Popisuje zásady zachovávání dat pro VMware SD-WAN Orchestrator.

Zachovávání dat SD-WAN

Data SD-WAN Systémová vlastnost VÝCHOZÍ Maximální Před verzí 4.0

Podnikové události

retentionWeeks.enterpriseEvents

40 týdnů

1 rok

40 týdnů

Podnikové výstrahy

40 týdnů

1 rok

Žádné zásady

Události operátora

retentionWeeks.operatorEvents

40 týdnů

1 rok

40 týdnů

Události podnikové proxy

retentionWeeks.proxyEvents

40 týdnů

1 rok

40 týdnů

Protokoly brány firewall

retentionWeeks.firewallLogs

Není podporováno

Není podporováno

40 týdnů

Stav linek

retention.linkstats.days

40 týdnů

1 rok

40 týdnů

QoE linky

retention.linkality.days

40 týdnů

1 rok

40 týdnů

Stav cesty

retention.pathstats.days

2 týdny

2 týdny

Statistika toku

retention.lowResFlows.months

retention.highResFlows.days

1 rok – souhrn za 1 hodinu

2 týdny – 5 minut

1 rok – souhrn za 1 hodinu

3 měsíce – 5 minut

1 rok se shrnutím

Statistika stavu Edge (vydání 5.0 a novější) retention.healthstats.days 1 rok 1 rok

Důležité informace

 • Výchozí nastavení statistik toku ve verzi 4.0 se použije pro uchování statistik toku po upgradu. Chcete-li nakonfigurovat hodnoty uchování pro statistiky toku, postupujte podle pokynů níže. Systémové vlastnosti týkající se statistik toku ve vydáních 3.3 a 3.4 budou po upgradu na verzi 4.0 zastaralé.
 • Podle návrhu jsou data statistik Edge aktuálně zahrnuta v měsíčních oddílech. Pokud jsme tedy nuceni zkrátit data starší než 2 týdny, v podstatě dochází ke zkracování dat starších než měsíc a stránka SD-WAN Orchestrator Monitor zobrazuje aktuální a okamžitá data statistik stavu systému z předchozího měsíce.
 • Podrobné informace o použití týkající se statistik stavu Edge naleznete v tématech Karta Systém (System Tab) a Informace o monitorování systému (Monitor System Information) o Edge.

Změna doby uchování statistik toku

Operátoři mohou změnit dobu uchování vytvořením nových vlastností systému. Postupujte podle pokynů níže a vytvořte nové vlastnosti systému pro doby podrobného a méně podrobného uchovávání ve dnech a měsících.

Doba podrobného uchovávání (High Resolution Retention Period)

Uchovávání podrobných statistik toku je možné nakonfigurovat v časovém rozsahu mezi 1 a 90 dny. Postupujte podle pokynů níže a vytvořte novou vlastnost systému pro dobu podrobného uchovávání.

 1. V navigačním panelu aplikace SD-WAN Orchestrator klikněte na možnost Systémové vlastnosti (System Properties).
 2. Na obrazovce Systémové vlastnosti (System Properties) klikněte na tlačítko Nové systémové vlastnosti (New System Properties).
 3. V dialogovém okně Nová systémová vlastnost (New System Property):
  1. Do textového pole Název (Name) zadejte retention.highResFlows.days.
  2. V rozevírací nabídce Typ dat (Data Type) zvolte možnost Číselná (Number).
  3. Do textového pole Hodnota (Value) zadejte dobu uchovávání ve dnech.
   Poznámka: Doba podrobného uchovávání činí maximálně 90 dnů a rozlišení je 5 minut.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit (Save).

Doba méně podrobného uchovávání (Low Resolution Retention Period)

Uchování méně podrobných statistik toku je možné nakonfigurovat v časovém rozsahu mezi 1 a 365 dny. Postupujte podle pokynů níže a vytvořte novou vlastnost systému pro dobu méně podrobného uchovávání.
 1. V navigačním panelu aplikace SD-WAN Orchestrator klikněte na možnost Systémové vlastnosti (System Properties).
 2. Na obrazovce Systémové vlastnosti (System Properties) klikněte na tlačítko Nové systémové vlastnosti (New System Properties).
 3. V dialogovém okně Nová systémová vlastnost (New System Property):
  1. Do textového pole Název (Name) zadejte retention.lowResFlows.months.
  2. V rozevírací nabídce Typ dat (Data Type) zvolte možnost Číselná (Number).
  3. Do textového pole Hodnota (Value) zadejte dobu uchovávání v měsících.
   Poznámka: Doba méně podrobného uchovávání činí maximálně 1 rok a rozlišení je 1 hodina.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit (Save).

Změna intervalu dotazování statistik toku

Pokud by operátoři chtěli zobrazit statistiky toku za období delší než dva týdny, musí být aktivována systémová vlastnost session.options.maxFlowstatsRetentionDays. Postup aktivace této systémové vlastnosti je uveden v následující části.

 1. V navigačním panelu aplikace SD-WAN Orchestrator klikněte na možnost Systémové vlastnosti (System Properties).
 2. Na obrazovce Systémové vlastnosti (System Properties) klikněte na tlačítko Nové systémové vlastnosti (New System Properties).
 3. V dialogovém okně Nová systémová vlastnost (New System Property):
  1. Do textového pole Název (Name) zadejte session.options.maxFlowstatsRetentionDays.
  2. V rozevírací nabídce Typ dat (Data Type) zvolte možnost Číselná (Number).
  3. Do textového pole Hodnota (Value) zadejte dobu uchovávání ve dnech.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit (Save).