Το Εικονικό WAN Azure είναι μια υπηρεσία δικτύου που διευκολύνει τη βελτιστοποιημένη και αυτοματοποιημένη συνδεσιμότητα εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) από τοποθεσίες εταιρικών διακλαδώσεων προς ή μέσω του Microsoft Azure. Στους συνδρομητές Azure παρέχονται εικονικοί διανομείς που αντιστοιχούν σε περιοχές Azure και συνδέουν διακλαδώσεις (οι οποίες μπορεί να έχουν ή να μην έχουν δυνατότητα SD-WAN) μέσω συνδέσεων VPN IP Security (IPsec).

Για τη δημιουργία συνδεσιμότητας VPN από διακλάδωση προς το Azure, το SASE Orchestrator υποστηρίζει το Εικονικό WAN Azure και την ενσωμάτωση και αυτοματοποίηση του VMware SD-WAN, αξιοποιώντας το κεντρικό δίκτυο του Azure. Προς το παρόν, οι ακόλουθες επιλογές ανάπτυξης Azure υποστηρίζονται από την προοπτική του VMware SD-WAN:
  • IPsec από την Πύλη SD-WAN προς τον διανομέα Εικονικού WAN Azure με αυτοματοποίηση.
  • Απευθείας IPsec από SD-WAN Edge προς τον διανομέα Εικονικού WAN Azure με αυτοματοποίηση.

Αυτοματοποίηση για Πύλη SD-WAN Εικονικού WAN Azure

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη διοχέτευση IPsec από Πύλη SD-WAN προς διανομέα Εικονικού WAN Azure.

Αυτοματοποίηση για SD-WAN Edge Εικονικού WAN Azure

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη διοχέτευση IPsec απευθείας από SD-WAN Edge προς διανομέα Εικονικού WAN Azure.

Τα ακόλουθα θέματα παρέχουν οδηγίες για τη διαμόρφωση του SASE Orchestrator και του Azure για την ενεργοποίηση της συνδεσιμότητας VPN από διακλάδωση προς το Azure μέσα από Πύλη SD-WAN και SD-WAN Edge: