Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους ενός προφίλ για τη δημιουργία σύνδεσης VPN μεταξύ μιας διακλάδωσης και ενός προορισμού μη SD-WAN μέσω Edge, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται αυτομάτως σε όλα τα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις παραμέτρους διοχέτευσης για ένα μεμονωμένο Edge και να επιλέξετε την προέλευση της διοχέτευσης ως διεύθυνση IP WAN.

Για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους διοχέτευσης για ένα Edge:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει τη σύνδεση VPN μεταξύ διακλάδωσης και προορισμού μη SD-WAN μέσω Edge. Δείτε Διαμόρφωση προφίλ με προορισμό μη SD-WAN μέσω Edge.

Διαδικασία

 1. Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή (Device) για ένα Edge ή επιλέξτε ένα Edge και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device), κάντε κύλιση προς τα κάτω, στην ενότητα Cloud VPN.
 4. Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override) και κάντε κλικ στη σύνδεση Προσθήκη (Add) στη στήλη Ενέργεια (Action).
  Στο παράθυρο Προσθήκη διοχέτευσης (Add Tunnel), διαμορφώστε τις ακόλουθες παραμέτρους:
  Επιλογή Περιγραφή
  Δημόσια σύνδεση WAN (Public WAN Link) Επιλέξτε τη διεύθυνση IP του SD-WAN Edge που φιλοξενεί το τελικό σημείο διοχέτευσης που συνδέεται με την πύλη ασφαλείας cloud Forcepoint.
  Τύπος τοπικού ελέγχου ταυτότητας (Local Identification Type) Επιλέξτε ως τύπο το FQDN/όνομα κεντρικού υπολογιστή (FQDN/Hostname) από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  PSK Καταχωρήστε το ίδιο ήδη κοινόχρηστο κλειδί που έχει διαμορφωθεί στην πύλη ασφαλείας cloud Forcepoint.
  Πρωτεύουσα δημόσια IP προορισμού (Destination Primary Public IP) Καταχωρήστε τη διεύθυνση IP υπηρεσίας του πρωτεύοντος κέντρου δεδομένων που λαμβάνεται από τη διαμόρφωση πύλης ασφαλείας cloud Forcepoint.
  Δευτερεύουσα δημόσια IP προορισμού (Destination Secondary Public IP) Καταχωρήστε τη διεύθυνση IP υπηρεσίας του δευτερεύοντος κέντρου δεδομένων που λαμβάνεται από τη διαμόρφωση πύλης ασφαλείας Cloud Forcepoint.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να επαληθεύσετε ότι η διοχέτευση είναι συνδεδεμένη, παρακολουθώντας τα Edge. Δείτε Παρακολούθηση προορισμού μη SD-WAN μέσω Edge.