U kunt meerdere View pods toevoegen aan VMware Identity Manager. Wanneer u de pods hebt toegevoegd, configureert u URL's voor client-toegang voor de verschillende pods.

Over deze taak

U voegt View-pods toe op de pagina View-groepen van de beheerconsole van VMware Identity Manager. U kunt op elk moment terugkeren naar de pagina om de View-configuratie aan te passen of om View-pods toe te voegen of te verwijderen.

Voorwaarden

Voor elke View-pod hebt u de gegevens nodig van een gebruiker met de rol van beheerder.

Procedure

 1. Meld u aan op de beheerconsole van VMware Identity Manager.
 2. Klik op het tabblad Catalogus.
 3. Klik op Brontypes beheren en selecteer Applicatie weergeven.
 4. Schakel het selectievakje View-groepen inschakelen in.
 5. Klik op View-pod toevoegen voor elke View-pod die u wilt toevoegen.
 6. Verstrek de configuratiegegevens die specifiek zijn voor elke View-pod.

  Verbindingsserver

  Voer de volledig gekwalificeerde hostnaam van de Horizon-verbindingsserver-instantie in, bijvoorbeeld verbindingsserver.example.com. De domeinnaam moet identiek zijn aan de domeinnaam waaraan u de Horizon-verbindingsserver-instantie hebt toegevoegd.

  Gebruikersnaam

  Voer de gebruikersnaam van de beheerder in voor deze View-pod. De gebruiker moet de beheerdersrol in View hebben.

  Wachtwoord

  Voer het wachtwoord van de beheerder in voor deze View pod.

  Smartcardverificatie gebruiken met externe identiteitsprovider

  Als gebruikers smartcardverificatie gebruiken om zich aan te melden voor deze View-pod in plaats van wachtwoorden, schakelt u het selectievakje in.

  True SSO ingeschakeld voor Horizon View

  Deze optie is alleen van toepassing op versies van Horizon die de functie True SSO ondersteunen.

  Wanneer True SSO in View is geconfigureerd, hebben gebruikers geen wachtwoord nodig om zich aan te melden op hun Windows-bureaubladen. Als gebruikers echter zijn aangemeld op de VMware Identity Manager met behulp van een verificatiemethode zonder wachtwoord, zoals SecurID, wanneer ze hun Windows-desktops opstarten, worden ze om een wachtwoord gevraagd. U kunt deze optie selecteren om te voorkomen dat in dat scenario een wachtwoorddialoogvenster wordt weergegeven aan gebruikers.

  Lokale rechten synchroniseren

  Als lokale rechten zijn geconfigureerd voor de pod, selecteert u deze optie.

 7. Uit het vervolgkeuzemenu Implementatietype selecteert u hoe View-bronnen beschikbaar worden gesteld aan gebruikers in de gebruikersportal.
  • Door gebruiker geactiveerd View-bronnen worden toegevoegd aan de pagina Catalogus in Workspace ONE. Om een bron te gebruiken, moeten gebruikers de bron van de Cataloguspagina verplaatsen naar de Startpagina.

  • Automatisch View-bronnen worden rechtstreeks aan de Startpagina in Workspace ONE toegevoegd voor onmiddellijk gebruik door de gebruikers.

  Het implementatietype dat u hier selecteert, is een globale instelling die van toepassing is op alle gebruikersrechten voor alle bronnen in uw View-integratie. U kunt het implementatietype aanpassen voor individuele gebruikers of groepen per bron vanuit de Rechtenpagina van de bron.

  Het globale implementatietype instellen op Door gebruiker geactiveerd wordt aanbevolen. U kunt vervolgens de instelling aanpassen voor specifieke gebruikers of groepen per bron.

  Voor meer informatie over het instellen van het implementatietype: Het implementatietype voor View-rechten instellen.

 8. Selecteer Dubbele applicaties niet synchroniseren om te voorkomen dat dubbele applicaties van meerdere servers worden gesynchroniseerd.

  Wanneer VMware Identity Manager wordt geïmplementeerd in meerdere datacenters, worden dezelfde bronnen ingesteld in de meerdere datacenters. Als u deze optie selecteert, voorkomt dit het verdubbelen van de desktop- of applicatiepools in uw VMware Identity Manager-catalogus.

 9. Schakel het selectievakje 5.x-verbindingsserver configureren in als een van de View-verbindingsserverinstanties die u hebt geconfigureerd op deze pagina versie 5.x is.

  Door deze optie te selecteren, beschikt u over een alternatieve manier om bronnen te synchroniseren, die is vereist voor View 5.x.

  Opmerking:

  Als u de optie Directorysynchronisatie uitvoeren selecteert, wordt ook de optie 5.x-verbindingsserver configureren automatisch geselecteerd omdat beide gebruikmaken van de alternatieve manier om bronnen te synchroniseren.

 10. Schakel het selectievakje Directorysynchronisatie uitvoeren in wanneer u de directory wilt synchroniseren als onderdeel van de View-synchronisatie, en gebruikers en groepen die rechten hebben voor View-pools in de View-verbindingsserverinstanties ontbreken in de VMware Identity Manager-directory.

  De optie Directorysynchronisatie uitvoeren is niet van toepassing op Cloud Pod Architecture-podfederaties. Als gebruikers en groepen met algemene rechten ontbreken in de VMware Identity Manager-directory, kan de directorysynchronisatie niet worden ingeschakeld.

  Gebruikers en groepen die via dit proces worden gesynchroniseerd, kunnen worden beheerd zoals alle andere gebruikers die zijn toegevoegd door VMware Identity Manager-directorysynchronisatie.

  Belangrijk:

  Het synchroniseren van View neemt meer tijd in beslag wanneer u de optie Directorysynchronisatie uitvoeren gebruikt.

  Opmerking:

  Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt automatisch ook de optie 5.x-verbindingsserver configureren geselecteerd, omdat beide opties gebruikmaken van een alternatieve manier om bronnen te synchroniseren.

 11. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Synchronisatiefrequentie View-pool selecteren hoe vaak u wilt synchroniseren vanaf de View-verbindingsserver.

  U kunt een planning voor regelmatig synchroniseren instellen, of u kunt handmatig synchroniseren. Wanneer u Handmatig kiest, moet u terugkeren naar deze pagina en op Nu synchroniseren klikken wanneer View-bronnen of rechten zijn gewijzigd.

 12. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Standaardclient voor starten selecteren de standaardclient waarin u View-applicaties of -desktops wilt starten.

  Optie

  Beschrijving

  Geen

  Er wordt geen standaardvoorkeur ingesteld op beheerdersniveau. Als deze optie is ingesteld op Geen en er ook geen gebruikersvoorkeur is ingesteld, wordt de View-instelling Default display protocol (Standaardweergaveprotocol) gebruikt om te bepalen hoe de desktop of applicatie moet worden gestart.

  Browser

  View-desktops en -applicaties worden standaard gestart in een webbrowser. Als er eindgebruikersvoorkeuren zijn ingesteld, overschrijven die voorkeuren deze instelling.

  Client

  View-desktops en -applicaties worden standaard gestart in de Horizon Client. Als er eindgebruikersvoorkeuren zijn ingesteld, overschrijven die voorkeuren deze instelling.

  Deze instelling is van toepassing op alle gebruikers en alle bronnen in uw View-integratie.

  De volgende volgorde van prioriteit (gerangschikt van hoog naar laag) bepaalt de gebruikte instelling voor de standaardclient:

  1. De voorkeursinstelling van de eindgebruiker, ingesteld in de Workspace ONE-portal. Deze optie is niet beschikbaar in de Workspace ONE-app.

  2. De beheerdersinstelling Standaardclient voor starten selecteren, ingesteld op de pagina View-pools in de VMware Identity Manager-beheerconsole.

  3. De instelling Remote Display Protocol (Extern weergaveprotocol) > Default display protocol (Standaardweergaveprotocol) van Horizon View voor de desktop- of applicatiepool, ingesteld in Horizon Administrator. Bijvoorbeeld: als het weergaveprotocol is ingesteld op PCoIP, wordt de applicatie gestart in de Horizon Client.

 13. Klik op Opslaan.
 14. Klik op Nu synchroniseren.

  Elke keer wanneer u instellingen wijzigt in View, zoals het toevoegen van een recht of een gebruiker, is een synchronisatie vereist om de wijzigingen toe te passen in VMware Identity Manager.

 15. Configureer de toegangs-URL's van de client voor de View pods.
  1. Klik op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer en klik vervolgens op Installatie.
  2. Klik op Netwerkbereiken.
  3. Selecteer een netwerkbereik.
  4. Op de pagina Netwerkbereik bewerken in de sectie View pod voert u de hostnaam en het poortnummer van de toegangs-URL van de client van View Pod in voor dat netwerkbereik.
  5. In de sectie IP-bereiken specificeert u de IP-bereiken waarop u de instellingen wilt toepassen.
  6. Klik op Opslaan.