Τι νέο υπάρχει στην έκδοση 5.4.0

Δυνατότητα Περιγραφή
Υποστήριξη του Azure Accelerated Networking για εικονικά Edge Η υποστήριξη του Azure Accelerated Networking είναι διαθέσιμη για εικονικά Edge στην έκδοση 5.4. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και επαλήθευσης της επιταχυνόμενης δικτύωσης για εικονικά Edge, καθώς και για λεπτομέρειες υποστήριξης και συντήρησης κεντρικού υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα Υποστήριξη του Azure Accelerated Networking για εικονικά Edge.
Βελτιώσεις χρηστικότητας και δυνατότητας υποστήριξης του Bastion Orchestrator
Στην έκδοση 5.4.0, οι ακόλουθες νέες δυνατότητες εισάγονται για το Bastion Orchestrator:
 • Δυνατότητα προβολής συμβάντων ενός Edge σε στάδιο προεργασίας από το Orchestrator παραγωγής μέσω του Bastion Orchestrator.
 • Δυνατότητα αίτησης διαγνωστικού πακέτου από το Orchestrator παραγωγής μέσω του Bastion Orchestrator ενός Edge σε στάδιο προεργασίας.
 • Εάν ένας προβιβασμός Edge αποτύχει για κάποιο λόγο, το Edge επιστρέφει στην τελευταία γνωστή καλή διαμόρφωση, δηλαδή συνδέεται ξανά με το Bastion.
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης και αποστολής των πληροφοριών που σχετίζονται με την αναβάθμιση Edge (αναβαθμίσεις λογισμικού και υλικολογισμικού) στο Bastion Orchestrator κατά το στάδιο προεργασίας του SD-WAN Edge για το Bastion Orchestrator. Αυτό επιτρέπει στο Edge να αναβαθμιστεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση του Edge σε σχέση με το Bastion Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προεργασία ενός SD-WAN Edge για το Bastion Orchestrator» στον Οδηγό διαμόρφωσης VMware SD-WAN Bastion Orchestrator που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.
Αλλαγή στη θέση του «Πίνακα υποστήριξης βοήθειας εντός προϊόντος» στο Orchestrator Ο πίνακας Υποστήριξη (Support) (ο οποίος βρισκόταν στην πλαϊνή καρτέλα της οθόνης σε SD-WAN) ενσωματώνεται τώρα στο εικονίδιο του πίνακα «Βοήθεια» (Help) στην καθολική πλοήγηση. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για πρόσβαση στον πίνακα Υποστήριξη (Support). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Σύνδεση στο VMware SASE Orchestrator με χρήση SSO για εταιρικούς χρήστες.
Ανάθεση προθήματος DHCPv6 Οι ετικέτες ανάθεσης προθήματος ορίζονται για τη σύνδεση των διασυνδέσεων LAN και WAN. Αυτές οι ετικέτες μπορούν να διαμορφωθούν στις Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) ή στη σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device settings) ενός Edge ή ενός προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα:
Βελτίωση στον πίνακα «Πληροφορίες χρήστη» (User Information) Ο πίνακας Πληροφορίες χρήστη (User Information) περιλαμβάνει πλέον πρόσθετες πληροφορίες, όπως αριθμό έκδοσης, αριθμό κατασκευής, νομικές πληροφορίες και πληροφορίες όρων, χρήση cookies και εμπορικό σήμα VMware. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο εικονίδιο χρήστη που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση λεπτομερειών λογαριασμού χρήστη.
Βελτιώσεις διαμόρφωσης και χρηστικότητας τείχους προστασίας Η έκδοση 5.4.0 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις για τη διαμόρφωση και τη χρηστικότητα του τείχους προστασίας:
 • Παρέχει ορατότητα για την προβολή λεπτομερειών της ομάδας αντικειμένων από τον πίνακα κανόνων τείχους προστασίας.
 • Επιτρέπει την αναζήτηση ενός κανόνα με βάση το όνομα, τη διεύθυνση IP, τη θύρα/το εύρος θυρών και τα ονόματα των ομάδων διευθύνσεων και υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση κανόνα τείχους προστασίας με ομάδα αντικειμένων.
Βελτιώσεις υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability Enhancements) Η έκδοση 5.4.0 περιλαμβάνει δύο βελτιώσεις για μια τοποθεσία που αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας τοπολογία υψηλής διαθεσιμότητας:
 • Ειδοποιήσεις (Alerts): Ένας χρήστης μπορεί να ρυθμίσει μια νέα ειδοποίηση: Αποτυχία HA (HA Failed). Αυτή η ειδοποίηση ενεργοποιείται όταν το Edge αναμονής χάσει την επαφή με το Orchestrator και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για αναπτύξεις βελτιωμένου HA.
 • Συμβατότητα Edge με δυνατότητα Wi-Fi και χωρίς δυνατότητα Wi-Fi (Wi-Fi and Non Wi-Fi Edge Compatibility): Ένας ιστότοπος HA μπορεί να αναπτυχθεί με μίξη μοντέλων Edge με δυνατότητα Wi-Fi και χωρίς δυνατότητα Wi-Fi.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα:

 • Προϋποθέσεις
 • Διαμόρφωση ενημερώσεων
Διασύνδεση διανομέα ή συμπλέγματος Αυτή η δυνατότητα έχει πλέον βελτιωθεί για να επιτρέπει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των Edge ακτίνων που συνδέονται με ένα Edge διανομέα ή σύμπλεγμα διανομέων και των Edge ακτίνων που είναι συνδεδεμένα σε άλλο Edge διανομέα/σύμπλεγμα διανομέων, χρησιμοποιώντας πολλαπλές συνδέσεις overlay και underlay. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τα συμβάντα Orchestrator που έχουν προστεθεί για αυτήν τη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διασύνδεση διανομέα ή συμπλέγματος.
Ιδιωτικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας Το VMware Private Mobile Network Orchestrator (PMNO) είναι μια πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία που βασίζεται στο cloud, η οποία προσφέρει μια απλή, έξυπνη και ασφαλή εταιρική ασύρματη λύση. Αυτή η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται και να διατηρεί πυρήνα κινητής τηλεφωνίας, RAN και συνδρομητές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός χρήσης VMware Private Mobile Network© που βρίσκεται στο https://docs.vmware.com/gr/.
Αλλαγή επωνυμίας ονομάτων προϊόντων Η σελίδα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σύνδεσης ανανεώνεται για αλλαγή επωνυμίας ονόματος προϊόντος. Το VMware SD-WAN Orchestrator έχει πλέον μετονομαστεί σε VMware SASE Orchestrator παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Σύνδεση στο VMware SASE Orchestrator με χρήση SSO για εταιρικούς χρήστες.
Προβολή υπογραφής Suricata στο Orchestrator Αφού ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα βελτιωμένων υπηρεσιών τείχους προστασίας (EFS) σε επίπεδο επιχείρησης, θα μπορείτε πλέον να προβάλετε τις λεπτομέρειες των υπογραφών του Συστήματος εντοπισμού εισβολής (IDS) και του Συστήματος αποτροπής εισβολής (IPS) που χρησιμοποιεί ένα Edge για να φιλτράρει την κυκλοφορία από το VMware SASE Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προβολή υπογραφών IDS/IPS.

Σημειώσεις έκδοσης

Για πληροφορίες σχετικά με όλα τα νέα/τροποποιημένα χαρακτηριστικά της έκδοσης 5.4.0, δείτε https://docs.vmware.com/gr/VMware-SASE/5.4.0/rn/vmware-sase-540-release-notes/index.html.

Προηγούμενες εκδόσεις του VMware SD-WAN

Για να λάβετε τεκμηρίωση προϊόντος για προηγούμενες εκδόσεις του VMware SD-WAN , επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του VMware SD-WAN.