De beschikbare contentpakketten voor elk eindpunt worden weergegeven in de volgende tabellen.

Contenttypen

Tabel 1. Eindpunt vSphere-content
Contenttype Versies productondersteuning Beschrijving
vSphere-CustomSpecification vSphere vCenter 6.0+

Legt de instellingen van het gastbesturingssysteem vast die zijn opgeslagen in een specificatie die u kunt toepassen tijdens het klonen van virtual machines of het implementeren vanuit sjablonen.

vSphere-Template vSphere vCenter 6.0+

Legt sjabloon vast om virtuele machines te implementeren in de vCenter Server-inventaris.

Tabel 2. vRealize Automation Content 8.x-eindpunt
Contenttype Door vRealize Suite Lifecycle Manager ondersteunde versies Beschrijving
Automation-CloudTemplate (vRealize Automation 8.2-release. Voor vRealize Automation 8.1 en eerdere versies stond het contenttype bekend als Automation-CompositeBlueprint) vRealize Suite Lifecycle Manager 8.1 en latere versies. Legt een vRealize Automation samengestelde blueprint vast om virtuele machines die worden beheerd door vRealize Automation te implementeren.
Automation-PolicyDefinition (vRealize Automation 8.0 en latere versies. Vóór vRealize Automation release 8.0 stond het contenttype bekend als Automation- PropertyDefinition) vRealize Suite Lifecycle Manager 8.1 en latere versies. Legt een vRealize Automation-propertydefinitie vast om aangepaste properties op te geven.
Automation-ResourceAction vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2 en latere versies. Legt een vRealize Automation-resourceactie vast.
Automation-Subscription vRealize Suite Lifecycle Manager 8.1 en latere versies. Legt vRealize Automation-abonnementsgebeurtenissen vast die worden geactiveerd met behulp van de gebeurtenisbroker. Legt de geconfigureerde gebeurtenis en afhankelijke werkstromen vast.
Automation-XaaSBlueprint vRealize Suite Lifecycle Manager 8.1 en latere versies. Legt vRealize Automation XaaS-blueprints vast.
Automation-CustomResource (In vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2 staat het contenttype bekend als automatiseringsresourcetype) vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2 en latere versies. Legt vRealize Automation-resourcetype vast
Automation-ABXAction vRealize Suite Lifecycle Manager 8.3 en latere versies. Legt vRealize Automation ABXActions vast, test ze en geeft ze vrij.
Automation-PropertyGroup vRealize Suite Lifecycle Manager 8.4 en latere versies. Legt een vRealize Automation-propertygroep vast om aangepaste properties te groeperen.
Tabel 3. vRealize Automation Cloud-eindpunt
Contenttype Door vRealize Suite Lifecycle Manager ondersteunde versies Beschrijving
Automation-CloudTemplate vRealize Suite Lifecycle Manager 8.3. Legt een vRealize Automation samengestelde blueprint vast om virtuele machines die worden beheerd door vRealize Automation te implementeren.
Automation-PolicyDefinition vRealize Suite Lifecycle Manager 8.3. Legt een vRealize Automation-propertydefinitie vast om aangepaste properties op te geven.
Automation-ResourceAction vRealize Suite Lifecycle Manager 8.3. Legt een vRealize Automation-resourceactie vast.
Automation-Subscription vRealize Suite Lifecycle Manager 8.3. Legt vRealize Automation-abonnementsgebeurtenissen vast die worden geactiveerd met behulp van de gebeurtenisbroker. Legt de geconfigureerde gebeurtenis en afhankelijke werkstromen vast.
Automation-XaaSBlueprint vRealize Suite Lifecycle Manager 8.3. Legt vRealize Automation XaaS-blueprints vast.
Automation-CustomResource vRealize Suite Lifecycle Manager 8.3. Legt vRealize Automation-resourcetype vast
Automation-ABXAction vRealize Suite Lifecycle Manager 8.3. Legt vRealize Automation ABXActions vast, test ze en geeft ze vrij.
Automation-PropertyGroup vRealize Suite Lifecycle Manager 8.4. Legt een vRealize Automation-propertygroep vast om aangepaste properties te groeperen.
Opmerking: De naamgevingsconventie voor vRealize Automation 8.x-contenttype kan voor de vRealize Suite Lifecycle Manager 8.3 worden gewijzigd.
Tabel 4. vRealize Automation Content 7.x-eindpunt
Contenttype Door vRealize Suite Lifecycle Manager ondersteunde versies Beschrijving
Automation-CompositeBlueprint vRealize Suite Lifecycle Manager 2.1 en latere versies. Legt een vRealize Automation samengestelde blueprint vast om virtuele machines die worden beheerd door vRealize Automation te implementeren.
Automation-Componentprofile vRealize Suite Lifecycle Manager 2.1 en latere versies. Legt een vRealize Automation-onderdeelprofiel vast.
Automation- PropertyDefinition vRealize Suite Lifecycle Manager 2.1 en latere versies. Legt een vRealize Automation-propertydefinitie vast om aangepaste properties op te geven.
Automation-ResourceAction vRealize Suite Lifecycle Manager 2.1 en latere versies. Legt een vRealize Automation-resourceactie vast.
Automation-Software vRealize Suite Lifecycle Manager 2.1 en latere versies. Legt een vRealize Automation-resourceactie vast.
Automation-Subscription vRealize Suite Lifecycle Manager 2.1 en latere versies. Legt vRealize Automation-softwareonderdeelinstellingen vast die bepalen hoe middleware of applicaties worden geïnstalleerd, geconfigureerd en verwijderd.
Automation-CustomForm vRealize Suite Lifecycle Manager 2.1 en latere versies. Legt het vRealize Automation-klantformulier vast.
Automation-ResourceType vRealize Suite Lifecycle Manager 2.1 en latere versies. Legt vRealize Automation-resourcetypen vast.
Automation-ResourceMap vRealize Suite Lifecycle Manager 2.1 en latere versies. Legt vRealize Automation-resourcetoewijzingen vast.
Tabel 5. vRealize Operations Manager Content-eindpunt
Contenttype Versies productondersteuning Beschrijving
Operations-waarschuwing vRealize Operations Manager 6.6.1+

Legt verschillende vRealize Operations-waarschuwingen met symptoomdefinities en aanbevelingen vast die worden gebruikt om voorwaarden te evalueren en waarschuwingen te genereren.

Operations-Dashboard vRealize Operations Manager 6.6.1+

Legt vRealize Operations-waarschuwingendashboardgegevens vast die worden gebruikt om de aard en het tijdsbestek van bestaande en potentiële problemen te bepalen.

Operations-Report vRealize Operations Manager 6.6.1+

Legt vRealize Operations-rapportsjablonen vast

Operations-SuperMetric vRealize Operations Manager 6.6.1+

Integreert vRealize Operations super metrics-definitie die wordt gebruikt om combinaties van statistieken bij te houden. Na het vrijgeven van super metrics is het nog steeds vereist om een of meer objecttypen toe te wijzen en de super metrics in te schakelen in beleidsregels. Alle vRealize Operations-pakkettypen ondersteunen ook .Super Metrics, wat betekent dat dashboards, waarschuwingen, views en metrische configuraties automatisch naar de juiste super metric wijzen op het moment van release.

Operations-TextWidgetContent

vRealize Operations Manager 6.6.1+

Leest tekst van een webpagina of tekstbestand. U geeft de URL van de webpagina of de naam van het tekstbestand op wanneer u de tekstwidget configureert.

Operations-TopoWidgetConfig

vRealize Operations Manager 6.6.1+

Legt de structuur van de topografie vast rond een specifieke resource, waaronder bovenliggende en onderliggende resources.

Operations-View vRealize Operations Manager 6.6.1+

Legt vRealize Operations-views vast die u helpen bij het interpreteren van statistieken, properties en beleidsregels van verschillende gecontroleerde objecten.

Operations-ResourceKindMetricConfig

vRealize Operations Manager 6.6.1+

Legt vRealize Operations metrische configuraties vast voor bepaalde adapter- en objecttypen, zodat de ondersteunde widgets worden ingevuld op basis van de geconfigureerde statistieken en het geselecteerde objecttype.

Operations-Symptoms vRealize Operations Manager 6.6.1+ Legt de bewerkingssymptomen vast.
Tabel 6. vRealize Orchestrator Content-eindpunt
Contenttype Versies productondersteuning Beschrijving
Orchestrator-Action vRealize Orchestrator versie 7.0 of hoger Legt een vRealize Orchestrator-actie vast.
Orchestrator-ConfigurationElement vRealize Orchestrator versie 7.0 of hoger

Legt een vRealize Orchestrator-

Configuratie-element vast.

Orchestrator-Package vRealize Orchestrator versie 7.0 of hoger Legt een vRealize Orchestrator-pakket vast.
Orchestrator-RestHost vRealize Orchestrator versie 7.6 of recenter Legt een vRealize Orchestrator-REST-host vast.
Orchestrator-RestOperation vRealize Orchestrator versie 7.6 of recenter Legt een vRealize Orchestrator-REST-bewerking vast.
Orchestrator-Workflow vRealize Orchestrator versie 7.0 of hoger Legt een vRealize Orchestrator-werkstroom vast.
Opmerking: Zorg ervoor dat Orchestrator-RestHost beschikbaar is in de vRealize Orchestrator die als doel dient voordat u Orchestrator-RestOperation vastlegt of implementeert.