Tento průvodce popisuje konfigurace, které jsou nutné k integraci VMware SD-WAN s Google Network Connectivity Center.

Tato integrace vám umožňuje využít síť Google pro přenos dat napříč oblastmi.

Poznámka: Pro pokyny týkající se rozsáhlých nasazení a osvědčených postupů pro topologie Hub a rozšíření Spoke se obraťte na zástupce zákazníka SD-WAN.