U controleert Service Broker-implementatieaanvragen om ervoor te zorgen dat de resources worden ingericht, dat de ingerichte resources worden uitgevoerd en om de resources zo nodig te vergroten, te verkleinen of te vernietigen.

Op de pagina Implementatie vindt u informatie over de huidige status van de implementatie en waar de resources in de providerclouds worden geïmplementeerd.

Hoe weet ik of mijn implementatieaanvraag is gelukt

De implementatiekaarten die op de pagina Implementaties worden weergegeven, tonen de status van de implementatie, zoals In behandeling (boven) en Voltooid (onder). De kaart bevat het aantal geïmplementeerde resources, hoe lang deze zijn geïmplementeerd en de vervaldatum van de lease.

De kaarten tonen ook de IP-adressen en de acties die u voor de implementatie kunt uitvoeren.

Implementatiekaarten met de status In behandeling en Geslaagd voor een aanvraag

Als er een goedkeuringsbeleid wordt geactiveerd voor uw aanvraag, ziet u mogelijk dat de aanvraag de status In behandeling heeft met de naam van ten minste één goedkeurder. Goedkeuringsbeleid wordt in Service Broker gedefinieerd door uw beheerder. De goedkeurders worden in het beleid gedefinieerd. De goedkeurders keuren aanvragen goed met behulp van het tabblad Goedkeuringen. U kunt ook goedkeuringen tegenkomen op acties van dag 2.

Implementatiekaart laat zien dat u wacht op goedkeuring voordat de implementatie wordt voortgezet.

Als een implementatie mislukt, wordt op de kaarten het foutbericht voor het moment van de fout en de voortgang van het proces weergegeven. Als u meer wilt weten over de fout, klikt u op de implementatienaam en bekijkt u het tabblad Geschiedenis.

Zie Wat kan ik doen als een Service Broker-implementatie mislukt voor meer informatie over het oplossen van problemen met mislukte implementaties.

Implementatiekaart voor een mislukte aanvraag

Waar worden mijn resources geïmplementeerd

Om toegang te krijgen tot uw ingerichte implementaties, hebt u mogelijk meer nodig dan het IP-adres op de kaart. Klik op de implementatienaam en controleer de implementatiedetails op het tabblad Topologie.

Het IP-adres en de locatie in de implementatiedetails

U hebt het IP-adres hoogstwaarschijnlijk nodig voor het primaire onderdeel. Wanneer u op elk onderdeel klikt, ziet u dat de informatie die is opgegeven, specifiek is voor dat onderdeel.

De beschikbaarheid van de externe link is afhankelijk van de cloudprovider. Waar de link beschikbaar is, hebt u de verificatiegegevens voor die provider nodig om toegang te krijgen tot het onderdeel.

Hoe volg ik verwijderde werkstroomuitvoeringen

Nadat u een implementatie hebt verwijderd, wilt u mogelijk een lijst zien of de geschiedenis van een bepaalde implementatie bekijken.

Als u uw verwijderde implementaties wilt bekijken, klikt u op het filter op de pagina Implementaties en schakelt u vervolgens Alleen verwijderde implementaties in. De lijst met implementaties is nu beperkt tot de verwijderde implementaties.

Als u de naam van verwijderde machines nodig hebt, kunt u de geschiedenis bekijken om de informatie op te halen.

De verwijderde implementaties zijn 90 dagen beschikbaar.

Implementaties met de filter actief en Alleen verwijderde implementaties actief.