Οι Ρυθμίσεις DNS (DNS Settings) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση παραμέτρων προώθησης DNS υπό όρους μέσω μιας ιδιωτικής υπηρεσίας DNS και για τον καθορισμό μιας δημόσιας υπηρεσίας DNS που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς υποβολής ερωτημάτων.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις DNS για ένα Προφίλ:

 1. Συνδεθείτε στο VMware SD-WAN Orchestrator, και στη συνέχεια, μεταβείτε στο Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή δίπλα στο προφίλ για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις DNS ή κάντε κλικ στη σύνδεση στο Προφίλ και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Διαμόρφωση των ακόλουθων ρυθμίσεων στην περιοχή Ρυθμίσεις DNS (DNS Settings):

  • Προώθηση DNS υπό όρους—Επιλέξτε μια ιδιωτική υπηρεσία DNS από την αναπτυσσόμενη λίστα για να προωθήσετε τα αιτήματα DNS που σχετίζονται με το όνομα τομέα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη Νέα ιδιωτική υπηρεσία DNS (New Private DNS Service) για να δημιουργήσετε μια νέα ιδιωτική υπηρεσία DNS.
  • Δημόσιο DNS—Επιλέξτε μια δημόσια υπηρεσία DNS από την αναπτυσσόμενη λίστα που θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση των ονομάτων τομέα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη Νέα υπηρεσία DNS (New DNS Service) για να δημιουργήσετε μια νέα δημόσια υπηρεσία DNS.
   Σημείωση: Η δημόσια υπηρεσία DNS ενεργοποιείται σε VLAN ή δρομολογημένη διασύνδεση μόνον εάν η υπηρεσία DHCP είναι ενεργοποιημένη σε αυτό το VLAN ή τη δρομολογημένη διασύνδεση. Για οδηγίες, βλ. Διαμόρφωση διακομιστή DHCP σε δρομολογημένες διασυνδέσεις.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία νέας υπηρεσίας DNS, βλ. Διαμόρφωση υπηρεσιών DNS.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
Σημείωση: Η διαμόρφωση καθολικού τμήματος για DNS ισχύει για όλα τα τμήματα που δημιουργούνται από πελάτες.

Στο επίπεδο Edge, μπορείτε να επιλέξετε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις DNS που έχουν διαμορφωθεί για το προφίλ.

 1. Συνδεθείτε στο VMware SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure>Edges).
 2. Είτε κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα στο Edge, για το οποίο θέλετε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις DNS, είτε κάντε κλικ στη σύνδεση προς το Edge και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις DNS (Ρυθμίσεις DNS), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override) και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την περιοχή.
 4. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Προώθηση DNS υπό όρους (Conditional DNS Forwarding) και Δημόσιο DNS (Public DNS,) επιλέξτε την απαιτούμενη ιδιωτική ή δημόσια υπηρεσία DNS, εάν επιλέξετε να παρακάμψετε την υπηρεσία DNS σε επίπεδο Edge.
 5. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface), επιλέξτε μια διασύνδεση Edge που έχει διαμορφωθεί για το τμήμα. Αυτή η διασύνδεση θα είναι η διεύθυνση IP προέλευσης για την υπηρεσία DNS.
  Σημείωση:

  Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου θα έχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).