Οι εταιρικοί διαχειριστές μπορούν να παρέχουν ένα μόνο Edge ή πολλά Edge για εταιρικούς πελάτες.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Στην οθόνη Edge (Edges), κάντε κλικ στην επιλογή Νέο Edge (New Edge) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Παροχή νέου Edge (Provision New Edge).
 3. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για το Edge.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Μοντέλο (Model), επιλέξτε ένα μοντέλο Edge.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Προφίλ (Profile), επιλέξτε ένα προφίλ που θα αντιστοιχιστεί στο Edge.
  Σημείωση: Αν ένα προφίλ προεργασίας Edge εμφανίζεται ως επιλογή λόγω Παροχής Zero Touch, αυτό το προφίλ χρησιμοποιείται από έναν πρόσφατα αντιστοιχισμένο Edge, αλλά δεν διαμορφώνεται με προφίλ παραγωγής.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός νέου προφίλ, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία προφίλ.

 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Έλεγχος ταυτότητας (Authentication), μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές ελέγχου ταυτότητας βάσει πιστοποιητικών:
  • Δεν απαιτείται πιστοποιητικό - Το Edge χρησιμοποιεί έναν έλεγχο ταυτότητας με λειτουργία ήδη κοινόχρηστου κλειδιού.
  • Λήψη πιστοποιητικού - Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δίνει εντολή στο Edge να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό από την αρχή πιστοποίησης του Orchestrator, δημιουργώντας ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνοντας ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού στο Orchestrator. Μόλις αποκτηθεί, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στο Orchestrator και για τη δημιουργία διοχετεύσεων VCMP.
   Σημείωση: Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, η επιλογή μπορεί να ενημερωθεί σε Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required).
   Σημείωση: Όταν η λειτουργία Bastion Orchestrator είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για τα Edge σε προεργασία στο Bastion Orchestrator θα πρέπει να οριστεί ως «Λήψη πιστοποιητικού» ή «Απαιτείται πιστοποιητικό».
  • Απαιτείται πιστοποιητικό - Το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό PKI.
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού Άδεια χρήσης Edge (Edge License), επιλέξτε μια άδεια χρήσης Edge από τη διαθέσιμη λίστα. Η λίστα εμφανίζει τις άδειες χρήσης που έχουν αντιστοιχιστεί στην επιχείρηση από τον χειριστή.
 8. Στο πλαίσιο κειμένου Προσαρμοσμένες πληροφορίες (Custom Info), εισαγάγετε τις προσαρμοσμένες πληροφορίες που σχετίζονται με το Edge
  Οι πληροφορίες πελάτη δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 255 χαρακτήρες.
  Σημείωση: Οι υπερχρήστες και οι βασικοί διαχειριστές με ρόλο Εταιρικό/MSP/Χειριστή (με το προνόμιο UPDATE_EDGE) μπορούν να προσθέσουν ή να ενημερώσουν τις προσαρμοσμένες πληροφορίες για ένα Edge.
 9. Για να εφαρμόσετε υψηλή διαθεσιμότητα (HA), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability). (Τα Edge μπορούν να εγκατασταθούν ως ενιαία αυτόνομη συσκευή ή να συνδυαστούν με ένα άλλο Edge ώστε να παρέχουν υποστήριξη υψηλής διαθεσιμότητας (HA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υψηλή διαθεσιμότητα, ανατρέξτε στην ενότητα Μοντέλα ανάπτυξης υψηλής διαθεσιμότητας).
 10. Στο πλαίσιο κειμένου Σειριακός αριθμός (Serial Number), εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του Edge. Εάν καθοριστεί, ο σειριακός αριθμός πρέπει να αντιστοιχεί στον σειριακό αριθμό του Edge που θα ενεργοποιηθεί.
  Σημείωση: Κατά την ανάπτυξη εικονικών SD-WAN Edge σε Edge AWS, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το αναγνωριστικό παρουσίας ως σειριακό αριθμό για το Edge.
 11. Στα πλαίσια κειμένου Όνομα επικοινωνίας (Contact Name) και Email επικοινωνίας (Contact Email) πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση email του υπεύθυνου επικοινωνίας τοποθεσίας για το Edge.
 12. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Καθορισμός τοποθεσίας (Set Location) για να ορίσετε τη θέση του Edge.
 13. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Το Edge παρέχεται με ένα κλειδί ενεργοποίησης.
Σημείωση: Το κλειδί ενεργοποίησης λήγει σε έναν μήνα εάν η συσκευή Edge δεν ενεργοποιηθεί με αυτό. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης ενός Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ενεργοποίησης Edge στον Οδηγό γρήγορης έναρξης ενεργοποίησης Edge (Edge Activation Quick Start Guide).

Όταν ολοκληρωθεί η παροχή ενός Edge, το Edge εμφανίζεται στην οθόνη Edge (Edges).

Εάν έχετε διαμορφώσει τη συσκευή Edge 510-LTE ή τη συσκευή 610-LTE (έκδοση 4.2.0), μπορείτε να εκτελέσετε τον διαγνωστικό έλεγχο «Πληροφορίες μόντεμ LTE» (LTE Modem Information). Ο διαγνωστικός έλεγχος Πληροφορίες μόντεμ LTE (LTE Modem Information) θα ανακτήσει διαγνωστικές πληροφορίες, όπως την ισχύ του σήματος, πληροφορίες σύνδεσης κ.λπ. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης ενός διαγνωστικού ελέγχου, ανατρέξτε στις ενότητες Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics) και Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων (Performing Diagnostics Tests).

Σημείωση: Οι εταιρικοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία ανάλυσης μπορούν να παράσχουν ένα Edge ανάλυσης ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Παροχή νέου Edge με ανάλυση.

Επόμενες ενέργειες