Als u het People-onderdeel van Hub Services in Workspace ONE Intelligent Hub wilt gebruiken, schakelt u de functie People Search in Workspace ONE Access in. Om de functie in te stellen, wijst u de Active Directory-kenmerken toe die vereist zijn voor het ophalen van informatie over werknemers, waaronder profielafbeeldingen en beheerhiërarchie in de Workspace ONE Access-console.

Voorwaarden

 • Active Directory moeten worden geïntegreerd met Workspace ONE Access om de functie People Search te gebruiken.
 • Een lijst met de Active Directory-kenmerken die moeten worden gesynchroniseerd om de doorzoekbare gebruikersprofielen en organisatiehiërarchie te maken.

  De kenmerken die vereist zijn voor toewijzing, zijn title, managerDN en distinguishedName. De organisatiehiërarchie en directe rapportinformatie in de People Search-resultaten zijn gebaseerd op het kenmerk managerDN. Zie de handleiding Directory-integratie van Workspace ONE Access op de pagina Workspace ONE Access-documentatie.

  De kenmerken die kunnen worden toegewezen, worden weergegeven in de tabel met kenmerken voor People Search. Om de afbeelding van de gebruiker te synchroniseren naar de directory, moet het Active Directory-kenmerk thumbnailPhoto vooraf worden ingevuld met de miniatuurweergave van de gebruiker. Om er zeker van te zijn dat de foto correct wordt weergegeven in People Search-resultaten, moet u ervoor zorgen dat de miniatuurfoto vierkant is en dat de minimale afbeeldingsgrootte 240 px x 240 px is.

  Kenmerken die kunnen worden geconfigureerd voor People Search van Workspace ONE
  userName lastName firstName
  email address alternatePhoneNumber
  businessUnit costCenter country
  locality managerDN mobile
  phone physicalDeliveryOfficeName postalCode
  region telephoneNumber titel
  userPrincipalName distinguishedName socialCast
  slack linkedInProfileUrl imageURL
  skypeForBusiness msExchHideFromAddressLists

Wanneer u niet wilt dat gebruikersnamen in People Search worden weergegeven, stelt u het kenmerk msExchHideFromAddressLists in uw Active Directory in en wijst u dat kenmerk toe aan msExchHideFromAddressLists in de Workspace ONE Access-directory.

 • Gebruikersaccounts met de msExchHideFromAddressLists-waarde ingesteld op TRUE, worden niet weergegeven in People Search.
 • Gebruikersaccounts, met msExchHideFromAddressLists ingesteld op FALSE of als de waarde van het kenmerk leeg is, worden weergegeven in People Search.

Procedure

 1. Selecteer op het tabblad Catalogus van de Workspace ONE Access-console Instellingen > People Search.
 2. Selecteer People Search inschakelen en klik op Volgende.
 3. Selecteer op de geopende pagina de directory die u wilt configureren voor People Search.
 4. Bekijk de lijst met kenmerken en selecteer kenmerken om aan te geven welke kenmerken u wilt toewijzen aan de Active Directory-kenmerken en klik op Volgende.
  Selecteer het kenmerk imageURL om de fotoprofielen van het kenmerk thumbnailPhoto in Active Directory te synchroniseren.
 5. Wijs de vermelde kenmerknamen toe aan de Active Directory-kenmerken.
 6. Als de Workspace ONE Access-service nog niet is geconfigureerd voor synchronisatie van alle gebruikers, geeft u de DN op om alle gebruikers te synchroniseren. Bijvoorbeeld: voer CN=Users,DC=example,DC=com in.
  Synchroniseer alle gebruikers in uw organisatie naar de directory voor een goede werking van de People-service.
  Het directorysynchronisatieprofiel dat u heeft geconfigureerd, wordt toegevoegd aan de synchronisatielijst Directory > Synchronisatie-instellingen > Gebruikers.
 7. Klik op Opslaan en synchroniseren.

  De door Active Directory toegewezen kenmerken voor People worden gesynchroniseerd met de directory.

Volgende stappen

Ga naar de Hub Services-console en schakel de People-service in. Zie Toegang tot Workspace ONE People Search in de handleiding voor Hub Service-documentatie.