Στην πύλη χειριστή, μπορείτε να δημιουργήσετε συνεργάτες και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, έτσι ώστε οι συνεργάτες να μπορούν να διαχειρίζονται οι ίδιοι μια ομάδα πελατών.

Προϋποθέσεις

Μόνο οι υπερχρήστες-χειριστές, οι τυπικοί χειριστές και οι χειριστές ειδικών επιχείρησης μπορούν να δημιουργήσουν έναν νέο συνεργάτη.

Σημείωση: Ως υπερχρήστης-χειριστής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη δημιουργία νέων συνεργατών, ορίζοντας την ιδιότητα συστήματος session.options.disableCreateEnterpriseProxy σε Αληθή (True). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή όταν το SASE Orchestrator υπερβαίνει τη χωρητικότητα χρήσης.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στο VMware SASE Orchestrator ως χρήστης-χειριστής. Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στις επιλογές Πελάτες και συνεργάτες (Customers & Partners) > Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέος συνεργάτης (New Partner).
 2. Στη σελίδα Νέος συνεργάτης (New Partner), εισαγάγετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  Σημείωση: Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next), για να μεταβείτε στην επόμενη ενότητα στη σελίδα. Το κουμπί Επόμενο (Next) ενεργοποιείται μόνο όταν εισάγετε όλες τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες σε κάθε ενότητα.
  Επιλογή Περιγραφή
  Πληροφορίες συνεργάτη (Partner Information)
  Όνομα (Name) Εισαγάγετε το όνομα συνεργάτη.
  Τομέας (Domain) Εισαγάγετε το όνομα τομέα του συνεργάτη.
  Πρόσβαση Υποστήριξης SASE (SASE Support Access) Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και εκχωρεί πρόσβαση στην υποστήριξη του VMware για προβολή, διαμόρφωση και αντιμετώπιση προβλημάτων των ρυθμίσεων του συνεργάτη.
  Εκχώρηση πρόσβασης διαχείρισης πύλης (Grant Gateway Management Access) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπεται στον συνεργάτη να δημιουργεί και να διαχειρίζεται τις πύλες.
  Τοποθεσία (Location) Εισαγάγετε τις σχετικές λεπτομέρειες διεύθυνσης στα αντίστοιχα πεδία.
  Αρχικός λογαριασμός διαχειριστή συνεργάτη (Initial Partner Admin Account)
  Όνομα χρήστη (Username) Εισαγάγετε το όνομα χρήστη με τη μορφή user@domain.com.
  Κωδικός πρόσβασης (Password) Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον συνεργάτη.
  Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
  Επιβεβαίωση (Confirm) Εισαγάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης.
  Όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού (First Name, Last Name, Phone, Mobile Phone) Εισαγάγετε τις σχετικές λεπτομέρειες στα αντίστοιχα πεδία.
  Email επικοινωνίας (Contact Email) Εισαγάγετε τη διεύθυνση email. Οι ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της υπηρεσίας στέλνονται σε αυτήν τη διεύθυνση email.
  Προεπιλεγμένες ιδιότητες(Default Properties)
  Ομάδα πυλών (Gateway Pool)

  Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να επιλέξετε το Ομάδα πυλών SD-WAN από τη διαθέσιμη λίστα. Αφού προσθέσετε το Ομάδες πυλών SD-WAN, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις ομάδες.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ομάδες πυλών SD-WAN, δείτε Διαχείριση ομάδων πυλών.

  Είδωλο λογισμικού (Software Image)

  Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να επιλέξετε το είδωλο λογισμικού από τη διαθέσιμη λίστα. Αφού προσθέσετε το είδωλο λογισμικού, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τα είδωλα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδωλα λογισμικού, δείτε την ενότητα Είδωλα υλικολογισμικού και λογισμικού με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

  Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να επιλέξετε τις άδειες χρήσης SD-WAN Edge από τη διαθέσιμη λίστα. Αφού προσθέσετε τις άδειες χρήσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις άδειες χρήσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η τιμή της ιδιότητας συστήματος session.options.enableEdgeLicensing έχει οριστεί ως Αληθής (True).
  Σημείωση: Οι τύποι των αδειών χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά VMware SD-WAN Edges. Συνιστάται να εκχωρήσετε πρόσβαση στους συνεργάτες για όλους τους τύπους αδειών χρήσης, έτσι ώστε να αντιστοιχούν με την έκδοση και την περιοχή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη άλλου συνεργάτη (Add Another Partner) για να δημιουργήσετε έναν άλλο νέο συνεργάτη ή κάντε απευθείας κλικ στο κουμπί Προσθήκη συνεργάτη (Add Partner).
  Το όνομα του νέου συνεργάτη εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners). Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του συνεργάτη για να μεταβείτε στην πύλη συνεργατών και να προσθέσετε περισσότερες διαμορφώσεις στον συνεργάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση συνεργάτη.