U kunt een cloudsjabloon definiëren om IP-adrestoewijzingen van uw externe IPAM-provider te krijgen en te beheren. In dit voorbeeld wordt Infoblox als externe IPAM-provider gebruikt.

In deze laatste stap in de integratiewerkstroom voor de externe IPAM definieert en implementeert u een cloudsjabloon die uw eerder gedefinieerde netwerk en netwerkprofiel verbindt met het Infoblox-account van uw organisatie om IP-adrestoewijzingen voor geïmplementeerde VM's van de externe IPAM-provider te krijgen en te beheren, en niet van vRealize Automation.

Deze werkstroom gebruikt Infoblox als externe IPAM-provider en in sommige stappen zijn de voorbeeldwaarden uniek voor Infoblox, hoewel het de bedoeling is dat de procedure kan worden toegepast op andere externe IPAM-integraties.

Opmerking: Voor cloudsjablonen die Infoblox als externe IPAM-provider gebruiken, kunt u maximaal 200 gelijktijdige implementaties binnen 20 minuten uitvoeren. Deze schaalfactor is getest met cloudsjablonen die één VM bevatten die is geïmplementeerd in vCenter in een netwerk dat Infoblox als externe IPAM-provider gebruikt, zoals weergegeven in de onderstaande voorbeeldcode.

videografisch symbool De blogpost Automate IPAM and DNS for VMs using VMware vRealize Automation and Infoblox DDI biedt gerelateerde informatie.

Nadat u de cloudsjabloon hebt geïmplementeerd en de VM is gestart, wordt het IP-adres dat voor elke VM in de implementatie wordt gebruikt, weergegeven als netwerkvermelding op de pagina Resources > Netwerken, als een nieuwe hostrecord in het IPAM-providernetwerk in het account bij uw IPAM-provider en in de vSphere Web Client-record voor elke geïmplementeerde VM in de host-vCenter.

Voorwaarden

Deze reeks stappen wordt weergegeven in de context van een integratiewerkstroom voor de externe IPAM-provider. Zie Tutorial: Een providerspecifieke externe IPAM-integratie voor vRealize Automation configureren.

Procedure

 1. Klik op Cloudsjablonen > Nieuw, voer de volgende informatie in op de pagina Nieuwe cloudsjabloon en klik op Maken.
  • Naam = ipam-bpa
  • Beschrijving = Cloudsjabloon die Infoblox IPAM-integratie gebruikt
  • Project = 123VC
 2. Voeg voor dit voorbeeld een cloudonafhankelijk machineonderdeel en een cloudonafhankelijk netwerkonderdeel toe aan het cloudsjablooncanvas en verbind de twee onderdelen.
 3. Bewerk de cloudsjablooncode om een beperkingstag toe te voegen aan het netwerkonderdeel dat overeenkomt met de capaciteitstag die u aan het netwerkprofiel hebt toegevoegd. In dit voorbeeld is de tagwaarde infoblox_abx.
 4. Bewerk de cloudsjablooncode om op te geven dat het toewijzingstype van het netwerk statisch is.

  Wanneer u een externe IPAM-provider gebruikt, is de instelling assignment: static vereist.

  Voor dit voorbeeld is het opgegeven (fictieve) IP-adres xx.yy.zzz.0 momenteel beschikbaar in de externe IPAM-adresruimte die we in het gekoppelde netwerkprofiel voor het netwerk hebben geselecteerd. Hoewel de instelling assignment: static vereist is, is dit niet het geval voor de instelling address: waarde. U kunt ervoor kiezen om een externe IP-adresselectie te starten bij een bepaalde adreswaarde, maar dit is niet vereist. Als u geen instelling address: waarde opgeeft, selecteert de externe IPAM-provider het volgende beschikbare adres in het externe IPAM-netwerk.

 5. Controleer de cloudsjablooncode aan de hand van het volgende voorbeeld.
  Voorbeeldcode:
  formatVersion: 1
  inputs: {}
  resources:
   Cloud_Network_1:
    type: Cloud.Network
    properties:
     networkType: existing
     name: ipam
     constraints: 
      - tag: infoblox_abx
   Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    properties:
     image: ubuntu
     flavor: small
     networks:
      - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
       assignment: static
       address: xx.yy.zzz.0 (fictitious value)
       name: '${resource.Cloud_Network_1.name}'

  Zie Infoblox-specifieke eigenschappen en uitbreidbaarheidskenmerken voor IPAM-integraties in vRealize Automation-cloudsjablonen gebruiken voor voorbeelden van Infoblox-eigenschappen die beschikbaar zijn voor het opgeven van DNS- en DHCP-instellingen in cloudsjablonen.

 6. Klik op Implementeren op de cloudsjabloonpagina, geef de implementatie de naam Infoblox-1 en klik op Implementeren op de pagina Implementatietype.
 7. Wanneer de cloudsjabloon wordt geïmplementeerd, klikt u op het tabblad Uitbreidbaarheid en selecteert u Activiteit > Actie-uitvoeringen om de uitvoering van de uitbreidbaarheidsactie Infoblox_AllocateIP_n te zien.

  Nadat de uitbreidbaarheidsactie is voltooid en de machine is ingericht, wordt het MAC-adres door de actie Infloblox_Update_n doorgegeven aan Infoblox.

 8. U kunt zich aanmelden bij uw Infoblox-account en het account openen om de nieuwe hostrecord voor het IPAM-adres in het gekoppelde 10.23.117.0/24-netwerk te zien. U kunt ook het tabblad DNS in Infoblox openen om de nieuwe DNS-hostrecord te zien.
 9. Om te controleren of de VM wordt ingericht, meldt u zich aan bij uw host-vCenter en -vSphere Web Client om de ingerichte machine te vinden en de DNS-naam en het IP-adres weer te geven.

  Nadat de ingerichte VM is gestart, wordt het MAC-adres doorgegeven aan Infoblox door de uitbreidbaarheidsactie Infoblox_AllocateIP.

 10. Als u de nieuwe netwerkrecord in vRealize Automation wilt weergeven, selecteert u Infrastructuur > Resources > Netwerken en klikt u om het tabblad IP-adressen te openen.
 11. Als u de implementatie verwijdert, worden de IPAM-adressen van VM's in de implementatie vrijgegeven en zijn de IP-adressen weer beschikbaar voor de externe IPAM-provider voor andere toewijzingen. De uitbreidbaarheidsactie voor deze gebeurtenis in vRealize Automation is Infoblox_Deallocate.