VMware SD-WAN Orchestrator umožňuje správci (podnikovému nebo partnera) aktivovat funkce analýzy u existujících Zařízení SD-WAN Edge.

Při aktivaci funkce analýzy u existujícího Zařízení SD-WAN Edge postupujte následovně.

Požadavky

 • Ujistěte se, že jsou v nástroji SD-WAN Orchestrator správně nastaveny všechny nezbytné systémové vlastnosti potřebné pro aktivaci funkce analýzy. Další informace vám sdělí váš superuživatel operátora.
 • Ujistěte se, že je zákazníkovi s přiřazeným Edge povolen aktivní přístup k funkci analýzy.
 • SD-WAN Orchestrator musí být verze 5.0.1.0 a Zařízení SD-WAN Edge musí mít kód nejméně 4.3.1. Bitovou kopii softwaru nainstalovanou na každém zařízení Edge můžete zkontrolovat v části Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges). Tabulka na stránce Zařízení Edge (Edges) bude obsahovat sloupec, který zobrazuje verzi softwaru zařízení Edge pro zákazníka.
 • Pokud Edge používá verzi 4.2, ujistěte se, že Edge má rozhraní LAN, které je v provozu a oznamováno nebo používá speciální sestavení softwaru MGMT-IP, jinak Edge nebude moci odesílat metriky do backendu ENI.

Procedura

 1. Na podnikovém portálu přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).
 2. Vyberte zákazníka a přejděte do části Konfigurovat (Configure) > Edge.
  Otevře se obrazovka Edge.
 3. Klikněte na název zařízení Edge, u kterého chcete aktivovat funkci analýzy.
 4. Na kartě Přehled Edge (Edge Overview) vyberte z rozevírací nabídky Analýza (Analytics) jeden z následujících režimů analýzy, který chcete pro Edge nakonfigurovat:
  • Analýzy aplikací – přístup k možnosti izolaci chyb a analýze specifické pro aplikaci.
  • Analýzy aplikací a větví – přístup k analýze specifické pro aplikaci a analýze větví.
  • Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Žádná (None).
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Pro vybraného zákazníka je zřízeno zařízení Edge s dostupnými funkcemi analýzy. Jakmile je Edge zajištěno, funkce analýzy shromažďuje data, provádí hloubkovou kontrolu paket veškerého provozu, identifikuje síťové aplikace a koreluje provoz s uživatelskými údaji.

Jak pokračovat dále

Chcete-li odesílat shromážděná analytická data do modulu Cloud Analytics, musíte nakonfigurovat rozhraní Analytics, na kterém Edge přenáší analytická data.