.

Problémy vyřešené ve verzi Cloud Web Security 1.15.1:

 • Opravený problém 114363: Uživatel může mít potíže s navigací v uživatelském rozhraní služby Cloud Web Security, pokud používá pouze navigaci pomocí klávesnice.

  Když se uživatel spoléhá na navigaci pomocí klávesnice v uživatelském rozhraní, je obtížné zaměřit se nebo posouvat obsah rozcestníku.

 • Opravený problém 123063: Ikony aplikace CASB se nenačítají do uživatelského rozhraní nástroje VMware SASE Orchestrator.

  Ikony aplikace CASB se nenačítají v dialogovém okně konfigurace pravidla CASB a na stránce Aplikace CASB (CASB Applications) uživatelského rozhraní.

 • Opravený problém 123816: Cílové domény se nezobrazují v mřížce pravidel webové aplikace v uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator.

  Cílové domény nejsou zobrazeny v mřížce pravidel webové aplikace a namísto toho uživatel vidí možnost „Libovolné“ (Any).

 • Opravený problém 125526: Pokud uživatel při vytváření pravidla webové aplikace vybere typ požadavku „Stahování“ (Download), neuvidí nabídku možností typů souborů.

  Uživatel sleduje pouze nabídky výběru typů souborů u možností „Nahrávání“ (Uploads) a „Nahrávání a stahování“ (Uploads and Downloads), možnosti těchto typů souborů jsou skryté pro typ „Stahování“ (Download).

 • Opravený problém 126051: Výchozí, needitovatelné pravidlo kontroly obsahu zobrazuje ve výchozím chování možnost „Označit jako čisté“ (Mark as Clean).

  Všechny zásady služby Cloud Web Security začínají sadou pravidel, která nelze upravit, a která zobrazují výchozí chování. Ačkoli se obvykle jedná o možnost „Povolit“ (Allow), v případě kontroly obsahu by mělo být výchozí chování „Zkontrolovat“ (Inspect), nikoli „Označit jako čisté“ (Mark as Clean).

 • Opravený problém 126264: Pokusy o přesun nebo změnu pořadí pravidel služby zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) na druhé nebo pozdější stránce, uživatelské rozhraní nástroje Orchestrator nefunguje podle očekávání.

  Po přidání více než 21 pravidel zásad se nezdaří pokus o přeuspořádaní pravidel na druhé nebo další stránce pomocí přetažení nebo pokus o přesunutí pravidla z druhé nebo další stránky na první stránku.

  Navíc pokud uživatel pracuje na druhé nebo vyšší stránce: Záhlaví SaaS (SaaS Header), CASB (CASB), DLP, Webová aplikace (Web Application) nebo Pravidla webového zabezpečení (Web Security Rules), pokud se pokusí přesunout jedno nebo více pravidel, pravidla budou dočasně správně přeskupena, ale po obnovení budou mít původní pořadí.

  Uživatel může tento problém vyřešit pro jediné pravidlo, které si přeje přesunout na první stránku, jeho odstraněním a opětovným přidáním, přičemž na stránce průvodce vytvořením konečného pravidla zadá „horní část seznamu“ nebo „spodní část seznamu“; nebo pro změnu pořadí seznamu pravidel použijte volání rozhraní API místo uživatelského rozhraní nástroje Orchestrator.

 • Opravený problém 127646: Při výběru ovládacích prvků CASB pro Instagram může být ovládací prvek „Vyhledávání“ (Search) neočekávaně vypnut a jeho obnovení může být obtížné.

  Jediným způsobem, jak obnovit ovládací prvek „Vyhledávání“ pro prvky řízení CASB, je vybrat možnost „Blokovat“ (Block) v části „Akce prohlížeče“ (Browser Action) pro přepnutí všech přepínačů. Poté znovu přepněte na možnost „Blokovat“ (Block) a povolte všechna pravidla služby Instagram. Tím se obnoví prvek řízení „Vyhledávání“ (Search), když přepnutí jednotlivých prvků řízení nefunguje.

v.1.14.1

Cloud Web Security verze 1.14.1 byla vydána 11. července 2023.

Problémy vyřešené ve verzi Cloud Web Security 1.14.1:

 • Opravený problém 113256: Položky pro řadu tabulek pravidel a konfigurací v nástroji Cloud Web Security nelze vybrat nebo nejsou interaktivní pomocí klávesnice.

   Na obrazovce pravidel zásad zabezpečení, například Kontrola SSL (SSL Inspection), při použití klávesy Tab pro zaměření názvu existujícího pravidla přeskakuje zaměření prohlížeče přes název pravidla a jediný způsob, jak vybrat časy, je použití myši/touchpadu.

 • Opravený problém 114409: Pro uživatele může být obtížné přecházet mezi obrazovkami uživatelského rozhraní, protože neexistuje žádné explicitní vyhranění „hlavní“ (main) sekce stránky, což znesnadňuje přechod přes záhlaví a navigaci.

  Pomocí nástroje pro čtení obrazovky nebo nástroje usnadnění přístupu by byl uživatel vyzván k identifikaci části stránky s „hlavní“ (main) rolí, protože na ni neodkazují žádná záhlaví ani bannery.

 • Opravený problém 114438: Navigace v uživatelském rozhraní služby Cloud Web Security pomocí postranních nabídek je pomocí klávesnice nebo čtečky obrazovky obtížná. Uživatelé navíc nemohou otevírat odkazy z postranní navigační nabídky do nových karet nebo oken prohlížeče.

  Při použití čtečky obrazovky nebo nástroje pro usnadnění přístupu k zaostření na položky na levé straně navigace jsou výsledné popisky nepřehledné a obsahují nadbytečná oznámení.

v1.14.0

Cloud Web Security verze 1.14.0 byla vydána 6. července 2023.

Tato verze obsahuje novou funkci a také řeší několik problémů.

Přidána nová funkce a vyřešen problém v Cloud Web Security verze 1.14.0:

 • Nová funkce: Zásady založené na čase pro pravidlo filtrování adres URL s funkcí plánu.

  Služba Cloud Web Security nyní nabízí možnost použít vybraná pravidla Filtrování adresy URL (URL Filtering) pouze v určitém časovém období pomocí funkce Plán (Schedule). Tato funkce je přidána do části Akce, protokol a plán (Action, Log and Schedule) při konfiguraci pravidla webového zabezpečení typu Filtrování adresy URL (URL Filtering).

  Poznámka:

  Funkce Plán (Schedule) je dostupná pro pravidla Filtrování adresy URL (URL Filtering) tam, kde je typ Na základě (Based On) buď Kategorie webových stránek (Website Categories) nebo Doména > Seznam statických domén (Domain > Static Domain List).

  Plán (Schedule) není k dispozici pro typ Na základě (Based On), pokud jde o Kategorie hrozeb (Threat Categories) nebo Doména > Seznam dynamických domén (Domain > Dynamic Domain List), a v těchto případech je přepínací tlačítko pro aktivaci této funkce nedostupné.

  Plán nabízí dvě možnosti Typu plánu (Schedule Type) pro pravidlo filtrování adres URL: Pravidelně (Periodic)Jednorázově (One Time).

  Možnost Pravidelně (Periodic) umožňuje konfigurovat týdenní rotující plán pro dobu, kdy je vaše pravidlo filtrování adres URL aktivní. Tento periodický plán je založen na globálním časovém pásmu, dnech v týdnu a na jednom či více počátečních a koncových období.

  Možnost Jednorázově (One Time) určuje buď jeden časový úsek s datem a časem vypršení, když je pravidlo aktivní, nebo počáteční datum a čas, od kterého je pravidlo aktivní neurčitou dobu.

  Další informace naleznete v dokumentu Konfigurace zásad zabezpečení > Konfigurace pravidel zabezpečení webu > Filtrování adres URL (Configure Security Policy > Configure Web Security Rules > URL Filtering) v průvodci službou Cloud Web Security.

 • Opravený problém 105290: Při pokusu o publikování pravidla zabezpečení, když dvě pravidla kontroly SSL sdílejí stejnou zdrojovou nebo cílovou doménu, IP adresu, CIDR nebo IP rozsahy, se zobrazí nekonkrétní „chyba ověření schématu“ („schema validation error“).

  K tomuto problému dochází také tehdy, pokud byly dvě cílové domény duplikovány v rámci stejného pravidla. Chyba je nekonkrétní a neposkytuje uživateli žádnou nápovědu při řešení problému s konfigurací, který brání ověření pravidla. Uživatel může pouze nahlédnout do pravidel kontroly SSL pro duplicitní domény, IP adresy, CIDR nebo IP rozsahy (včetně obsahu pravidel rychlé výjimky) a odstranit je ze všech pravidel kromě jednoho. Nyní se zobrazí chyba s popisem konfliktních zdrojů či cílů nebo existujících duplikátů v rámci samotného pravidla.

 • Opravený problém 116525: Při úpravách nebo vytváření filtrování adres URL, výjimek záhlaví SaaS a pravidel geo-filtrování, která již obsahují vlastní zdroj > uživatele nebo skupiny (Source > Users or Groups), výběrem možnosti „Všichni uživatelé a skupiny“ (All Users and Groups) na kartě Zdroj (Source) nedojde k vymazání předchozího vlastního seznamu uživatelů a skupin ze základního pravidla, což může vést k chybám ověřování při publikování zásad zabezpečení.

  Služba Cloud Web Security neodstranila ručně nakonfigurované uživatele nebo skupiny, a jediným způsobem, jak toto chování opravit, bylo zrušit zaškrtnutí možnosti „Všichni uživatelé a skupiny“ (All Users and Groups) a poté ručně odebrat všechny uživatele a skupiny a znovu zaškrtnout možnost „Všichni uživatelé a skupiny“ (All Users and Groups).

v1.12.1

Cloud Web Security verze 1.12.1 byla vydána 22. května 2023.

Problémy vyřešené ve verzi Cloud Web Security 1.12.1:

 • Opravený problém 63489: Služba Cloud Web Security neupozorní uživatele, že před uložením pravidla konfiguruje pravidlo SSL s neplatnou IP adresou, IP CIDR nebo polem Doména.

  Pravidlo SSL s neplatným pravidlem je odmítnuto, když se jej uživatel pokusí uložit. Problém spočívá v tom, že uživatel by neměl absolvovat proces tak dlouho, jen aby zjistil, že IP adresa, IP CIDR nebo doména pravidla SSL jsou neplatné. Systém Orchestrator by měl upozornit uživatele během kroku úpravy pravidla SSL za použití Průvodce pravidlem SSL.

 • Opravený problém 98213: Pokus uživatele o filtrování slovníku prevence ztráty dat (DLP) nebo stránek auditora DLP pomocí lokalizovaného textu (jiný než angličtina) se nedaří.

  Filtry slovníku DLP a auditorů DLP nebyly lokalizovány pro jiné než anglické jazyky. Díky této opravě byly filtry řetězců aktualizovány tak, aby filtry zaškrtávacího políčka opravovaly nejen problémy s lokalizací, ale navíc usnadňovaly uživatelům filtrování těchto dvou sekcí.

v1.12.0

Cloud Web Security verze 1.12.0 bylo vydáno 5. května 2023.

Tato verze obsahuje novou funkci a také řeší několik problémů.

Přidána nová funkce a vyřešen problém v Cloud Web Security verze 1.12.0:

 • Nová funkce: Filtrování adres URL pomocí dynamických seznamů domén

  Když dříve uživatel nakonfiguroval pravidlo zabezpečení webu, které zahrnovalo pravidlo filtrování adres URL, zákazník měl při přání filtrovat podle domén pouze jednu možnost: Statický seznam domén (Static Domain List), který musel ručně nakonfigurovat a udržovat v uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator. V případě velkého počtu domén nebo tam, kde se seznam často mění, nebyla tato možnost ideální. Od verze 1.12.0 má zákazník při filtrování domén další možnost: Dynamický seznam domén (Dynamic Domain List).


  U této možnosti Cloud Web Security odkazuje na textový seznam domén ve formátu FQDN, které jsou uloženy na dálku v místě, které si zákazník zvolí. Umístění musí být službě veřejně přístupně. Výhodou této možnosti je, že můžete vytvořit seznam domén s velkým počtem domén, který lze snadno upravovat a aktualizovat. Službu Cloud Web Security lze nakonfigurovat tak, aby kontrolovala dynamický seznam domén v intervalech od každých 30 sekund až každých 24 hodin.

  Poznámka:

  Zatímco statický seznam domén umožňuje domény v různých formátech (IP adresa, rozsahy IP adres, FQDN nebo notace CIDR), dynamický seznam domén má omezení, že může být vytvořen pouze pomocí domén ve formátu FQDN.

  Další informace naleznete v dokumentaci pro konfiguraci pravidel zabezpečení webu > filtrování adres URLprůvodci konfigurací VMware Cloud Web Security.

 • Opravený problém 115178: Zákazník Cloud Web Security se standardní licencí nemá přístup k funkci Omezení záhlaví SaaS.

  Funkce Omezení záhlaví SaaS by měla být použitelná všemi zákazníky služby Cloud Web Security, ale pokud uživatel se standardní licencí klikne na odkaz Omezení záhlaví SaaS (SaaS Header Restrictions), bude přesměrován na stránku Kontrola obsahu (Content Inspection) namísto zamýšlené stránky. K tomuto problému nedochází u uživatelů v rámci rozšířené licence.

 • Opravený problém 112990: Pokud je uživatel na stránce Nestandardní webové porty (Non-Standard Web Ports) a poté odejde bez změny, zobrazí se mu stále výzva s obrazovkou „Přejete si uložit?“ (Do you want to save?).

  I když se nic nezměnilo, uživatelské rozhraní nástroje Orchestrator stále zákazníka vyzve, zda chce uložit změny, což může vést ke zbytečnému zmatení uživatele.


v1.11.1

Cloud Web Security verze 1.11.1 byla vydána 11. dubna 2023.

Tato verze obsahuje novou funkci a také řeší několik problémů.

Přidána nová funkce a vyřešený problém v Cloud Web Security verze 1.11.1:

 • Nová funkce: Omezení záhlaví SaaS

  Když společnosti chtějí spravovat přístup, tradičně omezují názvy domén nebo IP adresy. Tento přístup selhává ve světě, kdy jsou aplikace SaaS hostovány ve veřejném cloudu a běží na sdílených názvech domén. Pokud například společnost používá Office 365, bude pracovat s názvy domén, jako je outlook.office.com a login.microsoftonline.com. V případě Microsoftu by blokování těchto adres uživatelům zcela zabránilo přístupu k Outlooku na webu namísto omezení pouze na schválené identity a zdroje.

  Řešením tohoto problému je omezení přístupu klienta. Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) toho dosahuje pomocí funkce Omezení záhlaví SaaS (SaaS Header Restriction). Tato funkce umožňuje správcům vynucovat zásady omezení klienta v rámci služeb SaaS, jako jsou Office 365 a G Suite. Například můžete povolit všem zaměstnancům přístup k podnikovému účtu aplikace Office 365, ale zakázat jim přístup k osobním účtům. Tato omezení jsou povolena prostřednictvím vkládání záhlaví HTTP, která určují povolené klienty.

  Tato funkce je přidána na stránku Služba pro zabezpečení cloudu > Konfigurovat (Cloud Web Security > Configure) v části Podniková nastavení (Enterprise Settings):


  Zákazník může konfigurovat pravidlo záhlaví SaaS výběrem z jedné ze šesti předdefinovaných aplikací: Office 365 – Enterprise, Office 365 – spotřebitel, G Suite, Slack, YouTube a Dropbox. Každá z těchto předem definovaných aplikací má různou úroveň podrobností, jako jsou zakázané domény a záhlaví. V závislosti na aplikaci musí zákazník za účelem dokončení pravidla zadat další vstupy.


  Zákazník může také vytvořit vlastní aplikaci za předpokladu, že aplikace podporuje omezení klienta prostřednictvím záhlaví.

 • Opravený problém 79906: V některých jazycích obsahuje navigace vlevo položky s chybně velkými písmeny.

  Například termín nabídky Zásady zabezpečení (Security Policies) pro španělskou lokalizaci je přeložen a zobrazen jako Directivas De Seguridad, když má být zobrazen jako Directivas de seguridad. V důsledku toho dochází k tomu, že když položka nabídky v anglické lokalizaci je jediné slovo a přeložená položka obsahuje více slov, nástroj Orchestrator zapíše každé další slovo s velkým prvním písmenem, třebaže správně by měla další slova začínat malým písmenem.

 • Opravený problém 91672: Když uživatel provede změnu na stránkách Konfigurovat > Kontrola obsahu (Configure > Content Inspection) nebo Konfigurovat > Podnikové brány (Configure > Corporate Gateways), výzva zápatí pro neuložené změny může zakrýt další obsah na stránce.

  Uživatelské rozhraní nebere v úvahu neuložené změny výšky zápatí a posouvání na menším webovém prohlížeči, přičemž toto zápatí zakrývá ostatní obsah na příslušných stránkách.

 • Opravený problém 102793: Karta DLP se zobrazí nalevo od webového zabezpečení, což znamená, že ke zpracování DLP dochází před pravidly webového zabezpečení.

  Zákazník může nabýt chybného dojmu, že zpracování DLP předchází zpracování pravidla webového zabezpečení, což není pravda. V opravené verzi se nyní na konci zobrazí karta DLP, která znázorňuje skutečné místo v toku zpracování.

 • Opravený problém 104122: Při kontrole SSL nelze v závislosti na jazyku a velikosti obrazovky kliknout na části tlačítka „Rychlá výjimka“ (Quick Exception).

  Pokud je tlačítko Rychlá výjimka (Quick Exception) kontroly SSL přeloženo do jiných než anglických jazyků, uživatel může kliknout na vnější okraje tlačítka bez výsledku. V opravené verzi lze nyní plně kliknout na tlačítko Rychlá výjimka (Quick Exception) bez ohledu na to, kde je umístěn kurzor myši.

 • Opravený problém 109624: Organizace postranní nabídky uživatelského rozhraní služby VMware Cloud Web Security není optimalizována pro nové funkce a některé výrazy v nabídce jsou nekonkrétní.

  Od verze 11.1.1 obsahuje uživatelské rozhraní služby Cloud Web Security následující změny v navigační nabídce:

  • Nová sekce: Nastavení zásad

  • CASB (CASB)DLP (DLP) přesunuty do Nastavení zásad (Policy Settings)

  • Modul kontroly (Inspection Engine)Kontrola obsahu (Content Inspection) přesunuty do Nastavení zásad (Policy Settings)

  • Odstraněna sekce Certifikáty (Certificates)

  • Autentizace (Authentication) byla přejmenována na Poskytovatel identity (Identity Provider) a přesunuta do Podniková nastavení (Enterprise Settings)

  • Ukončení protokolu SSL (SSL Termination) přejmenováno na Certifikát SSL (SSL Certificate) a přesunuto do části Podniková nastavení (Enterprise Settings)

  • Podnikové brány (Corporate Gateways) přejmenovány na IP adresy podnikové brány (Corporate Gateway IPs)

 • Opravený problém 109687: Při konfiguraci pravidla nestandardního webového portu nemá uživatel možnost zadat cílovou IP adresu, a proto nemůže vytvořit více než jednu položku s použitím stejného portu.

  Uživatel může chtít nakonfigurovat dvě různá pravidla nestandardního webového portu (Non-Standard Web Port), kde je hodnota portu stejná, ale cílové IP adresy se liší. Ve verzi 11.1.1 to může uživatel provést.

v1.11.0

Služba Cloud Web Security verze 1.11.0 byla vydána 8. března 2023.

Tato verze obsahuje novou funkci a také řeší jeden problém.

Přidána nová funkce a vyřešen problém v Cloud Web Security verze 1.11.0:

 • Nová funkce: Bezpečnostní webová pravidla založená na geografické oblasti

  Zákazníci nyní mohou blokovat nebo povolit internetový provoz na základě geografické oblasti obsahu nebo uživatele. Tato funkce je přidána do části Konfigurovat > Zásady zabezpečení > Webové zabezpečení (Configure > Security Policies > Web Security) kliknutím na kartu Filtrování podle geografie (Geo-Based Filtering).


  Když konfigurujete pravidlo Filtrování podle geografie (Geo-Based Filtering), uživatel může specifikovat, na které uživatele se vztahuje, a poté si může vybrat ze seznamu 251 zemí s přidanými možnostmi pro neznámé země, anonymní proxy a provoz satelitního poskytovatele, aby se zajistilo, že uživatelé nemohou pravidla obejít.


 • Opravený problém 108990: Tlačítko Obnovit nefunguje pro uživatele služby Cloud Web Security na stránkách Cloud Web Security > Monitorování (Cloud Web Security > Monitor) v nástroji Orchestrator.

  Pokud si uživatel přeje obnovit a aktualizovat informace na stránce Monitor (Monitorování) (například webové protokoly nebo protokoly DLP), nástroj Orchestrator v dolní části stránky nabízí tlačítko Obnovit (Refresh).


  Pokud však uživatel klikne na tlačítko Obnovit (Refresh), data se neaktualizují z důvodu změny v komponentě nástroje Orchestrator.

 • Opravený problém 10900: Pokud má uživatel CASB pravidlo pro Google Drive, v nabídce Ovládací prvky aplikace (Application Controls) má možnost nakonfigurovat „Vytvořit“ (Create).

  Symptom (Symptom): CASB pro Google Drive podporuje pouze možnosti řízení Nahrát (Upload)Stáhnout (Download). Proto je pro verzi 1.11.0 a novější odebrán ovládací prvek pro možnost Vytvořit (Create).


 • Opravený problém 110901: Uživatel má možnost vybrat a nakonfigurovat Telegram jako cílovou aplikaci pro pravidlo CASB.

  CASB již nepodporuje aplikaci Telegram a možnost konfigurace pravidla CASB pro tuto aplikaci je s touto verzí odebrána.

  Pokud má zákazník existující pravidlo CASB, které zahrnuje aplikaci Telegram jako Cílovou aplikaci (Destination Application), měl by tuto aplikaci odstranit, pokud je jeho verze služby pro zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) upgradována na verzi 1.11.0 nebo novější, protože pravidlo již tuto aplikaci nevynutí.

  Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) v novější verzi automaticky odstraní aplikaci Telegram ze všech pravidel CASB a zaprotokoluje tuto akci jako událost.

v1.10.1

Cloud Web Security verze 1.10.1 byla vydána 7. února 2023.

Tato verze obsahuje novou funkci a také řeší několik problémů.

Přidána nová funkce a vyřešené problémy v Cloud Web Security verze 1.10.1:

 • Nová funkce: Přizpůsobitelné stránky blokování pomocí vlastního nastavení stránky.

  VMware Cloud Web Security zobrazí všem uživatelům ve výchozím nastavení stránku blokování se značkou VMware, když zásady zabezpečení uživatelům zabrání v přístupu na webovou stránku nebo do cloudové aplikace.

  Funkce Přizpůsobitelná stránka blokování (Customizable Block Page) umožňuje uživatelům vytvořit a přizpůsobit jejich vlastní stránku blokování s označením, která se zobrazí uživateli, když je zablokován jejich provoz (web nebo provoz prevence ztráty dat). Pomocí části Konfigurace > Vlastní nastavení stránky (Configure > Page Customization) v aplikaci Orchestrator může administrátor služby Cloud Web Security upravovat následující:

  • Stránka blokování, kterou služba VMware Cloud používá k odpovědi na požadavek HTTP nebo nahrání souboru, který porušuje nakonfigurované zásady zabezpečení.

  • Stránka blokování, kterou služba VMware Cloud vrátí, když se uživatel pokouší nahrát soubor, který porušuje nakonfigurované pravidlo DLP.

  Další informace o konfiguraci vlastní stránky blokování naleznete v tématu Vlastní nastavení stránky.

 • Opravený problém 96370: Při vytváření pravidla prevence ztráty dat (DLP) se uživateli v uživatelském rozhraní zobrazí nesprávné informace pro popisek „Maximální velikost souboru“.

  Při vytváření pravidla prevence ztráty dat (DLP) se uživateli zobrazí nesprávné informace pro popisek „Maximální velikost souboru“. Popis tlačítka uvádí, že „Pokud je nahraný soubor větší než zadaná hodnota, soubor bude zahozen a bude informován auditor,“ což je nesprávná informace. Problém je vyřešen přeformulováním popisku na: „Pokud je nahraný soubor větší než zadaná hodnota, DLP soubor nezkontroluje a povolí jeho průchod.“

 • Opravený problém 99511: Webové protokoly Cloud Web Security zahrnují pouze „Typ hrozby“ bez podrobností podprocesu.

  Webové protokoly Cloud Web Security zahrnují pouze typ Typ hrozby (Threat Type) a nezobrazují se ani podrobnosti o riziku. Aby se zlepšila schopnost uživatele monitorovat webový provoz, měly by se kromě identifikovaného parametru Typ hrozby (Threat Type) zobrazit také podrobnosti o riziku pro slabá místa zabezpečení.

 • Opravený problém 106671: U některých zákazníků může dojít k chybě při publikování pravidla pro webové aplikace, které nejsou v prohlížeči.

  Při kontrole provozu pro webové aplikace, které nejsou v prohlížeči, mohou starší zákazníci zaznamenat chybu při publikování pravidla zásad zabezpečení pro webové aplikace, které nejsou v prohlížeči. Tento problém je výsledkem toho, že pro podporovaný prohlížeč není nakonfigurována výchozí hodnota. Tento problém nebyl zaznamenán u nových zákazníků.

  Náhradní řešení: Podpora může v týmu Cloud Web Security vytvořit servisní požadavek s požadavkem na ruční přidání výchozího podporovaného prohlížeče pro daného zákazníka.

v1.10.0

Cloud Web Security verze 1.10.0 bylo vydáno 24. ledna 2023.

Tato verze přidává jednu novou funkci:

 • Nová funkce: Konfigurace pravidel pro provoz webové aplikace mimo prohlížeč

  Dříve uživatel mohl nakonfigurovat pravidlo zásad zabezpečení CWS pro kontrolu webových aplikací prohlížeče, jako jsou Chrome, Edge, Firefox, Safari atd. Ale pravidlo neplatilo pro webové aplikace mimo prohlížeč, jako je Slack nebo Dropbox.

  Od verze 1.10.0 má uživatel možnost nakonfigurovat pravidla pro kontrolu provozu prohlížeče u webové aplikace mimo prohlížeč.

  Uživatel může prohlížet, přidávat a odstraňovat pravidla pro provoz webových aplikací jiných než prohlížečů. Postup konfigurace pravidel webových aplikací mimo prohlížeč:

  1. Přejděte do nabídky Cloud Web Security > Konfigurace (Configure) > Zásady zabezpečení (Security Policy), poté vyberte existující zásadu a klikněte na kartu Webové aplikace (Web Applications).


  2. Klikněte na možnost + PŘIDAT PRAVIDLO (+ ADD RULE) a zadejte všechny požadované údaje, jako je typ zdroje, typ cíle, typ požadavku a souboru, akce a údaje protokolu pro vytvoření nového pravidla webové aplikace mimo prohlížeč.


   Pole

   Popis

   Zdroj (Source)

   Vyberte zdroj na základě IP adres / rozsahů IP, uživatelského agenta nebo prohlížeče.

   Poznámka:

   Pro každé pravidlo lze vybrat pouze jeden typ zdroje.

   Cíl (Destination)

   Vyberte cíl na základě domény, IP adres / rozsahů IP, adresy URL, kategorie, podprocesu nebo zeměpisného umístění.

   Poznámka:

   Pro každé pravidlo lze vybrat pouze jeden typ cíle.

   Požadavek a druh souboru

   Zvolte typ požadavku (nahrávání, stahování nebo obojí) a typ souboru, pro který bude pravidlo aplikováno. Můžete také vybrat metodu HTTP (POST, PUT) pro typ požadavku nahrávání. Volitelně můžete také zadat minimální velikost souboru, aby se akce použila.

   Akce a protokol

   Vyberte akci (povolit, nebo zakázat), která se má provést, pokud jsou kritéria pravidla splněna. Volitelně můžete shromažďovat protokoly pro toto pravidlo zapnutím přepínacího tlačítka Ukládat protokoly (Capture Logs).

   Název, důvod a značky

   Konfigurujte název, značku, důvod a pozici pro zeměpisná pravidla. Zajistěte, aby byl název pravidla jedinečný. Volitelně můžete přidat příčiny a značky pro pravidla, které mohou být použity při řazení a filtrování.

   Poznámka:

   Pole Pozice (Position) určí pozici pravidla na seznamu pravidel webové aplikace.

  3. Klikněte na tlačítko Dokončit (Finish) a v seznamu Webová aplikace (Web Application) se zobrazí nově vytvořené pravidlo webové aplikace. 


  4. Aby se nové pravidlo zásad zabezpečení projevilo, vyberte ho a klikněte na tlačítko Publikovat (Publish) v pravém horním rohu obrazovky.

  5. Po publikování zásad zabezpečení je uživatel připraven k použití zásad zabezpečení.

v1.9.1

Cloud Web Security verze 1.9.1 bylo vydáno 17. ledna 2023.

Tato verze obsahuje novou funkci a také řeší několik problémů.

Přidána nová funkce a vyřešené problémy v Cloud Web Security verze 1.9.1:

 • Nová funkce: Konfigurace pravidel portů pro nestandardní webové porty

  V předchozích verzích mohl nástroj VMware Cloud Web Security kontrolovat provoz na standardních webových portech 80 a 443. Verze 1.9.1 umožňuje kontrolu provozu prohlížeče (HTTP/HTTPS) na nestandardních webových portech.

  Uživatel může zobrazit, přidat a odebrat pravidla portu tak, že přejde do nabídky Cloud Web Security > Konfigurace (Configure) > Podniková nastavení (Enterprise Settings) > Nestandardní webové porty (Non-Standard Web Ports).


  Pokud chcete povolit a zkontrolovat provoz na nestandardních webových portech, zadejte číslo portu. Chcete-li přidat další nestandardní webové porty, klikněte na tlačítko „+“ v řádku.

  Uživatel může upravit existující pravidla nebo je odstranit kliknutím na přidružené tlačítko „-“. Po dokončení úprav klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

 • Opravený problém 93272: Požadavky na zdroje odpovídající kategorii hrozby nebo kategorii obsahu nejsou blokovány.

  Pokud existuje pravidlo webového zabezpečení, které blokuje kategorii hrozby nebo kategorii obsahu a dojde k přístupu k doméně odpovídající těmto kategoriím, je webová stránka zablokována. Pokud je ale ke stejné doméně přistupováno jako ke zdroji na webové stránce (například po kliknutí na odkaz, který stáhne soubor), požadavek není zablokován.

 • Opravený problém 93278: Webové protokoly, které odpovídají pravidlu kontroly obsahu, mohou zobrazit nesprávné nalezené pravidlo.

  Webové protokoly, které odpovídají pravidlu kontroly obsahu, ukazují, že se výchozí pravidlo shoduje, ale nikdy nezobrazují skutečný název pravidla vytvořeného a nakonfigurovaného v systému SASE Orchestrator.

 • Opravený problém 95190: Stahování YouTube je ve webových protokolech chybně klasifikováno jako „Nahrání souboru“.

  Jestliže existuje zásada CASB pro blokování nebo povolení stahování videí z YouTube, aplikuje se správně, ale webové protokoly zobrazují tuto akci jako „nahrávání souboru“ namísto „stahování souboru“, což znemožňuje správci vyhodnotit aktivitu v síti.

 • Opravený problém 96794: Pravidlo filtrování obsahu, které blokuje nahrávání všech typů souborů, blokuje přihlášení do aplikací Microsoft.

  Pokud existuje pravidlo filtrování obsahu, které blokuje nahrávání všech typů souborů, pravidlo blokuje přihlášení do aplikací Microsoft, které vyžadují přihlášení z webu https://login.microsoftonline.com/.

 • Opravený problém 99661: Ovládací prvky CASB pro některé podnikové aplikace společnosti Microsoft nefungují očekávaným způsobem.

  Ovládací prvky CASB pro následující aplikace Microsoft nefungují podle očekávání, když uživatel nakonfiguruje pravidlo „blokovat“. Pokud se uživatel pokusí o některou z těchto akcí, žádná z nich není zablokována a uživatel může tyto akce úspěšně provést:

  • Microsoft Teams – nahrání, vytvoření, odstranění souboru

  • Microsoft Outlook – nahrání, stažení, odstranění souboru

  • Microsoft OneDrive – odstranění

  • Microsoft OneNote – stažení

 • Opravený problém 104945: Některé webové stránky se nemusí načíst z důvodu problému s technologií CORS (Cross-Origin Resource Sharing).

  Když jsou vynucovány zásady Cloud Web Security a uživatel přistupuje k určitým webovým stránkám, stránka se nemusí načíst v důsledku problému s technologií CORS (Cross-Origin Resource Sharing). Uživatel uvidí chybu podobnou „xxxx bylo zablokováno zásadou CORS: Hlavička „Access-Control-Allow-Origin“ obsahuje více hodnot *“ v protokolech konzole.

 • Opravený problém 104948: Pravidla CASB pro OneDrive nefungují v úložišti SharePoint OneDrive.

  Pokud existuje pravidlo CASB pro blokování všech ovládacích prvků aplikace pro OneDrive, nezablokuje pravidlo CASB akce pro SharePoint.

 • Opravený problém 104949: Pokud uživatel vytvoří pravidlo CASB pro Disk Google, toto pravidlo neblokuje vytvoření složky.

  I když je nahrávání a stahování pro Disk Google blokováno, může kdokoli na Disku Google vytvářet složky.

  Ve verzi 1.9.1 a novější nemůže uživatel ve výchozím nastavení vytvořit složku na Disku Google a pro tuto aplikaci již není vyžadována možnost konfigurace.

v1.8.0

Cloud Web Security verze 1.8.0 bylo vydáno 28. listopadu 2022.

Tato verze přidává jednu novou funkci:

 • Nová funkce: Snadné obejití SSL pomocí rychlé výjimky

  Pokud uživatel potřeboval vytvořit pravidlo pro obcházení kontroly běžných webových aplikací v předchozích verzích aplikace Cloud Web Security, musel vytvořit pravidlo kontroly SSL ručně. S přidáním funkce snadného obejití SSL může uživatel rychle vytvořit pravidla kontroly SSL.

  Nová funkce se zobrazí v části Cloud Web Security > Konfigurovat > Zásady zabezpečení (Cloud Web Security > Configure > Security Policies) na kartě Kontrola SSL (SSL Inspection) jako tlačítko Rychlá výjimka (Quick Exception).

  Nabídka, která ukazuje, kde může uživatel najít a vybrat Průvodce přidáním rychlé výjimky.

  Kliknutím na možnost Přidat rychlou výjimku (Add Quick Exception) se otevře obrazovka konfigurace Rychlé výjimky (Quick Exceptions), kde uživatel vybere jednu nebo více aplikací, u nichž požaduje výjimku z kontroly SSL. Když uživatel vybere aplikaci, všechny adresy URL přiřazené k dané aplikaci jsou výjimkou z kontroly SSL.


  Při použití možnosti Rychlá výjimka je vytvořeno jedno pravidlo a nelze vytvořit žádná další pravidla. Toto pravidlo se vždy nazývá Pravidlo rychlé výjimky (Quick Exception Rule) a název nelze v Průvodci rychlou výjimkou změnit.


  Pravidlo bude vždy předposlední pravidlo v mřížce a lze k němu rychle získat přístup kliknutím na název pravidla rychlé výjimky (Quick Exception Rule). Jakmile je přidáno pravidlo rychlé výjimky, možnost nabídky Přidat rychlé výjimky (Add Quick Exceptions) se změní na Rychlá výjimka (Quick Exception), což odkazuje na upravitelné existující Pravidlo rychlé výjimky (Quick Exception Rule), přičemž nelze přidávat žádná další pravidla tohoto typu.

v1.7.0

Cloud Web Security verze 1.7.0 bylo vydáno 1. listopadu 2022.

Tato verze obsahuje novou funkci a také řeší několik problémů.

Přidána nová funkce a vyřešené problémy v Cloud Web Security verze 1.7.0:

 • Nová funkce: Webové protokoly nyní obsahují pole Oblast i Uživatelská skupina, což zlepšuje monitorování.

  • Pole Oblast (Region) značí, který SASE PoP byl pro webovou událost použit, což pomáhá lokalizovat, ve které části světa k události došlo.

  • Pole User group (Uživatelské skupina) indikuje uživatelskou skupinu SAML, kde se používá konfigurace SAML.

  Společně tato dvě přidaná pole zvyšují možnosti uživatele při monitorování webového provozu.

 • Opravený problém 93269: Webové pravidlo pro službu Cloud Web Security neblokuje stahování škodlivého souboru.

  V některých případech se uživatel může setkat se stahováním škodlivého souboru, přestože má nakonfigurováno pravidlo, které takové stahování blokuje.

 • Opravený problém 94168: Při stahování souboru chráněného heslem ze služby OneDrive nebo Dropbox se nezobrazuje výzva k zadání hesla a uživatel nemůže soubor stáhnout.

  Při stahování souboru chráněného heslem z libovolné webové stránky by se měla uživateli zobrazit výzva k zadání hesla, protože se jedná o výchozí akci v rámci filtrování obsahu. Ve službách OneDrive a Dropbox se stahování souboru zablokuje bez zobrazení výzvy k zadání hesla a soubor nelze stáhnout.

 • Opravený problém 95190: Administrátor ve firemních webových protokolech vidí, že stahování YouTube jsou chybně klasifikována jako nahrávání.

  Jestliže existuje zásada CASB pro blokování nebo povolení stahování videí z YouTube, aplikuje se správně, ale webové protokoly zobrazují tuto akci jako „nahrávání souboru“ namísto „stahování souboru“, což znemožňuje správci vyhodnotit aktivitu v síti.

 • Opravený problém 95998: Zásady CASB pro OneDrive nefungují.

  Jestliže uživatel vytvoří a použije zásadu CASB, která povolí akce prohlížeče během blokování všech ovládacích prvků aplikace, a poté se přihlásí k OneDrive a pokusí se provést všechny akce, které by měly být blokovány, žádná z nich nebude blokována. Neblokované akce zahrnují vytváření a odstraňování složek.

 • Opravený problém 96274: Některé ovládací prvky CASB pro Microsoft O365 Outlook nefungují očekávaným způsobem.

  Jestliže existuje zásada CASB pro Microsoft O365 Outlook na blokování, odstraňování, stahování, nahrávání nebo vyhledávání a uživatel se pokusí jakoukoli z těchto akcí provést v prostředí Microsoft O365 Outlook, žádná z nich se nezablokuje.

 • Opravený problém 96790: Uživatel nemůže určit přesné pravidlo zabezpečení, s nímž se pracuje ve webové žádosti, kvůli nepřehlednosti protokolů.

  Kvůli tomuto problému zobrazují protokoly pouze záhlaví pravidel (což jsou pouze identifikační kódy) pro webový požadavek a neuvádějí explicitně volané pravidlo. Jediný způsob, jak uživatel mohl určit použitá pravidla, bylo vzít záhlaví pravidel, otevřít kartu Síť a přiřadit záhlaví k názvům pravidel.

 • Opravený problém 98047: Jestliže existuje zásada CASB pro blokování nahrávání a stahování souborů do prostředí Microsoft SharePoint a Microsoft Word, služba Cloud Web Security neblokuje nahrávání a stahování souborů.

  Když existuje zásada CASB pro blokování nahrávání a stahování do prostředí Microsoft O365 SharePoint nebo Microsoft Word a uživatel se pokusí nahrát nebo stáhnout soubor Word do prostředí SharePoint nebo z něj, nahrávání a stahování nejsou blokovány.

v1.6.1

Cloud Web Security verze 1.6.1 bylo vydáno 15. září 2022.

Do Cloud Web Security verze 1.6.1 byly přidány následující funkce

 • Nová funkce: Webový server proxy

  Funkce webového serveru proxy VMware Cloud Web Security je navržena tak, aby umožnila samostatné použití služby Cloud Web Security bez potřeby produktů VMware SD-WAN a VMware Secure Access. Každé zařízení s moderním prohlížečem, který dokáže podporovat konfiguraci síťového serveru proxy, buď manuálně, nebo automaticky prostřednictvím automaticky konfigurovaného souboru proxy (PAC), může mít webový provoz přesměrovaný do služby Cloud Web Security za účelem kontroly zabezpečení.

 • Nová funkce: Klonování bezpečnostního pravidla

  Verze 1.6.1 zavádí možnost klonovat pravidla zabezpečení. Je také možné je uložit jako zálohu.

  Tato funkce také zahrnuje možnosti klonování pro různé typy zásad v rámci pravidla zabezpečení, například: Kontrola SSL, CASB, DLP a zabezpečení webu.


v1.5.2

Cloud Web Security verze 1.5.2 bylo vydáno 3. září 2022.

Problémy vyřešené ve verzi Cloud Web Security 1.5.2

 • Opravený problém 94734: Uživatel vidí matoucí kategorie souborů s vágními názvy „Ostatní stahování“ a „Ostatní dokumenty“.

  Při vytváření zásad pro službu Cloud Web Security uživatel vidí kategorie souborů „Ostatní stahování“ a „Ostatní dokumenty“, u nichž není příliš jasné, k čemu se vztahují. Problém nejednoznačnosti je vyřešen přejmenováním kategorie „Ostatní stahování“ na „Ostatní soubory a dokumenty“ a „Ostatní dokumenty“ na „Různé dokumenty“.

v1.5.1

Cloud Web Security verze 1.5.1 bylo vydáno 30. srpna 2022.

Problémy vyřešené ve verzi Cloud Web Security 1.5.1

 • Opravený problém 93206: Stahování MEGA nejsou blokována zásadou CASB nakonfigurovanou tak, aby je blokovala.

  Jestliže uživatel vytvoří pro aplikaci „Mega“ zásadu CASB pro blokování nahrávání i stahování a poté se přihlásí do mega.io a pokusí se nahrát nebo stáhnout soubor, zjistí, že nahrávání souborů je správně blokováno, ale stahování ne.

 • Opravený problém 93208: Stahování příloh ve službě Gmail je blokováno bez ohledu na existenci zásady a pro tuto událost se nevygeneruje žádný protokol.

  Ať už je zásada CASB nakonfigurována na blokování stahování příloh Gmail nebo ne, jestliže se uživatel pokusí stáhnout přílohu Gmail pouze kliknutím na ikonu stahování přílohy, stahování se zablokuje, ale do protokolu se nic nezapíše. K tomuto problému nedochází, jestliže se uživatel pokusí stáhnout přílohu na nové kartě.

 • Opravený problém 93209: Zásada pro filtrování obsahu nezablokuje některé soubory identifikované jako malware, i když je na jejich blokování nakonfigurována.

  Jestliže existuje zásada filtrování obsahu pro blokování nahrávání a stahování souborů malware, některé soubory jsou zablokovány a některé soubory nikoli.

 • Opravený problém 93210: Zásada DLP pro blokování zadávání textu odpovídajícího slovníku se nepoužívá na zprávy LinkedIn.

  Když existuje pravidlo DLP pro blokování vstupního textu, který se shoduje se slovníkem, a zprávy se zasílají v Linkedin podle slovníku, zpráva se nezablokuje.

 • Opravený problém 93211: Stahování videí z YouTube není blokováno zásadou CASB nakonfigurovanou na jejich blokování.

  Jestliže uživatel vytvoří zásadu CASB pro blokování stahování videí z YouTube a poté se pokusí stáhnout z YouTube nějaké video, stahování se nezablokuje.

 • Opravený problém 93213: Zásady CASB, které nejprve fungují, nemusí fungovat po obnovení stránky v prohlížeči.

  Když existuje zásada CASB například pro blokování vyhledávání, funkce vyhledávání se v aplikaci zablokuje. Pokud má nyní adresa URL v prohlížeči vyhledávací parametry a dojde k obnovení stránky, výsledky vyhledávání nejsou blokované.

 • Opravený problém 93214: Zásada filtrování obsahu nakonfigurovaná na blokování stahování všech souborů neblokuje stahování souborů JPEG.

  Pravidlo filtrování obsahu pro blokování stahování „všech souborů“ (což by mělo zahrnovat všechny formáty obrázků) neblokuje stahování souborů JPEG. Bez opravy lze jako řešení používat vlastní typ souboru a přidat přípony souborů, které je třeba blokovat (například JPEG).

 • Opravený problém 93217: Nahrávání určitých typů souborů není na disku Google Drive (G-Drive) blokováno, i když obsah souboru odpovídá zásadě DLP.

  Soubory s koncovkami .doc, .docx, .ppt a .pptx nejsou na disku G-Drive blokovány, i když obsah souboru odpovídá zásadě DLP.

 • Opravený problém 93225: Služba Cloud Web Security nemusí spárovat webovou stránku se správnou kategorií hrozby, takže webová stránka nebude blokována.

  Uživatel může nakonfigurovat zásadu tak, aby blokovala všechny kategorie hrozeb pomocí zásady filtrování pro adresu URL, a některé stránky, které by měly být hodnoceny jako škodlivé, nejsou blokovány.

 • Opravený problém 93262: Zásada pro službu Cloud Web Security nakonfigurovaná tak, aby platila pro konkrétní skupinu uživatelů, se neuplatní.

  Existuje-li zásada zabezpečení, která by měla platit pouze pro uživatele v konkrétní skupině, neprobíhá její nucené prosazování. Výsledkem je, že všechny zásady, které by se měly používat na uživatele ve skupině, se nepoužijí.

 • Opravený problém 93268: Zásady řízení CASB se nepoužívají na Microsoft Teams.

  Pravidlo řízení CASB umožňující přejít k webové aplikaci Microsoft Teams, která však blokuje všechny ostatní akce, nezabrání uživatelům v publikování obsahu.

 • Opravený problém 94369: Když uživatel nakonfiguruje zásadu blokování na „Všechny dokumenty“ nebo „Všechny soubory“, uvidí, že nahrávané soubory, které neodpovídají příslušnému pravidlu, se zablokují.

  • Při použití zásady blokování „všech dokumentů“ uživatel uvidí, že se zablokuje nejen nahrávání dokumentů, ale také nahrávání souborů a archivů.

  • Když aplikujete zásadu blokování „všech souborů“, uživatel uvidí, že se zablokuje nejen nahrávání souborů, ale také dokumentů a archivů.

v1.5.0

Cloud Web Security verze 1.5.0 bylo vydáno 10. srpna 2022.

Problémy vyřešené ve verzi Cloud Web Security 1.5.0.

 • Opravený problém 87027: Protokoly služby Cloud Web Security obsahují protokoly podle typu zdroje, které mohou ztížit zobrazení protokolů.

  Uživatelské rozhraní nástroje Orchestrator neumožňovalo uživatelům zapnout či vypnout protokoly podle zdroje, aby mohli lépe identifikovat více relevantních protokolů.

 • Opravený problém 88813: Komponenta karty webových pravidel zabezpečení zobrazuje dvě vybrané karty současně, když není licencováno CASB.

  Komponenta karet přešla do špatného stavu kvůli způsobu deaktivace a skrývání karet.

 • Opravený problém 89718: Nástroj VMware SASE Orchestrator nemůže načíst předdefinované slovníky DLP.

  Problém v backendu nástroje Orchestrator, kvůli němuž nedokáže uživatelské rozhraní získat předdefinované slovníky DLP. Tento problém nemá vliv na zákaznicky definované slovníky. Ty se načítají správně.

 • Opravený problém 89752: Pro zákazníka služby Cloud Web Security, který používá standardní licenci, není funkce CASB v uživatelském rozhraní nástroje VMware SASE Orchestrator plně viditelná.

  Tato snížená viditelnost funkce CASB zahrnuje:

  • Položku Konfigurace > CASB v nabídce a náhled. 

  • Položku v nabídce Monitor > Analýza CASB a náhled.

  • Rozhraní API pro tyto konkrétní nástroje.

 • Opravený problém 91054: U zákazníka používajícího službu VMware Cloud Web Security může uživatel při konfiguraci autentizace jednotného přihlášení (SAML) narazit na více problémů s použitelností v uživatelském rozhraní VMware SASE Orchestrator.

  Problémy, se kterými se uživatel může setkat během konfigurace jednotného přihlašování ve službě Cloud Web Security, zahrnují:

  • Chyby certifikátu se zobrazují na hlavní stránce autentizace namísto na stránce certifikátu.

  • Uživatel někdy může uložit neplatný certifikát.

  • Změna certifikátu někdy může resetovat ostatní hodnoty ve formuláři autentizace.

  • Jednotlivá pole nezobrazují ověřovací zprávy souběžně s polem.

  • Při ukládání stránky autentizace uživatelské rozhraní nástroje Orchestrator nezobrazuje rotující indikátor průběhu.

  • Podrobný popisek ladění zobrazuje „t + 2 hodiny“ namísto skutečného času.• V některých jazycích se přepínací popisek jednotného přihlášení rozbalí na více než jeden řádek.

  • Rozložení zápatí Uložit změny (Save Changes) je na krátkých obrazovkách nesprávné.

  Všechny uvedené problémy řeší oprava #91054.

 • Opravený problém 91683: Uživatel nemůže ve službě Cloud Web Security přidat IP adresu CIDR do zdroje pro pravidlo kontroly SSL.

  Průvodce konfigurací i rozhraní API neakceptují adresu CIDR IP ve zdroji pro pravidlo kontroly SSL. Oprava tento problém řeší.

 • Opravený problém 91697: Jestliže používáte průvodce službou Cloud Web Security pro konfiguraci kontroly SSL, filtrování URL, filtrování obsahu či zásadu kontroly obsahu, průvodce přestane po kliknutí na tlačítko Dokončit/Aktualizovat reagovat a uživatel nemůže dokončit konfiguraci zásady.

  Problém je způsoben tím, že back-endový server služby Cloud Web Security během používání průvodce zamítne hodnotu konfigurace a tlačítko Dokončit/Aktualizovat přestane reagovat, jakmile obdrží tuto ověřovací chybu.

 • Opravený problém 92082: Zákazník používající službu VMware Cloud Web Security může zaznamenat, že pravidla filtrování obsahu nerespektují nakonfigurovanou doménu.

  Pravidla filtrování obsahu přepíší nakonfigurovanou doménu, která je k dispozici, pokud uživatel vybere také VŠECHNO u kategorií. Nebo, pokud uživatel pro kategorie vybere možnost ŽÁDNÉ, průvodce tuto volbu přednastavil na VŠECHNY kategorie, takže domény zde také nebyly respektovány. Příčinou je problém v průvodci filtrování obsahu a rozhraní API. Pokud uživatel nakonfiguruje alespoň jednu kategorii, bude doména dodržena.

  V nástroji Orchestrator bez této opravy by uživatel musel nakonfigurovat konkrétní kategorie společně s doménami a poté by nástroj Orchestrator při filtrování obsahu respektoval domény.

 • Opravený problém 93341: Během používání funkce viditelnosti CASB narazí uživatel na problémy s certifikáty a datem „založení společnosti“.

  Ve viditelnosti CASB uživatel uvidí v uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator certifikát s ukončenou platností, i když je certifikát stále platný a bude obnoven, až platnost skutečně skončí. Další problém je, že existuje mnoho aplikací, u nichž se v sekci Podrobnosti o aplikaci zobrazí údaj „založeno v roce 1970“, i když je aplikace očividně výrazně novější.

Známé problémy

 • Problém 93202: Blokování vytvoření disku Google Drive v zásadě řízení CASB neblokuje vytvoření složky.

  Pokud uživatel nakonfiguruje řídicí zásadu CASB, které zabraňuje vytvoření disku Google Drive, nezablokuje se vytvoření složky. Nicméně, zásada CASB blokuje vytváření nových dokumentů, listů a dalších aplikací Google. Jinými slovy, uživatel přistupující k disku Google Drive dostane složku, ale žádný skutečný obsah se do složky nedostane.

  Náhradní řešení: Pro tento problém neexistuje žádné řešení a uživatel musí vědět, že pro zásadu CASB toto chování existuje a ovlivňuje disk Google Drive.

 • Problém 96847: Zásady CASB se nepoužívají na aplikace Microsoft založené na osobním účtu.

  Jestliže uživatel nakonfiguruje zásadu CASB kvůli blokování akce pro aplikace Microsoft (Teams, OneDrive, Sharepoint atd.), uvidí, že se pravidla používají správně, jestliže je aplikace Microsoft založená na firemním/podnikovém účtu. Pokud je ale aplikace Microsoft založená na osobním účtu, žádná akce se nezablokuje. Patří sem například příspěvek, like, nahrávání, stahování a mazání.

  Náhradní řešení: Jestliže se pro aplikace Microsoft používají zásady CASB, je třeba zajistit, aby uživatelé nepoužívali osobní účty.

 • Problém 96848: Nahrávání na OneDrive zobrazuje uživatele jako „neznámého uživatele“.

  Tento problém ovlivňuje schopnost administrátora konfigurovat uživatelská pravidla pro nahrávání na OneDrive, protože uživatel není zadán.

  Tento problém je dán tím, že OneDrive používá pro nahrávání jinou doménu (api.onedrive.com), a nikoli skutečnou doménu načtenou v prohlížeči (onedrive.live.com). Soubor cookie pro autentizaci uživatele služby Cloud Web Security pro live.com se do onedrive.com nepředává kvůli omezením, která jsou společná pro všechny webové prohlížeče, a nelze identifikovat uživatele OneDrive.

 • Problém 111002: Zákazníci nemohou publikovat zásady zabezpečení, které obsahují pravidla CASB, které obsahují aplikace Telegram, Jira nebo Confluence.

  Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) vymazala ze seznamu aplikací CASB aplikace Telegram, Jira a Confluence. V důsledku toho se všechna pravidla CASB nakonfigurovaná s těmito aplikacemi po publikování stanou neplatnými.

  Náhradní řešení: Odstraňte všechna bezpečnostní pravidla CASB, která používají některou z výše uvedených aplikací, vytvořte nová pravidla bez těchto aplikací a publikujte je.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon