VMware Workspace ONE UEM Release Notes geven informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in elke versie. Deze pagina bevat een overzicht van de nieuwe functies die in 2003 zijn geïntroduceerd, een lijst met opgeloste problemen en bekende problemen.

Nieuwe functies in deze versie

Workspace ONE UEM Console

 • Zie een melding op het scherm als uw rapport de groottelimiet overschrijdt.
  Als u een rapport aanvraagt dat groter is dan de maximumgrootte, wordt dit nu weergegeven in Monitor > Rapporten en analytische gegevens > Exporten met een nieuw statuslabel genaamd "Bestandsgrootte overschrijdt de limiet". De nieuwe status Exporten verschijnt als uw rapport meer bestandsruimte nodig heeft dan de harde limiet van 4 GB.
 • We hebben een paar updates gemaakt voor SAML en Verificatie van directory in Workspace ONE Express.
  Bij het instellen van SAML op de configuraties van de Directory Services in Express, kunt u nu zonder problemen de instellingen van de serviceprovider exporteren. Ook is mapverificatie ingeschakeld voor Express-organisatiegroepen, wat betekent dat u nu apparaten kunt aanmelden met mapverificatie.
 • Benut de gebeurtenisgegevens om Workspace ONE API's te gebruiken op basis van UUID's.
  We hebben de kenmerken EnrollmentUUID en DeviceUUID toegevoegd aan gebeurtenismeldingen. Deze extra id's zijn gekoppeld aan de gebruiker en het apparaat.

Android

 • Ophalen van feedback die wordt gerapporteerd door OEM-configuratietoepassingen voor een snelle detectie van fouten.
  Gebruik het feedbackkanaal om granulaire app-feedback en probleemoplossingsinformatie te krijgen die door apps wordt verzonden. Zie Feedback van OEM-configuratietoepassingen ophalen voor meer informatie.
 • Bepaal welke Google-accounts kunnen worden gebruikt in de beheerde Google Play Store.
  Soms wilt u toestaan dat gebruikers G-suite-accounts kunnen toevoegen om toegang te krijgen tot zakelijke mailberichten of persoonlijke accounts (bijvoorbeeld om mail te lezen in Gmail), maar niet toestaan dat het niet-beheerde Google-account toegang krijgt tot een onbeperkte Google Play. Met de nieuwe Toegestane accounts in de Google Play-instelling in het profiel Beperking kunt u kiezen of u toegang tot niet-beheerde Google Play wilt beperken of toestaan. U kunt een lijst van accounts instellen die mensen kunnen gebruiken in Google Play. Zie Profiel Beperking voor meer informatie.
 • Beperk dat persoonlijke apps gegevens delen met werkapplicaties.
  Beperk dat persoonlijke apps gegevens delen met werkapplicaties In het profiel Beperking kunt u nu voorkomen dat persoonlijke apps bestanden, afbeeldingen en gegevens delen in het beheerde profiel. Zie Profiel Beperking voor meer informatie.

iOS

 • Converteer al uw Apple Business Manager-licenties met één klik.
  U kunt nu alle gebruikerslicenties die zijn gesynchroniseerd vanuit Apple Business Manager converteren naar apparaatgebaseerde licenties door één, meerdere of alle programma's voor een bepaalde organisatiegroep te selecteren. Zie Licenties configureren en toewijzen via flexibele implementatie voor meer informatie.
 • Houd uw aangepaste Apple apps up-to-date.
  U kunt nu automatische updates voor Apple Aangepaste apps inschakelen, gesynchroniseerd vanuit Apple Business Manager. Op elk apparaat dat een app rapporteert die niet op de laatste versie staat, wordt de app automatisch geüpdatet.
 • Proces van externe hulp gestroomlijnd in de Lijstweergave voor toestellen en Detailsweergave.
  U hoeft nu minder te klikken om vanuit de Lijstweergave voor toestellen en Detailsweergave van de UEM console een externe-hulpsessie te starten op een in aanmerking komend apparaat. Uw externe sessies voor het oplossen van problemen met en het uitvoeren van geavanceerde configuraties op uw apparaten worden snel geïnitieerd, omdat u het specifieke client-hulpprogramma voor hulp op afstand selecteert voordat u verbinding maakt. Raadpleeg de Lijstweergave voor toestellen voor meer informatie.

Windows

 • Krijg toegang tot de prestatiegegevens van uw BranchCache vanaf zowel het apparaat als de server.
  Het nieuwe Peer Distribution Panel onder Apps&Books > Native > List View > Application Details geeft u een overzicht van het aantal apparaten dat de applicatie heeft gedownload met behulp van de peer distribution, de hoeveelheid gedownloade gegevens en de bron van de gedownloade gegevens. Het tabblad Apparaten van de applicatie geeft u nu individuele BranchCache-prestatiegegevens voor elk van uw apparaten. Raadpleeg de Lijstweergave voor toestellen voor meer informatie.
 • De communicatieveerkracht voor Windows 10 is beter dankzij de automatische HMAC-herstel.
  Workspace ONE UEM controleert automatisch de HMAC op Windows 10-apparaten. Als het systeem een beschadigde of ontbrekende HMAC identificeert, wordt een HMAC-herstel bewerking gestart. Deze wordt verzonden via het systeemeigen OMADM-kanaal naar de Workspace ONE Intelligent Hub om de communicatie opnieuw tot stand te brengen.
 • Zorg ervoor dat uw apps zijn geïnstalleerd op uw apparaten.
  Met de nieuwe instelling voor Desired State Management kunt u nu uw beheerde apps beschermen tegen verwijdering van uw apparaten. Zie Toewijzingen en applicatiebeleid toevoegen aan uw Win32-applicaties voor meer informatie.
 • Implementeer profielen met de nieuwe Windows - AAD ingeschreven slimme groepscategorie.
  Gebruik de nieuwe Windows - AAD ingeschreven categorie in slimme groepen wanneer u Windows 10-apparaten wilt uitsluiten of opnemen, afhankelijk van hun beheerstatus. Configureer bijvoorbeeld de Algemene datalading van een profiel met inloggegevens om een Windows - AAD ingeschreven slimme groep uit te sluiten, zodat u certificaten kunt inzetten op beheerde apparaten, maar niet op OOBE-apparaten. Bij het maken van smart groups, vindt u de nieuwe Windows - AAD Ingeschreven-categorie in Criteriumtype > Inschrijvingscategorie. Bij het configureren van profielen, gaat u naar de Algemene datalading en selecteert u de groep met Windows - AAD Ingeschreven geconfigureerd voor Smart groups of schakelt u Uitsluitingen in en selecteert u hetzelfde voor Uitgesloten groepen.
 • We hebben de integratie van Dell Command | Update (DCU) met de Workspace ONE UEM Console bijgewerkt, die functies van de Command-Line Interface (CLI) biedt en is afgestemd op de nieuwste DCU 3.1-versie van Dell.
  We hebben de integratie van Dell Command | Update met de Workspace ONE UEM Console bijgewerkt die functies biedt voor de Command-Line Interface (CLI). Met de nieuwe versie van Dell Command | Update hebben we een aantal oplossingen en scripts om CLI-gebruik te behouden. Bekijk de techzone van VMware (https://techzone.vmware.com/) voor nieuws over de integratie en de volgende stappen.

Inhoudsbeheer

 • Automatiseer uw content gateway instellingen in de UEM Console.
  Nu kunt u in de UEM console configuratiebestanden maken voor UAG-implementatie. Deze bestanden vereenvoudigen de implementatie van uw content gateway servers die via UAG worden ingezet. Zie Content Gateway op de UEM Console configureren voor meer informatie.

Rugged

 • Android-applicatieprovisioning ondersteunt VPN per app.
  VPN per app wordt nu ondersteund voor de provisioning van apps op Android-apparaten. Wanneer u een Android-app configureert voor provisioning met de optie VPN per app, wordt automatisch verbinding gemaakt wanneer de Android-app wordt gestart en worden alle app-verkeer via de VPN geleid. Meer informatie vindt u in Een product maken.
 • Productprovisioning ondersteunt nu CDN.
  De strijd om bandbreedte in uw provisioningomgeving is nu iets eenvoudiger geworden en de ondersteuning voor CDN (content Deliverion Networks) is geïntroduceerd. Als deze optie is ingeschakeld en geconfigureerd, kan CDN de distributie van de productbelasting verlichten om het netwerk te ontlasten van verkeer. Meer informatie vindt u in Een CDN configureren voor provisioning.

Tunnel

 • Configureer gedetailleerde Unified Access Gateway-instellingen vanaf de UEM console.
  U kunt nu geavanceerde configuratie-instellingen voor de Tunnel Gateway rechtstreeks vanaf de UEM console instellen zonder dat u hoeft in te loggen op uw UAG-servers. Zie Per-App Tunnel configureren voor meer informatie.

Opgeloste problemen

De opgeloste problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Problemen opgelost in 2003
 • AAPP-7126: De automatische update werkt niet wanneer de VPP-appversie begint met een letter in plaats van een cijfer.

 •  AAPP-8699: DeviceReportedName' wordt niet bijgewerkt in de database voor de tabel dbo.device, tenzij de Friendly name is uitgeschakeld in Console UI.

 • AAPP-8718: Het installeren van boeken vanuit Toestelgegevens mislukt.

 • AAPP-8799: iOS Siri Profanity Filter beperking geeft onjuiste helptekst weer.

 • AAPP-8826: Kan de installatie van aangepaste B2B-applicaties niet voltooien.

 • AAPP-8897: Kan geen apparaten inschrijven via DEP als ze eerder zijn geblokkeerd voor inschrijving.

 • AAPP-8953: DB-piek als gevolg van ongeldige sample voor macOS-apparaat ouder dan 10.11. 

 • AAPP-8973: De apparaatpagina onder de weergave Appdetails is verbroken voor macOS-apparaten wanneer de hub en de app van een verschillende versie zijn. 

 • AAPP-8976: het iOS-inlogprofiel wordt niet geïnstalleerd.

 • AAPP-9004: Het plannen van een update van het besturingssysteem vanuit de Toestelweergavelijst, beperkt de bulkactie niet tot de waarde die is ingesteld in instellingen voor bulkbeheer.

 • AAPP-9013: Roster-synchronisatie mislukt vanwege een SQL time-outuitzondering.

 • AAPP-9124: Upgraden naar UEM console 1912+ activeert herinstallatie van macOS-certificaatprofielen.

 • AAPP-9152: In het apparaatoverzicht worden slechts 10 apparaten weergegeven zonder extra pagina's.

 • AGGL-5503: VP-toewijzing per app staat niet in de wachtrij voor on-Demand Android voor werkapps wanneer de installatie wordt geactiveerd via Work Play Store en de toewijzing van de app wordt toegevoegd na de registratie via Tag. Hierdoor wordt de toegang tot de tunnel verstoord.

 • AGGL-6308: Het profiel 'Android-standaardinstellingen' is niet in de wachtrij geplaatst voor reeds ingeschreven Android-apparaten 

 • AGGL-6638: Geselecteerde app-naam in Android-profiel Machtigingen payload heeft problemen als de applicatie dubbel-byte karakters heeft

 • AGGL-6654: Beheerde Play-account is niet verborgen in de COPE-inschrijvingen.

 • AGGL-6666: Verwijderd apparaat via een API wordt toegevoegd aan de console UI met een nieuw apparaat-ID.

 • AGGL-6678: Zoek apparaat alarmsignaal klinkt continu op nieuwere Android-apparaten.

 • AGGL-6748: Het profiel voor automatisch bijwerken van de openbare app is foutief gemarkeerd als "Verwijderd" op de UEM Console, maar is aanwezig op het apparaat.

 • AGGL-6752: Profielen worden niet toegewezen aan oudere Android-apparaten als de lading voor inloggegevens is toegewezen aan een andere profiellading.

 • AGGL-6855: Het implementeren van netwerk-"gebruikersprofielen" op ChromeOS-apparaten werkt niet zoals verwacht.

 • AGGL-6870: Verbeterde prestaties om SQL-time-outs te verminderen bij het synchroniseren van apparaten voor het publiceren van toepassingen 

 • AGGL-6976: De inschrijving voor Android for Work werkt niet zoals verwacht. 

 • AMST-20689: Scriptdetectie inschakelen werkt niet zoals verwacht in geavanceerde modus. 

 • AMST-21426: SCEP AirWatch CA Certs gaat naar Intermediate Store in plaats van Trusted Root store op inschrijving van Windows 10-apparaten.

 • AMST-21542: De nalevingsstatus wordt weergegeven als Niet beschikbaar, zelfs als er geen nalevingsbeleid aan het apparaat is toegewezen. 

 • AMST-21985: UI geeft geen gepubliceerde apps weer in Adaptiva

 • AMST-22334: Toepassing Opnieuw proberen-interval slaagt er niet in de herhalingsinstellingen te handhaven

 • AMST-22539: Apparaatvriendelijke naamswisselingen tussen Engelse en Japanse landinstellingen. 

 • AMST-22727: Kan Windows Defender-profiel niet verwijderen in combinatie met Exploit Guard-lading.

 • AMST-22754: Het Windows Desktop-personalisatieprofiel stelt niet de juiste waarde in voor HideAppList.

 • AMST-23109: DB-upgrade van 19.7.0.1 naar 1909.

 • AMST-23199: Zip-toepassingen die scriptdetecties bevatten, worden niet geïnstalleerd.

 • AMST-23336: Leveringsoptimalisatie-instellingen voor het profiel Windows-updates zijn niet van toepassing zoals vereist.

 • AMST-24139: DB-upgrade mislukt met dubbele sleutelfouten. 

 • AMST-24232: Het aantal Windows-updates komt niet overeen op apparaten met Workspace ONE console voor Windows Desktop 1803, 1809, 1903.

 • AMST-24305: Gebruik Proxy voor lokale (intranet) adressen in het Windows Proxy-profiel werkt niet zoals verwacht.

 • AMST-24682: De uitgangswaarde wordt verwijderd van apparaten wanneer uitsluitingen worden toegevoegd aan het Windows-profiel.

 • AMST-24710: BranchCache valt terug naar DS als er geen peers beschikbaar zijn in plaats van CDN.

 • AMST-24791: MEM-apparaatrecords worden niet gemaakt voor native Windows 10 Desktop-client.

 • ARES-6754: Credential payload browsen voor meer dan 20 certificaten werkt niet zoals verwacht.

 • ARES-7508: App-bewakingsafbeelding geeft een onjuiste datum weer na het wijzigen van de tijdzone.

 • ARES-8513: Webclips-profiel toont een onjuiste installatiestatus op Catalogus en console.

 • ARES-10955: Kan pagina voor SDK-analyse niet laden 

 • ARES-11026: Kan de overzichtspagina van het apparaat niet weergeven in de apparatenlijstweergave voor apparaten met een op inwisselcode gebaseerde CustomB2B-apps met Null BundleID.

 • ARES-11179: Beveiliging voor verwijderen app werkt niet zoals verwacht tijdens het bewerken van de Smart group.

 • ARES-11180: Kan profielen niet installeren omdat de commando's niet worden gegenereerd vanwege de int32-limiet.

 • ARES-11183: Bij het maken van een Weblink (voor iOS/Android, onder Apps & boeken > Applicaties > Web > Webkoppelingen), resulteert een URL met "AWB" of "abs" protocol in een protocolfout "Protocol vereist". 

 • ARES-11237: Weergave app-details > weergave Apparatenlijst geweigerde toegang geeft een foutmelding.

 • ARES-11323: Details apparaat > tabblad Boeken geeft toegewezen applicaties weer in plaats van toegewezen boeken

 • ARES-11325: Sommige GET API-oproepen die gebruikmaken van de UUID van de app geven een 404-fout (/devices, /deploymentcounts, /actioncounts, /reasoncounts)

 • AREN-11510: Het verwijderen van iOS Outlook ExternalAppAssignment-toewijzing werkt niet zoals verwacht. 

 • CMCM-188366: Het toevoegen van een versie voor AirWatch managed content werkt niet zoals verwacht.

 • CMEM-185585: Het PowerShell-commando wordt niet vanuit EXO verzonden tijdens de migratie.

 • CMEM-185609: Kan het Google-wachtwoord van de gebruiker niet roteren via de pagina Gebruikersgegevens.

 • CMSVC-11003: Kan bestaande gebruikers niet uit een bepaalde aangepaste gebruikersgroep verwijderen na het upgraden van de console.

 • CMSVC-11060: SAML ingeschakelde beheerders-accounts kunnen niet worden geverifieerd nadat IsActive OG uit de console is verwijderd. 

 • CMSVC-11097: REST API-oproep gemaakt aan voornamelijk /system/users/adduser met het inhoudstype ingesteld op applicatie/XML resulteert in de "argument cannot be null" foutmelding.

 • CMSVC-12842: Admins/Search V2 API werkt niet zoals verwacht.

 • CMSVC-12858: Sjabloon Admin-gebruikers importeren geeft AirWatch weer in plaats van VMware.

 • CMSVC-12870: Het 'Azure Active Directory Mapping-kenmerk' is verplicht wanneer Directory is ingesteld op Geen en Azure AD for Identity Services is ingeschakeld op de pagina met instellingen voor Directory Services.

 • CMSVC-12879: Het toewijzen van een profiel aan een Taakgroep vanaf de Taakgroeppagina werkt niet zoals verwacht.

 • CMSVC-12885: De optie Tags beheren ontbreekt in de aangepaste rol.

 • CMSVC-12892: Gebruikersstatusfilter (actief en inactief) werkt niet naar verwachting.

 • CMSVC-12941: Wanneer het besturingssysteem van het apparaat wordt bijgewerkt, wordt de toewijzing van de toewijzing niet bijgewerkt, tenzij de beheerder de nieuwe versie van de toepassing opnieuw publiceert.

 • CMSVC-12947: Er worden onjuiste servergegevens gekozen bij het toevoegen van ontbrekende gebruikers.

 • CMSVC-12965: De gebruikersinterface van de console bevat een extra spatie in Gebruikersgegevens > E-mailadres.

 • CMSVC-13158: Dell Latitude 5300 en 7300 zijn niet beschikbaar in de vervolgkeuzelijst in Smart Group, zelfs al is het apparaat ingeschreven.

 • CRSVC-6596: ACC client-aanvraag werkt niet zoals verwacht.

 • CRSVC-7398: Secure Channel pagina bevat referenties van AirWatch. 

 • CRSVC-7474: AirWatch wordt weergegeven als de standaard afzendernaam in SMTP-instellingen.

 • CRSVC-7495: Het genereren van een certificaataanvraag mislukt wanneer Onderwerpnaam een komma heeft.

 • CRSVC-7495: Certificaataanvraag mislukt wanneer onderwerpnaam een komma heeft. 

 • CRSVC-7719: Kan geen restrictieprofiel in het beleid voor iOS-conformiteit selecteren als de limiet van 1000 tekens wordt overschreden.

 • CRSVC-7871: VMware AirWatch heeft een swagger-console geïmplementeerd die kwetsbaar is voor DOM XSS.

 • CRSVC-8619: Het informatiepictogram op de Privacy-pagina is niet uitgelijnd zoals verwacht. 

 • CRSVC-8620: De knop Info over toepassingen op de pagina Privacy-instellingen heeft enkele uitlijnproblemen.

 • CRSVC-8690: Het certificaat wordt niet geïnstalleerd wanneer meerdere SAN's van hetzelfde type in de certificaatsjabloon worden gespecificeerd.

 • CRSVC-9031: CA-certificaten van derden worden in de cache geplaatst door apparaat-ID voor SDK-apps, waardoor problemen met de in-/uitcheck-stromen optreden.

 • CRSVC-9140: Meerdere e-mails worden getriggerd naar eindgebruikers wanneer de MDM-gebruiksvoorwaarden worden geüpdatet.

 • ENRL-1716: Kan apparaten niet inschrijven als "alleen geregistreerde toestellen" is geselecteerd. 

 • ENRL-1722: E-mail voor apparaatactivering wordt niet verzonden als de sjabloon QR-code opzoeken bevat en onderliggende OG is geselecteerd

 • ENRL-1732: Gebruiker wordt niet in real-time gecreëerd via HUB-inschrijving.

 • FCA-192166: SSP-taal ingesteld op Duits veroorzaakt onjuist bericht van achteruitgang van de gebruiksvoorwaarden. 

 • FCA-192229: Apparaten/Zoek-API mislukt met SQL-data-afbrekingsfout. 

 • FCA-192230: UEM-console toont meerdere/dubbele SIM-kaart-items onder het tabblad Netwerk op de pagina Apparaatoverzicht.

 • FCA-192249: De link voor automatische updatemelding resulteert in een fout 'Toegang geweigerd'.

 • FCA-192252: De configuratiekoppeling tussen Workspace One Access en de UEM-server werkt niet zoals verwacht. 

 • FCA-192286: Automatische rapportdownloads werken niet zoals verwacht.

 • FCA-192383: De prompt voor de pincode van de beheerder voor de wisactie wordt gesloten voordat de pincode kan worden ingevoerd.

 • RUGG-7428: Fout "Ongedefinieerd" wordt weergegeven bij het bewerken van de productregels.

 • FCA-192413: Kan profielen niet bewerken na de migratie van AirWatch Express naar de volledige versie van Workspace ONE UEM.

 • PPAT-6440: Wanneer Tunnel is geconfigureerd voor de bovenliggende OG en de toestellen zijn ingeschreven bij de onderliggende OG, wordt het AWCM-bericht van het VPN-certificaat niet afgeleverd bij de Tunnel-server

 • RUGG-7485: CSI-items met identieke inhoud gevonden in de database.

 • RUGG-7488: Kan een product niet bewerken vanuit een actieve productset.

 • RUGG-7489: Kan producten niet pushen naar een smart group bij lagere OG met behulp van API.

 • RUGG-7490: Wijzigen van het profiel Beheerd door naar een OG op hetzelfde niveau wanneer in een product productbewerking mogelijk is.

 • RUGG-7554: Onjuiste parameterwaarde voor paginagrootte in XML van Launcher-profiel.

 • RUGG-7723: Apps-API retourneert geen selecteerbare producten voor de macOS Hub Catalog.

 • RUGG-7768: Het WiFi-profiel van de Zebra-printer werkt niet zoals verwacht.

 • RUGG-7701: Kan bestaande applicatie voor productprovisioning niet downloaden als FileStorage is ingeschakeld. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.1
 • CMSVC-13306: De status 'gebruiker actief/inactief' wordt niet bijgewerkt tijdens handmatige attribuutsynchronisatie vanwege SQL-time-outs voor EnrollmentUserStatusUpdate.

 • CMSVC-13307: Handmatige synchronisatie van gebruikerskenmerken duurt meer dan 12 uur.

 • CMSVC-13308: Handmatige synchronisatie van gebruikerskenmerk mislukt vanwege SQL-time-out voor EnrollmentUser_UpdateAfterSync.

 • CRSVC-10009: De conformiteitsstatus van het toestel voor het opslaan van sproc kan de status niet opslaan als gevolg van het wijzigen van de concurrentie-ID.

 • INTEL-18419: Voeg API-URL toe aan LocationGroup_Initial-export en voer OG opnieuw synchroniseren uit.

Problemen opgelost in patch 20.3.0.2
 • AMST-25643: Windows-bureaubladapparaten worden ten onrechte gerapporteerd als Windows Phone-model

 • SINST-175615: Bundel AWCM 6.6.1 met console-installatieprogramma. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.3
 • AMST-26043: Kan de Digital Employee Experience Management Telemetry-agent niet inrichten met WS1 Intelligence SKU

 • FCA-192897: REST API voor het zoeken naar apparaten omdat alternatieve identificatie mislukt met interne serverfout.

 • FCA-192958: Apparaat verwijderen op de UEM Console werkt Intelligence niet correct bij, waardoor UEM- en Intelligence-apparaatlijsten niet overeenkomen. 

 • INTEL-19284: ETL | Sequentie toevoegen in volgorde voor apparaat verwijderen.

 • RUGG-7936: De DynamicPDF DLL-versie die is gewijzigd, heeft geresulteerd in het gebruik van de niet-gelicentieerde versie van DLL.

Problemen opgelost in patch 20.3.0.4
 • AAPP-9768: Kan het tabblad Gekocht van de applicatiepagina niet openen. 

 • AGGL-7515: UEM API-aanroep geeft de fout '500 interne serverfout' in Sandbox. 

 • AMST-26263: De in het profiel ingestelde actieve uren komen niet overeen met de toestelinstellingen.

 • APF-3128: Kan Mobile Flows-connector niet opslaan. 

 • FCA-193016: Het rapport "Acceptatiedetails van gebruiksvoorwaarden" bevat geen apparaten/gebruikers van onderliggende OG's. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.6
 • AAPP-9764: Apparaat verwijderen wist het apparaat niet in zeldzame gevallen wanneer het apparaat vlak voor de opdracht wordt ingecheckt. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.7
 • AMST-26815: Interne app-versie wordt niet bijgewerkt in de Console na update van de app-versie. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.8
 • MACOS-1173: Er is een certificaatveerkrachtcontrole op ontbrekende certificaten wanneer er meer dan één ontbrekend certificaat voor één profiel is. 

 • RUGG-8155: Hoog geheugengebruik in machines waarop de beleidsengine wordt uitgevoerd. 

 • RUGG-8213: Kan geen Rapid Deployment-barcodes genereren bij het upgraden naar de 2003 UEM console. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.9
 • AMST-27377: De inschrijvingsstatus van het toestel blijft steken op In behandeling. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.10
 • AMST-27573: Toestellijstweergave meldt conformiteitsstatus als Niet beschikbaar. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.11
 • AGGL-7910: Kan geen "Access for Work"-profielverificatie gebruiken bij inschrijving.

Problemen opgelost in patch 20.3.0.12
 • AAPP-10476: De implementatie van verouderde iOS-catalogus kan geen APN's naar apparaten verzenden. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.13
 • CRSVC-12990: Breid UDID-hashvalidatie in Beacon-datalading uit ten behoeve van UDID's met kleine letters. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.14
 • CRSVC-13417: Gebruikersvriendelijk privacy-portaal geeft een lege pagina weer.

Problemen opgelost in patch 20.3.0.15
 • AAPP-10939: iOS-toestellen checken continu in bij het controleren op beschikbare updates van het besturingssysteem.

 • AGGL-8636: Publiceren van openbare toepassingen voor Android voor werk mislukt af en toe bij het toevoegen van een nieuwe Smart group.

Problemen opgelost in patch 20.3.0.16
 • RUGG-9245: De handmatig via het seed-script geseede APK-launcher ontbreekt na een dag in de database. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.18
 • AAPP-11204: Toestelbeheerprofiel wordt niet van het toestel verwijderd bij het wissen van bedrijfsgegevens. 

 • AAPP-11217: Verwijderde toestellen wissen op het eindpunt voor inchecken. 

Probleem opgelost in patch 20.3.0.19
 • PPAT-8346: DTR ontbreekt wanneer de klant de omgeving upgradet van 2003 (of hoger) naar de nieuwste console.

Problemen opgelost in patch 20.3.0.20
 • ATL-5609: Tijdstempel ontbreekt in oudere patches waardoor ondertekeningscontrole mislukt. 

Problemen opgelost in patch 20.3.0.21
 • CRSVC-18460: Het oplossen van problemen met versleuteling of ondertekening op toestelservices, die leiden tot mislukte communicatiefouten vanwege recente wijzigingen in het .NET Framework die zijn uitgebracht als onderdeel van de meest recente Windows-updates.

Bekende problemen

De bekende problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Workspace ONE UEM Console
 • FCA-192439: Kan niet navigeren naar specifieke online Help-onderwerpen vanuit de UEM console en de supportfunctie in het product werkt niet zoals verwacht. 

  Het Workspace ONE UEM Information Experience team heeft de URL van de online Help-documentatie gewijzigd zodat deze verwijst naar 'Services' in plaats van de consoleversie. De contextuele online Help en supportfuncties in het product zijn afhankelijk van de versie die wordt vermeld in de URL om naar de juiste inhoud te navigeren. Totdat het R&D-team de tools wijzigt om ook naar 'Services' te verwijzen, gaat u met de contextuele online helpfunctie naar de startpagina van de online Help-documentatie en wordt een foutbericht weergegeven. 

  U kunt dit probleem omzeilen door op een andere manier in de documentatie te zoeken, bijvoorbeeld door te zoeken in pagina met documenten, door via het menu te navigeren of door een zoekmachine te gebruiken.

 • FCA-192411: Foutscherm 'Pagina niet gevonden' wordt weergegeven wanneer u de Bing-gebruiksrechtovereenkomst voor de eerste keer accepteert.

  Nadat de overeenkomst voor Bing is geaccepteerd, wordt de fout 'Pagina niet gevonden' weergegeven en wordt u niet doorverwezen naar de pagina Toestellocatie.

  U kunt dit probleem verhelpen door het foutscherm te sluiten en nogmaals op het tabblad Locatie te klikken om de toestellocatie weer te geven.

 • FCA-192507: Wanneer u de beveiligingspincode invoert in de Safari-browser met het Romaji-toetsenbord, werkt de autofocus van het invoerveld niet zoals verwacht.

  De autofocusfunctie van het dialoogvenster voor het invoeren van de beveiligingspincode werkt niet tijdens het uitvoeren van een beperkte actie zoals het verwijderen of deactiveren van de app in de Safari-browser met het Romaji-toetsenbord.
   

  Als noodoplossing voor het autofocusprobleem kunt u het Engelse toetsenbord of de Chrome-browser gebruiken.

Android
 • AGGL-7177: Wanneer een apparaat-OG verandert en de onderliggende OG een app-configuratie met andere waarden heeft, wordt de nieuwe configuratie niet naar de apparaten gepusht

  Beheerde app-configuratie-updates voor openbare Android-apps worden niet naar de toestellen gepusht.

  Als noodoplossing kan de app-configuratie expliciet worden gepusht vanaf het tabblad met toestelgegevens

iOS
 • AMST-25035: Implementatie van legacy app-catalogus mislukt.

  Wanneer publicatie van de legacy catalogus is ingeschakeld op de console, wordt deze niet geïmplementeerd op apparaten die vóór deze wijziging zijn ingeschreven, tenzij we een query uitvoeren op het apparaat. 

  Als noodoplossing kunt u het apparaat regelmatig opzoeken en controleren.

 • AAPP-9280: De datalading Indeling beginscherm wordt als niet-gedefinieerd weergegeven voor bepaalde apps die zijn toegevoegd onder het dock en aanvullende pagina's.

  De datalading voor de indeling van het beginscherm wordt als niet-gedefinieerd weergegeven voor specifieke apps die zijn toegevoegd onder het dock en extra pagina's vanwege het ontbreken van exceptie-afhandeling voor de iTunes Lookup-API

  U kunt dit probleem verhelpen door de profiel-XML handmatig te bewerken.

 • AAPP-9400: Supportnummer en e-mail worden niet weergegeven wanneer u apparaten inschrijft via DEP met aangepaste inschrijving.

  Wanneer gebruikers zich inschrijven via DEP, zijn de velden Nummer van de support en E-mail leeg in de gebruikersinterface, waardoor gebruikers niet weten hoe ze contact moeten opnemen met hun beheerder bij storingen.

 • AAPP-9378: Bij VPP-boeken met twee licentietypen (STDQ + PLUS) worden alleen PLUS licenties door gebruikers geclaimd.

  Bij VPP-boeken met zowel STDQ als PLUS licentietypen worden licenties alleen opgeslagen en geclaimd als PLUS. Dit kan tot gevolg hebben dat PLUS licenties onbedoeld worden opgebruikt, terwijl STDQ licenties niet door gebruikers worden geclaimd.

Windows
 • AMST-19845: Wanneer een beheerder een Unattend XML-bestand in de provisioning-tool laadt, verschijnt de fout: 'Bestand lijkt geen geldig XML-document te zijn' wanneer het staging-account een ampersand bevat.

  Unattend XML biedt geen ondersteuning voor het gebruik van een ampersand en deze wordt gebruikt in de FPS-flow om de apparaten in de fabriek in te schrijven. Wanneer de beheerder Unattend XML probeert te laden. wordt een validatiefout weergegeven.

  De staging-gebruiker en het wachtwoord worden automatisch gegenereerd en kunnen speciale tekens bevatten, zoals "&".

  U kunt dit probleem verhelpen door ervoor te zorgen dat het wachtwoord van de staging-gebruiker geen "&" bevat. Stel het wachtwoord opnieuw in als dit het geval is.

Applicatiebeheer
 • ARES-11173: CDN kan niet tijdelijk worden uitgeschakeld voor Apps en boeken en ingeschakeld voor Producten.

  Wanneer de CDN-functie voor apps in de console tijdelijk wordt uitgeschakeld op de klant-OG, wordt de CDN-configuratie uitgeschakeld voor de volledige klant-OG.

  Als noodoplossing schakelt u CDN niet in voor Producten als u CDN wilt uitschakelen voor Apps en boeken.

Inhoudsbeheer
 • CMCM-188415: Kan geen Content-lijstweergave met een groot aantal toegewezen apparaten exporteren.

  Exporteren vanuit de Content-lijstweergave mislukt met het bericht 'Er is een fout opgetreden'.

 • CMCM-188408: Dubbele mappen worden weergegeven in de opslagmap.

  Er zijn verschillende documenten beschikbaar om te downloaden.

  Als noodoplossing kunt u de opslagplaats opnieuw toevoegen.

 • CMCM-188952: De vervaldatum van een bestand is altijd één dag meer dan wat er op de console is ingesteld.

  Stel een vervaldatum in voor elk bestand in de sectie Beheerde content van de console. Synchroniseer het apparaat en controleer de gegevens van dat bestand. De vervaldatum van een bestand is altijd één dag meer dan wat er op de UEM console is ingesteld. 

  Als noodoplossing kunt u de datum één dag voor de geplande vervaldatum instellen. 

Apple
 • MACOS-1887: Kan geen Intelligent Hub-apps (automatische installatie na inschrijving), Bootstrap-pakketten en Apple Business Manager-apps (VPP) implementeren in macOS 11 Big Sur

  De sleutel "Vereis beheerderswachtwoord om applicaties te installeren of updaten" (restrict-store-require-admin-to-install) is buiten gebruik gesteld in macOS 10.14. In macOS 11 Big Sur zal het installeren van een profiel met deze sleutel er helaas toe leiden dat apps die zijn geïmplementeerd via systeemeigen MDM-commando's, niet werken. 

  Als noodoplossing kunt u de instelling "Vereis beheerderswachtwoord om applicaties te installeren of updaten" verwijderen uit elk macOS-beperkingenprofiel dat wordt geïmplementeerd op een macOS 11+ toestel.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon