Χρησιμοποιήστε τις εντολές CLI για να παρακολουθήσετε τις διεργασίες, τις περιόδους λειτουργίας και τα στοιχεία του SD-WAN.