Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης της δυναμικής δρομολόγησης με OSPF ή BGP.

SD-WAN Edge μαθαίνει διαδρομές από παρακείμενους δρομολογητές μέσω OSPF και BGP. Στέλνει τις εκμαθημένες δρομολογήσεις στην πύλη/ελεγκτή. Η πύλη/ελεγκτής λειτουργεί σαν ανακλαστήρας δρομολόγησης και στέλνει τις εκμαθημένες δρομολογήσεις προς άλλο SD-WAN Edge. Ο έλεγχος ροής overlay (OFC) επιτρέπει την ορατότητα και τον έλεγχο της διαδρομής σε ολόκληρη την επιχείρηση για τη διευκόλυνση του προγραμματισμού και για πλήρες και μερικό overlay.

Το VMware υποστηρίζει φίλτρα εισερχομένων/εξερχομένων σε γείτονες OSPF, τύπους διαδρομών OE1/OE2, έλεγχο ταυτότητας MD5. Οι διαδρομές που μαθαίνονται μέσω του OSPF θα ανακατανέμονται αυτόματα στον ελεγκτή που φιλοξενείται στο cloud ή στην εσωτερική εγκατάσταση. Υποστήριξη για φίλτρα Εισόδου/Εξόδου BGP και το φίλτρο μπορεί να οριστεί σε Άρνηση ή προαιρετικά μπορείτε να Προσθέσετε/Αλλάξετε το χαρακτηριστικό BGP για να επηρεάσετε την επιλογή διαδρομής, δηλαδή την κοινότητα RFC 1998, το MED και την τοπική προτίμηση.

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με την αναδιανομή OSPF και BGP, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο Αναδιανομή OSPF/BGP.