vRealize Suite Lifecycle Manager Content Lifecycle Management kan systeemeigen in een gedefinieerd GitLab- en Bitbucket-vertakkingseindpunt worden geïntegreerd om broncontrole voor inhoud te bieden.

U kunt inhoud opslaan in de door vRealize Suite Lifecycle Manager beheerde opslagplaats en een GitLab- of Bitbucket-vertakking. Hierdoor kunnen ontwikkelaars samenwerken om inhoud in en uit te checken en om wijzigingen in code te beoordelen voordat ze worden geïmplementeerd in test- of productieomgevingen.

vRealize Suite Lifecycle Manager slaat alle commit-hashes voor broncontrole op voor het inchecken, zodat de juiste status van de inhoud bekend is. Hierdoor wordt ondersteuning voor meerdere ontwikkelaars mogelijk gemaakt, waardoor het risico op overschrijven van inhoud wordt beperkt en het aantal samenvoegconflicten dat kan optreden, wordt beperkt.

Als u broncontrole wilt gebruiken in vRealize Suite Lifecycle Manager, moet u voldoen aan de volgende vereisten:
  • Controleer of u een GitLab- of Bitbucket-server hebt. Als u geen bestaande GitLab-server hebt, kunt u de gratis Gitlab-CE docker-container gebruiken.
  • Controleer of ten minste één vRealize Suite Lifecycle Manager-gebruiker toegang heeft tot GitLab of Bitbucket.
  • Maak een vertakking in GitLab en pas de nodige rechten in GitLab toe voor andere ontwikkelaars om inhoud in en uit te checken op de vertakking.
  • De GitLab-gebruiker moet een toegangstoken in GitLab maken en het token opslaan ten opzichte van de GitLab-instantie onder vRealize Suite Lifecycle Manager Inhoudsinstellingen.

Het is een handige werkwijze wanneer elke keer dat de inhoud wordt ingecheckt bij bronbeheer, dat er een nieuwe versie moet worden uitgecheckt en geïmplementeerd op een inhoudseindpunt. Hierdoor worden de laatste wijzigingen van andere ontwikkelaars opgeslagen (effectieve rebase van inhoud) en wordt ook naar de vRealize Suite Lifecycle Manager-inhoudsservices overgebracht welke GIT commit-hash wordt geïmplementeerd naar welke inhoud per eindpunt. Wanneer u echter inhoud vanaf de GitLab-server vastlegt, werkt het uitchecken als u GitLab-versie 11.6.5 of eerder gebruikt. Het uitchecken mislukt als u een GitLab-versie hoger dan 11.6.5 gebruikt.

Inhoud die verwijst naar meerdere commit-hashes