Η πολλαπλή διανομή παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο αποστολής δεδομένων σε ένα ενδιαφερόμενο σύνολο παραληπτών σε ένα μόνο αντίγραφο δεδομένων από την προέλευση, επιτρέποντας στους ενδιάμεσους δρομολογητές πολλαπλής διανομής στο δίκτυο να αντιγράφουν πακέτα για να φτάσουν σε πολλούς παραλήπτες με βάση μια συνδρομή ομάδας.

Οι υπολογιστές-πελάτες πολλαπλής διανομής χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο διαχείρισης ομάδας Internet (IGMP) για να μεταδώσουν πληροφορίες μελών από κεντρικούς υπολογιστές σε δρομολογητές με ενεργοποιημένη την πολλαπλή διανομή και το PIM για να μεταδώσουν πληροφορίες μελών ομάδας σε διακομιστές πολλαπλής διανομής μέσω δρομολογητών πολλαπλής διανομής.

διαμόρφωση-προφίλ-συσκευή-πολλαπλή-διανομή-τοπολογία

Η υποστήριξη πολλαπλής διανομής περιλαμβάνει:

 • Υποστήριξη πολλαπλής διανομής τόσο σε επικάλυψη όσο και σε υπόστρωμα
 • Πολλαπλή διανομή ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου - Λειτουργία sparse (PIM-SM) σε SD-WAN Edge
 • Πρωτόκολλο διαχείρισης ομάδας Internet (IGMP) έκδοση 2 σε SD-WAN Edge
 • Διαμόρφωση στατικού σημείου συνάντησης (RP), όπου το RP είναι ενεργοποιημένο σε δρομολογητή τρίτου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε την πολλαπλή διανομή σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο διασύνδεσης. Εάν απαιτείται, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων πολλαπλής διανομής σε επίπεδο Edge.

Διαμόρφωση πολλαπλής διανομής σε παγκόσμιο επίπεδο

Για διαμορφώσετε την πολλαπλή διανομή σε παγκόσμιο επίπεδο:

 1. Συνδεθείτε στο VMware SD-WAN Orchestrator, και στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Συσκευή» δίπλα στο «Προφίλ» για το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πολλαπλής διανομής ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς το Προφίλ και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην περιοχή Ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής (Multicast Settings).
 4. Εάν το κουμπί Ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής (Multicast Settings) βρίσκεται στη θέση Off, κάντε κλικ στο κουμπί Off για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής.

  Η επιλογή RP έχει οριστεί σε Στατική (Static) από προεπιλογή.

  διαμόρφωση-προφίλ-συσκευή-πολλαπλή-διανομή-ρυθμίσεις
 5. Στα κατάλληλα πλαίσια κειμένου για την επιλογή RP, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση RP και την ομάδα πολλαπλής διανομής. (Δείτε τον παρακάτω πίνακα για μια περιγραφή της Διεύθυνσης RP (RP Address) και της Ομάδας πολλαπλής διανομής (Multicast Group).
 6. Κατά περίπτωση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση PIM σε επικάλυψη (Enable PIM on Overlay) και εισαγάγετε τη διεύθυνση προέλευσης IP.
 7. Ορίστε Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings), εάν είναι απαραίτητο. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για μια περιγραφή κάθε ρύθμισης. Στα κατάλληλα πλαίσια κειμένου, εισαγάγετε χρονοδιακόπτες PIM για Διάστημα αποστολής μηνυμάτων join/prune (Join Prune Send Interval) (προεπιλογή 60 δευτερόλεπτα) και Χρονοδιακόπτης Διατήρησης εν ενεργεία (Keep Alive Timer) (προεπιλογή 60 δευτερόλεπτα).

Ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής.

Ρύθμιση πολλαπλής διανομής Περιγραφή
Επιλογή RP (RP Selection) Στατικός (Static) είναι ο προεπιλεγμένος και υποστηριζόμενος μηχανισμός.
Διεύθυνση RP (RP Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής, η οποία είναι ο επεξεργαστής διαδρομής για μια ομάδα πολλαπλής διανομής.
Ομάδα πολλαπλής διανομής (Multicast Group) Εισαγάγετε μια περιοχή διευθύνσεων IP και αριθμών θυρών που ορίζουν μια ομάδα πολλαπλής διανομής. Μόλις η συσκευή κεντρικού υπολογιστή γίνει μέλος της ομάδας πολλαπλής διανομής, μπορεί να λάβει τυχόν πακέτα δεδομένων που αποστέλλονται στην ομάδα που ορίζεται από τη διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας.
Ενεργοποίηση PIM σε επικάλυψη (Enable PIM on Overlay) Ενεργοποιήστε τα ομότιμα στοιχεία PIM στην επικάλυψη SD-WAN. Για παράδειγμα, όταν ενεργοποιούνται τόσο σε SD-WAN Edge διακλαδώσεων όσο και σε SD-WAN Edge διανομέα, σχηματίζουν έναν ομότιμο PIM. Από προεπιλογή, η διεύθυνση IP προέλευσης για τις επικαλύψεις προέρχεται από οποιεσδήποτε διασυνδέσεις μεταγωγής (εφόσον υπάρχουν) ή από μια δρομολογημένη διασύνδεση στατικού τύπου με απενεργοποιημένη επικάλυψη WAN. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τη διεύθυνση IP προέλευσης καθορίζοντας Διεύθυνση IP προέλευσης (Source IP Address), η οποία θα είναι μια εικονική διεύθυνση και θα διαφημίζεται αυτόματα πάνω από την επικάλυψη.
Χρονοδιακόπτες PIM (PIM Timers)
Διάστημα αποστολής μηνυμάτων join/prune (Join Prune Send Interval) Ο χρονοδιακόπτης διαστήματος join/prune. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 60 δευτερόλεπτα.
Χρονοδιακόπτης διατήρησης εν ενεργεία (Keep Alive Timer) Χρονοδιακόπτης PIM διατήρησης εν ενεργεία. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 60 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλής διανομής στο επίπεδο Edge

Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής για ένα Edge:
 1. Συνδεθείτε στο VMware SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure>Edges).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Συσκευή» δίπλα στο Edge για το οποίο θέλετε να παρακάμψετε τις Ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς το Edge και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής (Multicast Settings) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override).
 4. Εάν το κουμπί Ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής (Multicast Settings) βρίσκεται στη θέση Ανενεργό (Off), κάντε κλικ στο κουμπί Ανενεργό (Off) για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής και, στη συνέχεια, διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα Ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής παραπάνω.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πολλαπλής διανομής σε επίπεδο διασύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα: Διαμόρφωση διασύνδεσης.

Για να παρακολουθήσετε τις πληροφορίες πολλαπλής διανομής, ανατρέξτε στην ενότητα .