Zde je popis přidání vlastní položky směru do vlastní tabulky směrů.

Požadavky

Procedura

  1. Přihlaste se ke konzole VPC.
  2. V levém navigačním podokně klikněte na možnost Tabulky směrů (Route Tables).
  3. Na stránce Tabulky směrů (Route Tables) vyhledejte cílovou tabulku směrů a poté klikněte na možnost Spravovat (Manage) ve sloupci Akce (Actions).
  4. V oblasti Podrobnosti o tabulce směrů (Route Table Details) klikněte na možnost Seznam položek směru (Route Entry List) a poté klikněte na možnost Přidat položku směru (Add Route Entry).
    Zobrazí se stránka Přidat položku směru (Add Route Entry).
  5. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název položky směru.
  6. V části Cílový blok CIDR (Destination CIDR Block) zadejte cílovou adresu bloku CIDR.
  7. Z rozevírací nabídky Typ dalšího skoku (Next Hop Type) vyberte typ rozhraní dalšího skoku, například Sekundární síťové rozhraní (Secondary NetworkInterface), a poté vyberte rozhraní.
  8. Klikněte na tlačítko OK.