Η καρτέλα Επισκόπηση Edge (Edge Overview) εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το Edge. Μπορείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες όπως όνομα, περιγραφή, στοιχεία επικοινωνίας, συσχετισμένο προφίλ και άλλες λεπτομέρειες. Επιπλέον, μπορείτε να προβείτε σε άλλες δραστηριότητες, όπως αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενεργοποιήσετε το Edge, αίτηση επανενεργοποίησης RMA και ούτω καθεξής.

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges). Η σελίδα εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge. Στην καρτέλα Επισκόπηση Edge (Edge Overview), μπορείτε να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες του Edge:
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες ενός Edge χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Δείτε Προβολή πληροφοριών Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Προσδιορισμός μοντέλου συσκευής

Για να προσδιορίσετε ένα μοντέλο συσκευής, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο όνομα της συσκευής. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο, το οποίο εμφανίζει πληροφορίες για το Edge και το μοντέλο της συσκευής.
Σημείωση: Η έκδοση 5.1.0 υποστηρίζει λειτουργίες για την ενημέρωση του υλικολογισμικού ως εξής:
 • Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για μοντέλα συσκευών 6X0 Edge και μοντέλα συσκευών Edge 3X00 (3400/3800/3810)
 • Είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ για 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) και 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
 • Εργοστασιακά είδωλα για όλες τις φυσικές συσκευές SD-WAN Edge

Εάν το υλικολογισμικό πλατφόρμας ή/και του μόντεμ ενημερώθηκε, θα εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του Edge.

.
Σημείωση: Ένα μοντέλο Edge χωρίς WiFi θα περιέχει ένα «-n» στο τέλος του ονόματος του μοντέλου. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

Ιδιότητες Edge

Εμφανίζονται οι υπάρχουσες λεπτομέρειες του επιλεγμένου Edge. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες.
Σημείωση: Οι ακόλουθες λεπτομέρειες εμφανίζονται για ένα ήδη ενεργοποιημένο Edge. Εάν το Edge δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα, η ενότητα Ιδιότητες (Properties) εμφανίζει μια επιλογή για την αποστολή email ενεργοποίησης Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αποστολή email ενεργοποίησης.
Επιλογή Περιγραφή
Όνομα Εμφανίζει το υπάρχον όνομα του Edge.
Περιγραφή Εμφανίζει την υπάρχουσα περιγραφή του Edge.
Προσαρμοσμένες πληροφορίες (Custom Info) Εμφανίζει τις προσαρμοσμένες πληροφορίες που σχετίζονται με το Edge.
Πλαίσιο ελέγχου ενεργοποίησης προκαταρκτικών ειδοποιήσεων

Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η οποία στέλνει ειδοποιήσεις για το Edge, προς τους χειριστές.

Οι χειριστές μπορούν να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή παγιδεύσεων SNMP. Για να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις, δείτε Διαμόρφωση ενημερώσεων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις ειδοποιήσεις κάνοντας κλικ στην Παρακολούθηση (Monitor) > Ειδοποιήσεις (Alerts).

Πλαίσιο ελέγχου ενεργοποίησης ειδοποιήσεων (Enable Alerts)

Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η οποία στέλνει ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις για το Edge, στους πελάτες.

Οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή παγιδεύσεων SNMP. Για να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις, δείτε Διαμόρφωση ενημερώσεων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις ειδοποιήσεις κάνοντας κλικ στην Παρακολούθηση (Monitor) > Ειδοποιήσεις (Alerts).

Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (Authentication Mode)

Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας από την ακόλουθη διαθέσιμη λίστα:

 • Πιστοποιητικό απενεργοποιημένο (Certificate Deactivated): Το Edge χρησιμοποιεί μια λειτουργία ελέγχου ταυτότητας με ήδη κοινόχρηστο κλειδί.
  Προειδοποίηση: Αυτή η λειτουργία δεν συνιστάται για αναπτύξεις πελατών.
 • Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire): Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και συνιστάται για όλες τις αναπτύξεις πελατών. Με τη λειτουργία Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire), τα πιστοποιητικά εκδίδονται κατά την ενεργοποίηση του Edge και ανανεώνονται αυτόματα. Το Orchestrator υποδεικνύει στο Edge να λάβει ένα πιστοποιητικό από την αρχή πιστοποίησης του SD-WAN Orchestrator, δημιουργώντας ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνοντας μια αίτηση υπογραφής πιστοποιητικού στο Orchestrator. Μόλις αποκτηθεί, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στο SD-WAN Orchestrator και για τη δημιουργία διοχετεύσεων VCMP.
  Σημείωση: Μετά τη λήψη του πιστοποιητικού, η επιλογή μπορεί να ενημερωθεί σε Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required), εάν χρειάζεται.
 • Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required): Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη μόνο για επιχειρήσεις πελατών που είναι «στατικές». Μια στατική επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση στην οποία δεν είναι πιθανό να αναπτυχθούν περισσότερα από μερικά νέα Edge και δεν αναμένονται νέες αλλαγές προσανατολισμένες στο PKI.
  Σημαντικό: Η λειτουργία Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required) δεν έχει πλεονεκτήματα ασφαλείας σε σχέση με τη λειτουργία Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire). Και οι δύο λειτουργίες είναι εξίσου ασφαλείς και ένας πελάτης που χρησιμοποιεί τη λειτουργία Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required) θα πρέπει να το κάνει μόνο για τους λόγους που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.
  Η λειτουργία Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required) σημαίνει ότι δεν γίνονται αποδεκτοί παλμοί Edge χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό.
  Προφύλαξη: Η χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει αποτυχίες στο Edge σε περιπτώσεις όπου ένας πελάτης δεν γνωρίζει αυτήν την αυστηρή επιβολή.
  Με αυτήν τη λειτουργία, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό PKI. Οι χειριστές μπορούν να αλλάζουν το χρονικό περιθώριο ανανέωσης του πιστοποιητικού για τα Edge μέσω της επεξεργασίας των Ιδιοτήτων συστήματος του Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.
Σημείωση: Όταν ανακαλείται ένα πιστοποιητικό Edge, το Edge απενεργοποιείται και πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία ενεργοποίησης. Η τρέχουσα σχεδίαση QuickSec ελέγχει την εγκυρότητα της λίστας ανάκλησης πιστοποιητικών (CRL). Προκειμένου το CRL να επηρεάσει τη νέα σύνδεση που δημιουργήθηκε, η χρονική ισχύς του CRL πρέπει να συμφωνεί με την τρέχουσα ώρα των Edge. Για να το εφαρμόσετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι ενημερώσατε σωστά την ώρα του Orchestrator ώστε να ταιριάζει με την ημερομηνία και την ώρα των Edge.
Άδεια χρήσης (License) Επιλέξτε μια άδεια χρήσης Edge από τη διαθέσιμη λίστα. Η λίστα εμφανίζει τις άδειες χρήσης που έχουν αντιστοιχιστεί στην επιχείρηση από τον χειριστή.
Προβολή πιστοποιητικών (View Certificates) Αυτή η επιλογή εμφανίζεται όταν το Edge διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό. Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) για να προβάλετε, να εξαγάγετε, να ανακαλέσετε ή να ανανεώσετε το πιστοποιητικό.
Κατάσταση (Status) Εμφανίζει την κατάσταση του Edge:
 • Εκκρεμεί (Pending): Το Edge δεν έχει ενεργοποιηθεί.
 • Ενεργοποιήθηκε (Activated): Το Edge έχει ενεργοποιηθεί.
 • Επανενεργοποίηση σε εκκρεμότητα (Reactivation Pending): Όταν κάνετε κλικ στο Αίτημα επανενεργοποίησης (Request Reactivation), η κατάσταση αλλάζει σε «Επανενεργοποίηση σε εκκρεμότητα», γεγονός που υποδεικνύει ότι ένα νέο ή αντικατασταθέν Edge μπορεί να ενεργοποιηθεί με την υπάρχουσα διαμόρφωση. Εν πάσει περιπτώσει, αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του Edge.
Ενεργοποιήθηκε Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα ενεργοποίησης του Edge.
Έκδοση λογισμικού (Software Version) Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού και τον αριθμό δομής του Edge.
Τοπικά διαπιστευτήρια (Local Credentials)

Εμφανίζει τα διαπιστευτήρια για την τοπική διασύνδεση χρήστη. Τα τοπικά διαπιστευτήρια περιλαμβάνουν ένα προεπιλεγμένο όνομα χρήστη, 'admin' και έναν δημιουργημένο τυχαία κωδικό πρόσβασης.

Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) για να ενημερώσετε τα διαπιστευτήρια σε επίπεδο Edge.

Σειριακός αριθμός (Serial Number) Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν το Edge βρίσκεται στην κατάσταση «Εκκρεμεί (Pending)». Μπορείτε να καταχωρίσετε τον σειριακό αριθμό του Edge, ο οποίος είναι προαιρετικός. Εάν καταχωριστεί, τότε ο αριθμός πρέπει να αντιστοιχεί στον σειριακό αριθμό του Edge όταν ενεργοποιηθεί.
Κλειδί ενεργοποίησης (Activation Key) Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν το Edge βρίσκεται στην κατάσταση «Εκκρεμεί (Pending)». Το κλειδί ενεργοποίησης ισχύει για έναν μήνα. Μετά από έναν μήνα, το κλειδί λήγει και εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κλειδί κάνοντας κλικ στη Δημιουργία νέου κλειδιού ενεργοποίησης (Generate New Activation Key) στο προειδοποιητικό μήνυμα.

Αντιστοιχισμένο προφίλ και παρακάμψεις που αφορούν στο συγκεκριμένο Edge

Εμφανίζεται το προφίλ που έχει αντιστοιχιστεί στο Edge και οι παρακάμψεις και προσθήκες που αφορούν στο συγκεκριμένο Edge. Οι παρακάμψεις Edge είναι οι αλλαγές στις μεταβιβασθείσες διαμορφώσεις προφίλ σε επίπεδο Edge. Οι προσθήκες Edge είναι διαμορφώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο προφίλ, αλλά προστίθενται στο επιλεγμένο Edge. Σε αυτήν την ενότητα εμφανίζεται μια σύνοψη όλων των παρακάμψεων και προσθηκών Edge.

Μπορείτε να τροποποιήσετε το αντιστοιχισμένο προφίλ, επιλέγοντας ένα προφίλ από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Σημείωση: Κατά τη μετάβαση σε διαφορετικό προφίλ, οι διαμορφώσεις παράκαμψης Edge δεν τροποποιούνται.
Σημείωση: Εξαιτίας της ενεργοποίησης προώθησης μέσω push, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα προφίλ προεργασίας Edge. Αυτό είναι ένα νέο Edge, το οποίο δεν διαμορφώνεται από ένα προφίλ παραγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διαχειριστής επιχείρησης πρέπει να αντιστοιχίσει χειροκίνητα ένα προφίλ από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Κατά την εναλλαγή των προφίλ, ελέγξτε τη συμβατότητα μεταξύ ενός προφίλ χειριστή που έχει αντιστοιχιστεί από τον πελάτη και ενός προφίλ επιχείρησης που έχει αντιστοιχιστεί από Edge. Παρακάτω φαίνεται ο πίνακας συμβατότητας:

Τύπος προφίλ χειριστή πελάτη Τρέχον προφίλ επιχείρησης Edge (Current Edge Enterprise Profile) Επιλεγμένο προφίλ επιχείρησης Edge (Selected Edge Enterprise Profile) Αποτέλεσμα
Βάσει τμημάτων Βάσει τμημάτων Βάσει τμημάτων Καμία αλλαγή
Βάσει δικτύου Βάσει δικτύου Βάσει δικτύου Καμία αλλαγή
Βάσει τμημάτων Βάσει δικτύου Βάσει τμημάτων Η διαμόρφωση Edge μετατρέπεται σε διαμόρφωση βάσει τμημάτων. Ωστόσο, δεν παραδίδεται στο Edge, μέχρι το είδωλο λογισμικού Edge να ενημερωθεί στην έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη έκδοση.
Βάσει δικτύου Βάσει δικτύου Βάσει τμημάτων Η διαμόρφωση Edge μετατρέπεται σε διαμόρφωση βάσει τμημάτων. Ωστόσο, δεν παραδίδεται στο Edge, μέχρι το είδωλο λογισμικού Edge να ενημερωθεί στην έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη έκδοση.
Βάσει τμημάτων Βάσει δικτύου Βάσει δικτύου Το Edge δεν λαμβάνει την ενημέρωση ειδώλου.
Βάσει δικτύου Βάσει τμημάτων Βάσει τμημάτων Το Edge δεν λαμβάνει την ενημέρωση ειδώλου.

Επαφή και τοποθεσία Edge

Εμφανίζονται τα υπάρχοντα στοιχεία επαφής και τοποθεσίας του Edge. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία της επαφής. Για να ενημερώσετε τα στοιχεία τοποθεσίας, κάντε κλικ στο Καθορισμός τοποθεσίας (Set Location).

Στο παράθυρο Ορισμός θέσης Edge (Set Edge Location), ενημερώστε την τοποθεσία είτε αναζητώντας τη διεύθυνση, είτε καταχωρώντας χειροκίνητα τη διεύθυνση.

Εάν η διεύθυνση αποστολής είναι διαφορετική από την τοποθεσία του Edge, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Όπως παραπάνω (Same as above) δίπλα στη διεύθυνση αποστολής και στη συνέχεια καταχωρήστε την επαφή αποστολής. Για να ενημερώσετε την τοποθεσία αποστολής, κάντε κλικ στο Καθορισμός τοποθεσίας (Set Location). Στο παράθυρο Τοποθεσία αποστολής Edge (Edge Shipping Location), ενημερώστε την τοποθεσία είτε αναζητώντας τη διεύθυνση, είτε καταχωρώντας χειροκίνητα τη διεύθυνση.

Επανενεργοποίηση RMA (RMA Reactivation)

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για ενεργοποιημένα Edge. Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα αίτημα επανενεργοποίησης RMA για να κάνετε τα εξής:
 • Αντικατάσταση Edge λόγω δυσλειτουργίας
 • Αναβάθμιση μοντέλου υλικού Edge
Επανενεργοποίηση RMA

Στον παρακάτω πίνακα παρέχονται οι λεπτομέρειες των επιλογών επανενεργοποίησης RMA:

Επιλογή Περιγραφή
Επανενεργοποίηση (Request Reactivation) Δημιουργεί ένα νέο κλειδί ενεργοποίησης. Η κατάσταση του Edge αλλάζει σε λειτουργία Επανενεργοποίηση σε εκκρεμότητα (Reactivation Pending).
Σημείωση: Το κλειδί επανενεργοποίησης ισχύει μόνο για έναν μήνα.
Ακύρωση αιτήματος επανενεργοποίησης (Cancel Reactivation Request) Ακυρώνει το αίτημα επανενεργοποίησης RMA. Όταν ακυρώνετε το αίτημα, η κατάσταση του Edge αλλάζει σε λειτουργία Ενεργοποιήθηκε (Activated).
Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email)

Αποστέλλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες ενεργοποίησης στον υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας. Αυτή η επιλογή δεν ενεργοποιεί το Edge, αλλά εκκινεί τη διαδικασία ενεργοποίησης.

Όταν κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις οδηγίες και να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το email αποτελείται από τις οδηγίες μαζί με τη διεύθυνση URL ενεργοποίησης. Η διεύθυνση URL εμφανίζει το κλειδί ενεργοποίησης και τη διεύθυνση IPv4 του SD-WAN Orchestrator. Μπορείτε να στείλετε τη σύνδεση ενεργοποίησης με IPv4 ή IPv6 ή και τις δύο διευθύνσεις χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αποστολή email ενεργοποίησης Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Σειριακός αριθμός RMA Ο σειριακός αριθμός του Edge που θα ενεργοποιηθεί. Αυτό το Edge αντικαθιστά το τρέχον Edge σας, για το οποίο έχετε ζητήσει την επανενεργοποίηση RMA.
Σημείωση: Αν ο σειριακός αριθμός και το μοντέλο Edge δεν αντιστοιχούν στο Edge που θα ενεργοποιηθεί, τότε η ενεργοποίηση αποτυγχάνει.
Μοντέλο RMA (RMA Model) Ο αριθμός μοντέλου του Edge που θα ενεργοποιηθεί. Αυτό το Edge αντικαθιστά το τρέχον Edge σας, για το οποίο έχετε ζητήσει την επανενεργοποίηση RMA.
Σημείωση:
 • Αν ο σειριακός αριθμός και το μοντέλο Edge δεν αντιστοιχούν στο Edge που θα ενεργοποιηθεί, τότε η ενεργοποίηση αποτυγχάνει.
 • Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα, εάν το επιλεγμένο μοντέλο RMA δεν είναι το ίδιο με το τρέχον μοντέλο Edge. Οι ειδικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης του Edge και οι παρακάμψεις προφίλ καταργούνται κατά την επανενεργοποίηση, αλλά τα στατιστικά στοιχεία διατηρούνται. Συνιστάται να σημειώσετε τις ειδικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης του Edge και, στη συνέχεια, να τις προσθέσετε ξανά στο Edge που μόλις αντικαταστάθηκε, αφού ενεργοποιηθεί ξανά.

Το κλειδί ενεργοποίησης RMA ισχύει για έναν μήνα. Όταν λήξει το κλειδί, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο κλειδί, κάντε κλικ στο Δημιουργία νέου κλειδιού ενεργοποίησης (Generate New Activation Key).

new-rma-request

Στο παράθυρο Δημιουργία νέου κλειδιού ενεργοποίησης (Generate New Activation Key), καθορίστε τον αριθμό των ημερών που θα είναι ενεργό το κλειδί και κάντε κλικ στο Υποβολή (Submit).

Δημιουργία νέου κλειδιού ενεργοποίησης

Μετά τη δημιουργία του κλειδιού, επανενεργοποιήστε το Edge με το νέο κλειδί.

Αφού κάνετε αλλαγές στις λεπτομέρειες Edge, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).