In de tabel met schaalbaarheidslimieten worden de aanbevolen maxima op vRealize Orchestrator 8.x-implementaties beschreven.

Onderdeel

Schaaldoelen Meer informatie
Virtuele machines 35.000
vCenter Server-verbindingen 10 Zie vCenter Server-configuratie
Actieve knooppunten in een cluster 3 Zie Een vRealize Orchestrator-cluster configureren
Gelijktijdig actieve werkstromen 300 per knooppunt Zie De eigenschappen voor werkstroomuitvoeringen configureren
Actieve werkstromen in de wachtrij 10.000 per knooppunt
Behouden werkstroomuitvoeringen 100 per knooppunt
Vervaldagen voor logboekgebeurtenissen 15