U kunt een providerspecifiek extern IPAM-integratiepunt maken om de IP-adressen te beheren die worden gebruikt in uw cloudsjabloonimplementaties. Wanneer u een extern IPAM-integratiepunt gebruikt worden IP-adressen verkregen van en beheerd door de aangewezen IPAM-provider in plaats van vRealize Automation.

U kunt een providerspecifiek IPAM-integratiepunt maken om IP-adressen en DNS-instellingen te beheren voor cloudsjabloonimplementaties en VM's in vRealize Automation.

Zie Een extern IPAM-integratiepunt voor Infoblox toevoegen in vRealize Automation voor informatie over het configureren van de vereisten en een voorbeeld van hoe u een provider-specifiek extern IPAM-integratiepunt maakt binnen de context van een voorbeeldwerkstroom. Houd er rekening mee dat deze werkstroom voor een Infoblox IPAM-integratie is, maar dat deze kan worden gebruikt als referentie voor elke externe IPAM-leverancier.

Zie Hoe kan ik met de IPAM SDK een providerspecifiek extern IPAM-integratiepakket voor vRealize Automation maken voor informatie over het maken van de benodigde activa om externe IPAM-partners en -leveranciers in staat te stellen hun IPAM-oplossing te integreren met vRealize Automation.

Voorwaarden

 • Controleer of u over cloudbeheerdersreferenties beschikt. Zie Inloggegevens die vereist zijn voor het werken met cloudaccounts in vRealize Automation.
 • Controleer of u de gebruikersrol van cloudbeheerder hebt. Zie Wat zijn de vRealize Automation-gebruikersrollen.
 • Controleer of u een account bij de externe IPAM-provider hebt, bijvoorbeeld Infoblox of Bluecat, en of u de juiste toegangsgegevens hebt voor het account van uw organisatie bij de IPAM-provider.
 • Controleer of u toegang hebt tot een geïmplementeerd integratiepakket voor de IPAM-provider, zoals Infoblox of BlueCat. Het geïmplementeerde pakket wordt in eerste instantie als ZIP-download verkregen van uw IPAM-provider of de VMware Marketplace en vervolgens geïmplementeerd in vRealize Automation.
 • Controleer of u toegang hebt tot een geconfigureerde uitvoeringsomgeving voor de IPAM-provider.
 • Als u gebruikmaakt van een op locatie geïntegreerde uitvoeringsomgeving met op acties gebaseerde uitbreidbaarheid (ABX), controleert u of u een HTTP-proxyserver in het vRealize Automation-netwerk hebt die uitgaand verkeer naar externe sites zoals gcr.io en storage.googleapis.com doorgeeft. Zie Docker-images achter proxy verzenden in vRealize Automation 8.x (75180) voor meer informatie.
 • Controleer of u over de vereiste gebruikersreferenties beschikt om uw IPAM-leveranciersproduct te openen en te gebruiken. Raadpleeg de productdocumentatie van de integratieleverancier voor informatie over de vereiste gebruikersrechten.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Integraties en klik op Integratie toevoegen.
 2. Klik op IPAM.
 3. Selecteer een geconfigureerd IPAM-providerpakket in de vervolgkeuzelijst Provider.

  Als de lijst leeg is, klikt u op Providerpakket importeren, navigeert u naar een bestaand ZIP-bestand met providerpakket en selecteert u het. Als u niet over het ZIP-bestand beschikt, kunt u het verkrijgen in de VMware Marketplace.

 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor uw beheerdersaccount bij de externe IPAM-provider, samen met alle andere verplichte velden (indien aanwezig), zoals de hostnaam van uw provider.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Uitvoeringsomgeving een bestaande uitvoeringsomgeving, zoals integratiepunt op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid.

  De uitvoeringsomgeving ondersteunt communicatie tussen vRealize Automation en de IPAM-provider.

  Het IPAM-framework ondersteunt alleen een ingesloten uitvoeringsomgeving op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid (ABX).

  Opmerking: Als u een Amazon Web Services- of Microsoft Azure-cloudaccount gebruikt als uitvoeringsomgeving voor de integratie, moet u ervoor zorgen dat de appliance van de IPAM-provider toegankelijk is via internet en zich niet achter een NAT of firewall bevindt en dat deze een openbaar omzetbare DNS-naam heeft. Als de IPAM-provider niet toegankelijk is, kunnen de Amazon Web Services Lambda of Microsoft Azure Functions geen verbinding maken met de appliance en mislukt de integratie.
 6. Klik op Valideren.
 7. Wanneer u wordt gevraagd het zelfondertekende certificaat van de externe IPAM-provider te vertrouwen, klikt u op Accepteren.
  Nadat u het zelfondertekende certificaat hebt geaccepteerd, kan de validatieactie verder worden voltooid.
 8. Voer een naam in voor dit IPAM-integratiepunt en klik op Toevoegen om het nieuwe IPAM-integratiepunt op te slaan.
  Er wordt een actie voor gegevensverzameling nagebootst. Netwerken en IP-adressen worden door gegevens verzameld van de externe IPAM-provider.