Το VMware SD-WAN επιτρέπει τη διαμόρφωση συνεδριών BFD για τον εντοπισμό αποτυχιών δρομολόγησης μεταξύ δύο συνδεδεμένων οντοτήτων. Αφού διαμορφώσετε κανόνες BFD για ένα προφίλ, οι κανόνες εφαρμόζονται αυτόματα στα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Προαιρετικά, μπορείτε να παρακάμψετε τις μεταβιβασθείσες ρυθμίσεις σε επίπεδο Edge.

Επόμενες ενέργειες

Για να παρακάμψετε τη διαμόρφωση για ένα συγκεκριμένο Edge:

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα σε ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση σε ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device) κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Κανόνες BFD (BFD Rules).
  4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override) για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης BFD για το επιλεγμένο Edge.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Το VMware SD-WAN υποστηρίζει τη διαμόρφωση BFD για BGP και OSPF.