U kunt content toevoegen van een bestaand contenteindpunt.

Voorwaarden

Controleer of u een contenteindpunt heeft toegevoegd.

Procedure

 1. Klik op het dashboard Mijn services op Inhoudsbeheer.
 2. Klik onder Content op CONTENT TOEVOEGEN.
  Als er al een versie is vastgelegd, kan een content worden toegevoegd met de knop Knop toevoegen of met een inline opname.
 3. Selecteer Test of implementeer het contentpakket naast het vastleggen ervan en klik op DOORGAAN.
 4. Voer de vastleggingsgegevens voor het contentpakket in.
  1. In het vervolgkeuzemenu Vastleggingseindpunt selecteren kunt u een of meerdere contenttypen selecteren om content vast te leggen.
  2. Voer een tagnaam in en selecteer Inclusief alle afhankelijkheden om afhankelijkheden vast te leggen die zijn gekoppeld aan de content.
   U kunt naar content zoeken op tag in de gebruikersinterface/API.
  3. Voer de vRO-pakketnaam in. Eventuele spaties in de naam worden vervangen door een _ (onderstrepingsteken) en de naam van een vRO-pakket.
   De vRO-pakketnaam is alleen van toepassing voor vRealize Orchestrator- of vRealize Automation-content die enkele afhankelijkheden van vRealize Orchestrator heeft. Het veld wordt gebruikt om content vRealize Orchestrator op een efficiënte manier te beheren. Als u een nieuwe naam opgeeft, wordt alle vRealize Orchestrator-content samengevoegd tot één pakket. Als u een bestaande naam uit het vervolgkeuzemenu selecteert, wordt een nieuwe versie van het pakket gemaakt en wordt alle vRealize Orchestrator-content samengevoegd met de versie. Als er al een pakketversie van dat eindpunt bestaat, zal de nieuwe versie oude content in de vorige versie met nieuwe content hebben. Dit helpt u om gefaseerd aan vRealize Orchestrator-content te werken.
   Als het vRealize Orchestrator-pakket niet is vastgelegd vóór een bepaald contenteindpunt, wordt een nieuwe versie gemaakt, maar de content is dan mogelijk niet dezelfde als de vorige versie. Implementeer het toegevoegde vRealize Orchestrator-pakket eerst met het vRealize Orchestrator-contenteindpunt om de content toe te voegen. Als u geen pakketnaam invoert, dan komt de naam van het vRealize Orchestrator-pakket overeen met de content die is vastgelegd met de toevoeging ‘-vro’ als onderdeel van de naam. Alle gevonden en vastgelegde vRealize Orchestrator-content, inclusief afzonderlijke werkstromen in de contentbestanden, wordt weergegeven in het vRealize Orchestrator-pakket dat is gemaakt.
  4. Als de content klaar is voor productie, selecteer dan Deze versie markeren als gereed voor productie.
  5. Voer in het veld Opmerkingen een beschrijving in voor deze contentversie.
  6. Klik op Volgende.
  Opmerking: Wanneer u de content voor de eerste keer voor een eindpunt vermeldt, haalt de gebruikersinterface de content op van het eindpunt. Zodra u dit echter heeft vastgelegd, wordt de content in de cache opgeslagen en wordt elke 30 minuten de contentlijst automatisch op de achtergrond vernieuwd. U kunt de optie Laatste content ophalen selecteren om de content in de tussentijd op te halen.
 5. Voer de testgegevens voor het contenteindpunt in.
  Deze optie wordt alleen weergegeven als u het contentpakket wilt testen.
  1. Selecteer een of meer contenteindpunten om de omgevingen op te geven waar de tests op moeten worden uitgevoerd.
  2. Selecteer Content implementeren om de content in het eindpunt te implementeren voordat u tests uitvoert.
  3. Selecteer Testimplementatie stoppen bij eerste fout om de testimplementatie te stoppen zodra er een fout optreedt.
  4. Selecteer Unittests uitvoeren om beschikbare unittests op de content uit te voeren.
  5. Selecteer Unittests stoppen bij eerste fout om te stoppen als een unittest mislukt.
  6. Selecteer een server uit het vervolgkeuzemenu Een unittestserver selecteren om unittests uit te voeren.
   U moet een vRealize Orchestrator-testpakket hebben geïmporteerd als u een unittestserver wilt gebruiken.
  7. Klik op Volgende.
 6. Voer de incheckgegevens voor het contentpakket in.
  Deze optie wordt alleen weergegeven als u ervoor heeft gekozen om het contentpakket in te checken.
  1. Selecteer een of meer contenteindpunten uit het vervolgkeuzemenu Release-eindpunten selecteren om de productieomgevingen te specificeren waar het systeem de content vrijgeeft.
 7. Klik op VERZENDEN.
  Als u één contentvastlegging heeft geselecteerd, kunt u een enkele contentpijplijn bekijken. Als u meerdere contentvastleggingen heeft geselecteerd, kunt u de afzonderlijke vastleggingspijplijnen zien die voor elke content zijn geactiveerd.