VMware Cloud Web Security zobrazí všem uživatelům ve výchozím nastavení stránku blokování označenou VMware, když zásady zabezpečení uživatelům zablokují přístup na web nebo do cloudové aplikace. Stránka blokování je vytvořena ze souborů HTML, CSS a JavaScript. Uživatelé mohou stránku blokování přizpůsobit potřebám své organizace a koncových uživatelů.

Funkce vlastního nastavení stránky umožňuje uživatelům přizpůsobit svou vlastní stránku blokování s označením, která slouží provozu uživatelů (provoz webu nebo prevence ztráty dat) při zablokování. Například firma může zobrazit své logo na stránce blokování, když je požadavek zablokován.

VMware Cloud Web Security umožňuje uživatelům přizpůsobovat:

 • Stránka blokování, kterou služba VMware Cloud používá k odpovědi na požadavek HTTP nebo nahrání souboru, který porušuje nakonfigurované zásady zabezpečení.
 • Stránka blokování, kterou služba VMware Cloud vrátí, když se uživatelé pokouší nahrát soubor, který porušuje nakonfigurované pravidlo DLP.

Konfigurace vlastní stránky blokování pro webový provoz

Chcete-li upravit stránku blokování pro webový provoz, proveďte následující kroky:
 1. Přejděte do části Webové zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) > Konfigurace (Configure) > Podniková nastavení (Enterprise Settings) > Vlastní nastavení (Page Customization).

  Zobrazí se stránka Vlastní nastavení stránky (Page Customization).

 2. Na kartě Web (Web) klikněte na možnost Stránka blokování (Block Page).
 3. Jako režim vlastního nastavení vyberte možnost Základní (Basic) nebo Pokročilé (Advanced).
  • Základní (Basic) – umožňuje přizpůsobit výchozí šablonu stránky blokování za použití různých parametrů popsaných v následující tabulce.
   Pole Popis
   Nadpis pro stránku blokování (Heading for Block Page) Zadejte záhlaví stránky blokování. Maximální délka je 50 znaků.
   Text pro stránku blokování (Text for Block Page) Zadejte text popisu, který bude zobrazen na stránce blokování. Maximální délka je 250 znaků.
   Zobrazit zaškrtávací políčko odkazu na podnikové zásady (Show Company Policy Link Check box) Zvolte zaškrtávací políčko Vybrat k zobrazení (Select to show) pro zobrazení odkazu na podnikové zásady na vlastní stránce blokování.
   Text odkazu (Text for the Link) Zadejte text, který se má pro odkaz zobrazit. Maximální délka je 20 znaků.
   Zobrazit odkaz podnikových zásad (Show Company Policy Link) Zadejte adresu URL podnikových zásad.
   Přednastavené motivy (Pre-set Themes) Vyberte barvu motivu stránky blokování z předdefinovaného seznamu: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo, fialová, šedá, bílá a černá.
   Vlastní motivy (Custom Themes) Umožňuje uživatelům přizpůsobovat logo, ikonu a styly používané na stránce blokování.
   Logo/ikona (Logo/Icon)
   • Soubor loga/ikony (Logo/Icon File) – nahrajte svůj soubor loga do adresáře loga použitím jedné z následujících možností:
    • Nahrát soubor (Upload File) – zvolte a nahrajte soubor loga. Doporučené rozměry souboru loga jsou 120 px × 40 px – poměr 3 : 1.
     Poznámka: Jsou povoleny pouze soubory typu „image/“.
    • Použít adresu URL (Use URL) – zadejte adresu URL loga.
   • Náhled loga/ikony (Logo/Icon Preview) – nahraný obrázek loga se zobrazí v oblasti náhledu.
   Styly CSS (CSS Styles)
   • Barva odkazu (Link Color) – zadejte kód barvy, který se použije pro odkaz, který se zobrazí na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu odkazu.
   • Barva pozadí (Background Color) – zadejte kód barvy, který bude použit jako barva pozadí stránky blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu pozadí.
   • Barva textu (Text Color) – zadejte kód barvy, který se použije pro text, který se zobrazí na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu textu.
   • Barva textu podrobností (Details Text Color) – zadejte kód barvy, který se použije pro text podrobností, který se zobrazí na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu textu.
   • Barva textu zvýraznění podrobností (Details Highlight Text Color) – zadejte kód barvy, který se použije ke zvýraznění textu podrobností na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu zvýraznění textu.
   • Barva textu důvodu (Reason Text Color) – zadejte kód barvy, který se použije pro text důvodu, který se zobrazí na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu textu důvodu.
   • Typ stránky blokování (Block Page Type) – vyberte buď pole (Box) nebo široké (Wide) jako typ stránky blokování.
   • Řada fontů (Font Family) – vyberte řadu fontů z předdefinovaného seznamu: Arial, Georgia, Gotham, Helvetica, Lucida, Tahoma, Times a Verdana.
  • Pokročilé (Advanced) – umožňuje modifikovat formátování a styl HTML stránky a kódu CSS. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena. Uživatelé mohou upravit kód stránky bloků dle potřeby a změny uložit. Další informace naleznete v tématu Vlastní stránky blokování.
 4. Kliknutím na možnost Náhled (Preview) zobrazíte vlastní stránku blokování.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Konfigurace vlastní stránky blokování pro stažení dialogového okna/dokumentu/souboru

Chcete-li upravit stránku blokování pro webový provoz, proveďte následující kroky:
 1. Přejděte do části Webové zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) > Konfigurace (Configure) > Podniková nastavení (Enterprise Settings) > Vlastní nastavení (Page Customization).

  Zobrazí se stránka Vlastní nastavení stránky (Page Customization).

 2. Na kartě Web (Web) klikněte na možnost Dialogová okna, Dokumenty, Soubory (Dialogs, Documents, Files).
 3. Vyberte motiv pro stránku blokování pro dialogová okna, dokumenty a soubory. Použijte předběžně nastavená témata nebo si vytvořte svůj vlastní motiv:
  • Přednastavené motivy (Pre-set Themes) – umožňuje vybrat barvu motivu stránky blokování z předdefinovaného seznamu barev: červená, bílá, fialová a světle modrá.
  • Vlastní témata (Custom Themes) – umožňuje přizpůsobit logo/ikonu pro dokumenty a dialogová okna a styly použité na stránce blokování. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Vlastní témata (Custom Themes).
   Pole Popis
   Logo/ikona pro dokumenty (Logo/Icon for Documents)
   • Vybrat soubor (Select File) – klikněte na možnost Nahrát (Upload) a vyberte a nahrajte soubor loga dokumentů. Doporučené rozměry dokumentu jsou 120 px × 40 px – poměr 3 : 1.
    Poznámka: Jsou povoleny pouze soubory typu „image/“.
   • Náhled loga/ikony (Logo/Icon Preview) – nahraný obrázek loga se zobrazí v oblasti náhledu.
   Logo/ikona pro dialogová okna
   • Vybrat soubor (Select File) – klikněte na možnost Nahrát (Upload) a vyberte a nahrajte soubor loga dialogových oken. Doporučené rozměry souboru dialogového okna jsou 40 px × 40 px – poměr 1 : 1.
    Poznámka: Jsou povoleny pouze soubory typu „image/“.
   • Náhled loga/ikony (Logo/Icon Preview) – nahraný obrázek loga se zobrazí v oblasti náhledu.
   Styly CSS (CSS Styles)
   • Barva textu (Text Color) – zadejte kód barvy, který se použije pro odkaz, který se zobrazí na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu odkazu.
   • Řada fontů (Font Family) – vyberte řadu fontů z předdefinovaného seznamu: Arial, Georgia, Gotham, Helvetica, Lucida, Tahoma, Times a Verdana.
   • Typ tlačítka primární akce (Primary Action Button Type) – jako typ tlačítka akce vyberte buď Běžný (Regular) nebo Obrys (Outline) přehled.
   • Barva pozadí tlačítka primární akce (Primary Action Button Background Color) – zadejte kód barvy, který bude použit na pozadí tlačítka primární akce na stránce blokování nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu pozadí.
   • Barva ohraničení tlačítka primární akce (Primary Action Button Border Color) – zadejte kód barvy, který bude použit pro ohraničení tlačítka primární akce na stránce blokování nebo klikněte na pole obdélníkové barvy a vyberte barvu ohraničení.
   • Barva textu tlačítka primární akce (Primary Action Button Text Color) – zadejte kód barvy, který bude použit pro text tlačítka primární akce na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu textu.
   • Typ tlačítka sekundární akce (Secondary Action Button Type) – jako typ tlačítka akce vyberte buď Běžný (Regular) nebo Obrys (Outline).
   • Barva pozadí tlačítka sekundární akce (Secondary Action Button Background Color) – zadejte kód barvy, který bude použit na pozadí tlačítka primární akce na stránce blokování nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu pozadí.
   • Barva ohraničení tlačítka sekundární akce (Secondary Action Button Border Color) – zadejte kód barvy, který bude použit pro ohraničení tlačítka primární akce na stránce blokování nebo klikněte na pole obdélníkové barvy a vyberte barvu ohraničení.
   • Barva textu tlačítka sekundární akce (Secondary Action Button Text Color) – zadejte kód barvy, který bude použit pro text tlačítka primární akce na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu textu.
 4. Kliknutím na možnost Náhled (Preview) zobrazíte vlastní stránku blokování.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Konfigurace vlastní stránky blokování pro provoz DLP

Chcete-li upravit stránku blokování pro provoz DLP, proveďte následující kroky:
 1. Přejděte do části Webové zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) > Konfigurace (Configure) > Podniková nastavení (Enterprise Settings) > Vlastní nastavení (Page Customization).

  Zobrazí se stránka Vlastní nastavení stránky (Page Customization).

 2. Klikněte na kartu DLP (DLP).
 3. Vyberte jeden z následujících režimů vlastního nastavení:
  • Základní (Basic) – umožňuje přizpůsobit výchozí šablonu stránky blokování za použití různých parametrů popsaných v následující tabulce. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.
   Pole Popis
   Nadpis pro stránku blokování (Heading for Block Page) Zadejte záhlaví stránky blokování. Maximální délka je 50 znaků.
   Text pro stránku blokování (Text for Block Page) Zadejte text popisu, který bude zobrazen na stránce blokování. Maximální délka je 250 znaků.
   Zobrazit soubor a název aplikace (Show File and Application Name) Zvolte zaškrtávací políčko Vybrat k zobrazení (Select to show) pro zobrazení souboru a názvu aplikace na vlastní stránce blokování.
   Zobrazit uživatelské oznámení (Show User Notification) Zvolte zaškrtávací políčko Vybrat k zobrazení (Select to show) pro zobrazení upozornění uživatelům na porušení pravidla DLP. Obsah těchto oznámení je specifikován v rámci pravidla DLP.
   Zobrazit odkaz podnikových zásad (Show Company Policy Link) Zvolte zaškrtávací políčko Vybrat k zobrazení (Select to show) pro zobrazení odkazu na podnikové zásady na vlastní stránce blokování.
   Text odkazu (Text for the Link) Zadejte text, který se má pro odkaz zobrazit. Maximální délka je 20 znaků.
   Zobrazit odkaz podnikových zásad (Show Company Policy Link) Zadejte adresu URL podnikových zásad.
   Přednastavené motivy (Pre-set Themes) Vyberte barvu motivu stránky blokování z předdefinovaného seznamu: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo, fialová, šedá, bílá a černá.
   Vlastní motivy (Custom Themes) Umožňuje uživatelům přizpůsobovat logo, ikonu a styly používané na stránce blokování.
   Logo/ikona (Logo/Icon)
   • Soubor loga/ikony (Logo/Icon File) – nahrajte svůj soubor loga do adresáře loga použitím jedné z následujících možností:
    • Nahrát soubor (Upload File) – zvolte a nahrajte soubor loga. Doporučené rozměry souboru loga jsou 120 px × 40 px – poměr 3 : 1.
     Poznámka: Jsou povoleny pouze soubory typu „image/“.
    • Použít adresu URL (Use URL) – zadejte adresu URL loga.
   • Náhled obrázku (Image Preview) – nahraný obrázek loga se zobrazí v oblasti náhledu.
   Styly CSS
   • Barva odkazu (Link Color) – zadejte kód barvy, který se použije pro odkaz, který se zobrazí na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu odkazu.
   • Barva pozadí (Background Color) – zadejte kód barvy, která bude použita jako barva pozadí stránky blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu pozadí.
   • Barva textu (Text Color) – zadejte kód barvy, který se použije pro text, který se zobrazí na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu textu.
   • Barva textu podrobností (Details Text Color) – zadejte kód barvy, který se použije pro text podrobností, který se zobrazí na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu textu.
   • Barva textu zvýraznění podrobností (Details Highlight Text Color) – zadejte kód barvy, která bude použita ke zvýraznění textu podrobností na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu zvýraznění textu.
   • Barva textu důvodu (Reason Text Color) – zadejte kód barvy, který se použije pro text důvodu, který se zobrazí na stránce blokování, nebo klikněte na obdélníkové barevné pole a vyberte barvu textu důvodu.
   • Typ stránky blokování (Block Page Type) – vyberte buď pole (Box), nebo široké (Wide) jako typ stránky blokování.
   • Řada fontů (Font Family) – vyberte řadu fontů z předdefinovaného seznamu: Arial, Georgia, Gotham, Helvetica, Lucida, Tahoma, Times a Verdana.
  • Pokročilé (Advanced) – umožňuje modifikovat formátování a styl HTML stránky a kódu CSS. Uživatelé mohou upravit kód stránky bloků dle potřeby a změny uložit. Další informace naleznete v tématu Vlastní stránky blokování.
 4. Kliknutím na možnost Náhled (Preview) zobrazíte vlastní stránku blokování.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).