VMware SD-WAN Orchestrator umožňuje spouštět různé diagnostické testy na dálku u vybraného zařízení Edge.

Další informace o vzdálené diagnostice naleznete v tématu Vzdálená diagnostika.

Chcete-li spustit vzdálenou diagnostiku na zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní, proveďte následující kroky:

  1. Na podnikovém portálu klikněte na záložku Diagnostika (Diagnostics).
  2. Stránka Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) zobrazuje stávající zařízení Edge.

  3. Klikněte na odkaz na Edge.
  4. Je navázáno připojení k zařízení Edge a okno Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) zobrazuje všechny možné testy vzdálené diagnostiky, které lze v zařízení Edge spustit.
  5. Vyberte vhodný test vzdálené diagnostiky, který chcete na Edge spustit, a klikněte na tlačítko Spustit (Run). Diagnostické informace se načítají z Edge a zobrazují se na obrazovce.

Další informace o všech podporovaných testech vzdálené diagnostiky naleznete v tématu Provádění testů vzdálené diagnostiky.

Vzdálenou diagnostiku můžete také spustit pomocí možnosti Zkratky (Shortcuts), která je k dispozici na stránkách Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges)Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges).