Περιγράφει την πολιτική διατήρησης δεδομένων για το VMware SD-WAN Orchestrator.

Διατήρηση δεδομένων SD-WAN

Δεδομένα SD-WAN Ιδιότητα συστήματος Προεπιλογή Μέγιστο Πριν από την έκδοση 4.0

Συμβάντα επιχείρησης

retentionWeeks.enterpriseEvents

40 εβδομάδες

1 έτος

40 εβδομάδες

Ειδοποιήσεις επιχείρησης

Μη διαθέσιμο

40 εβδομάδες

1 έτος

Καμία πολιτική

Συμβάντα χειριστή

retentionWeeks.operatorEvents

40 εβδομάδες

1 έτος

40 εβδομάδες

Συμβάντα διακομιστή μεσολάβησης επιχείρησης

retentionWeeks.proxyEvents

40 εβδομάδες

1 έτος

40 εβδομάδες

Αρχεία καταγραφής Τείχους προστασίας

retentionWeeks.firewallLogs

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

40 εβδομάδες

Στατιστικά σύνδεσης

retention.linkstats.days

40 εβδομάδες

1 έτος

40 εβδομάδες

Σύνδεση QoE

retention.linkquality.days

40 εβδομάδες

1 έτος

40 εβδομάδες

Στατιστικά στοιχεία διαδρομής

retention.pathstats.days

2 εβδομάδες

2 εβδομάδες

Μη διαθέσιμο

Στατιστικά Flow

retention.lowResFlows.months

retention.highResFlows.days

Συνάθροιση 1 έτους – 1 ώρας

2 εβδομάδες – 5 λεπτά

Συνάθροιση 1 έτους – 1 ώρας

3 μήνες – 5 λεπτά

1 έτος με συνάθροιση

Στατιστικά εύρυθμης λειτουργίας Edge (έκδοση 5.0 και νεότερες εκδόσεις) retention.healthstats.days 1 έτος 1 έτος Μη διαθέσιμο

Σημαντικές σημειώσεις

 • Οι προεπιλογές στατιστικών Flow για την έκδοση 4.0 θα ισχύουν για τη διατήρηση των στατιστικών Flow μετά την αναβάθμιση. Για να ρυθμίσετε τις τιμές διατήρησης για στατιστικά στοιχεία Flow, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Οι ιδιότητες του συστήματος που αφορούν τα στατιστικά Flow στις εκδόσεις 3.3 και 3.4 θα καταργηθούν κατά την αναβάθμιση στην έκδοση 4.0.
 • Προς το παρόν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα δεδομένα στατιστικών Edge εμφανίζονται σε μηνιαία διαμερίσματα. Έτσι, σε περίπτωση περικοπής των δεδομένων ηλικίας άνω των 2 εβδομάδων, ουσιαστικά γίνεται περικοπή των δεδομένων ηλικίας άνω του ενός μήνα και η σελίδα Παρακολούθηση SD-WAN Orchestrator εμφανίζει τα δεδομένα στατιστικών εύρυθμης λειτουργίας του τρέχοντα και του αμέσως προηγούμενου μήνα.
 • Για λεπτομερείς πληροφορίες χρήσης σχετικά με τα στατιστικά εύρυθμης λειτουργίας Edge, δείτε Καρτέλα Σύστημα (System) και Παρακολούθηση πληροφοριών συστήματος Εdge.

Αλλαγή της περιόδου διατήρησης στατιστικών Flow

Οι χειριστές μπορούν να αλλάξουν την περίοδο διατήρησης δημιουργώντας νέες ιδιότητες συστήματος. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε νέες ιδιότητες συστήματος για περιόδους διατήρησης υψηλής ανάλυσης και χαμηλής ανάλυσης σε ημέρες και μήνες.

Περίοδος διατήρησης υψηλής ανάλυσης (High Resolution Retention Period)

Η διατήρηση στατιστικών Flow υψηλής ανάλυσης μπορεί να ρυθμιστεί οπουδήποτε μεταξύ 1 και 90 ημερών. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια νέα ιδιότητα συστήματος για την περίοδο διατήρησης υψηλής ανάλυσης.

 1. Από το πλαίσιο περιήγησης του SD-WAN Orchestrator, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες συστήματος (System Properties).
 2. Στην οθόνη Ιδιότητες συστήματος (System Properties), κάντε κλικ στο κουμπί Νέες ιδιότητες συστήματος (New System Properties).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα ιδιότητα συστήματος (New System Property):
  1. Πληκτρολογήστε retention.highResFlows.days στο πεδίο κειμένου Όνομα (Name).
  2. Στο αναπτυσσόμενο μενού Τύπος δεδομένων (Data Type), επιλέξτε Αριθμός (Number).
  3. Στο πεδίο κειμένου Τιμή (Value), εισαγάγετε την περίοδο διατήρησης σε αριθμό ημερών.
   Σημείωση: Η περίοδος διατήρησης υψηλής ανάλυσης έχει μέγιστο διάστημα 90 ημερών και η ανάλυση είναι 5 λεπτά.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Περίοδος διατήρησης χαμηλής ανάλυσης (Low Resolution Retention Period)

Τα στατιστικά Flow χαμηλής ανάλυσης μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να διατηρούνται οπουδήποτε μεταξύ 1 και 365 ημερών. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια νέα ιδιότητα συστήματος για την περίοδο διατήρησης χαμηλής ανάλυσης.
 1. Από το πλαίσιο περιήγησης του SD-WAN Orchestrator, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες συστήματος (System Properties).
 2. Στην οθόνη Ιδιότητες συστήματος (System Properties), κάντε κλικ στο κουμπί Νέες ιδιότητες συστήματος (New System Properties).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα ιδιότητα συστήματος (New System Property):
  1. Στο πεδίο κειμένου Όνομα (Name), πληκτρολογήστε retention.lowResFlows.months
  2. Στο αναπτυσσόμενο μενού Τύπος δεδομένων (Data Type), επιλέξτε Αριθμός (Number).
  3. Στο πεδίο κειμένου Τιμή (Value), εισαγάγετε την περίοδο διατήρησης σε αριθμό μηνών.
   Σημείωση: Η περίοδος διατήρησης χαμηλής ανάλυσης έχει μέγιστο όριο το 1 έτος και η ανάλυση είναι 1 ώρα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Αλλαγή του διαστήματος ερωτήματος στατιστικών Flow

Εάν οι χειριστές επιθυμούν να προβάλλουν στατιστικά Flow για διάστημα μεγαλύτερο από δύο εβδομάδες, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ακόλουθη ιδιότητα συστήματος, session.options.maxFlowstatsRetentionDays. Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης αυτής της ιδιότητας συστήματος.

 1. Από το πλαίσιο περιήγησης του SD-WAN Orchestrator, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες συστήματος (System Properties).
 2. Στην οθόνη Ιδιότητες συστήματος (System Properties), κάντε κλικ στο κουμπί Νέες ιδιότητες συστήματος (New System Properties).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα ιδιότητα συστήματος (New System Property):
  1. Στο πεδίο κειμένου Όνομα (Name), πληκτρολογήστε session.options.maxFlowstatsRetentionDays
  2. Στο αναπτυσσόμενο μενού Τύπος δεδομένων (Data Type), επιλέξτε Αριθμός (Number).
  3. Στο πεδίο κειμένου Τιμή (Value), εισαγάγετε την περίοδο διατήρησης σε αριθμό ημερών.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).