Αυτή η ενότητα καλύπτει τη διαμόρφωση της δυνατότητας διακομιστή μεσολάβησης Web του VMware Cloud Web Security.