Implementeer een contentpakket wanneer het klaar is voor een productieomgeving.

Voorwaarden

  • Controleer of de productieomgeving is toegevoegd als contenteindpunt.
  • Controleer of de content gereed is voor een productieomgeving.

Procedure

  1. Klik op het dashboard Mijn services op Inhoudsbeheer.
  2. Klik op Content en klik op de naam van het contentpakket dat u wilt implementeren.
  3. Klik op IMPLEMENTEREN voor de versie die moet worden geïmplementeerd.
  4. Selecteer een of meer contenteindpunten uit het vervolgkeuzemenu Release-eindpunten selecteren om de productieomgevingen te specificeren waar het systeem de content vrijgeeft.
  5. Selecteer Release-implementatie stoppen bij eerste fout om de implementatie te stoppen zodra er een fout optreedt.
  6. Selecteer Alle afhankelijkheden inclusief om afhankelijkheden te implementeren die aan het contentpakket zijn gekoppeld.
  7. Selecteer Laatste afhankelijkheid vrijgeven om de laatste versies van de afhankelijkheden in verband met het contentpakket vrij te geven.
  8. Voer een opmerking in die uitlegt waarom de content wordt vrijgegeven in het veld Opmerking vrijgeven en klik op VERDERGAAN.