Novinky ve verzi 4.0.0

Funkce Popis
Nastavení BFD Umožňuje konfigurovat BFD na detekci selhání tras mezi dvěma propojenými entitami. Viz téma Konfigurace BFD.
Konfigurace životnosti položek tabulky ARP Umožňuje podnikovému uživateli nakonfigurovat životnost položky ARP z nástroje Orchestrator. Viz téma Konfigurace nastavení vrstvy 2 pro profily.
Vylepšení kryptografického algoritmu Popisuje následující nové kryptografické algoritmy: SHA-384 a SHA-512, skupiny DH 15 a 16 a skupinu DH PFS 14, 15 a 16. Další informace najdete v následujících oddílech:
Zachovávání dat SD-WAN Orchestrator Ve verzi 4.0 jsou k dispozici nové výchozí hodnoty zachovávání dat SD-WAN Orchestrator. Další informace naleznete v oddílu Zachovávání dat v nástroji SD-WAN Orchestrator Chcete-li nakonfigurovat hodnoty uchovávání pro statistiku toku, je nutné povolit systémové vlastnosti. Další informace naleznete v oddílu Seznam systémových vlastností v Příručce operátora VMware SD-WAN.
Výchozí autentizace zařízení Edge (Default Edge Authentication) K dispozici je nová výchozí možnost autentizace Edge přidružených k zákazníkovi s názvem Získání certifikátu (Certificate Acquire). Viz následující:
Posílení Edge Povoluje přístup k Edge prostřednictvím fyzické konzole (sériový port nebo port VGA). Viz téma Konfigurace přístupu k Edge.
Správa bitových kopií softwaru Edge na podnikové úrovni Poskytuje podnikovým superuživatelům schopnost upgradovat firmware SD-WAN Edge bez toho, aniž by se museli spoléhat na podporu VMware nebo partnera. Viz téma Správa bitových kopií programu Edge.
Podniková hlášení Umožňuje generovat podnikové zprávy, které lze použít k analýze informací o síti. Viz téma Podnikové zprávy.
Vylepšení brány firewall pro podporu FQDN Poskytuje zákazníkům možnost používat pravidla brány firewall a podnikových zásad na základě plně kvalifikovaných názvů domény (FQDN). Viz:
Podnikové zásady / zásady brány firewall s podporou možností rozhraní Poskytuje zákazníkům možnost přiřadit pravidlo k rozhraní nebo dílčímu rozhraní při vytváření pravidla podnikových zásad nebo brány firewall. Viz:
Vylepšení rozhraní HA Rozhraní HA, které se připojuje k aktivnímu standby páru (Active Standby Pair) se volí automaticky na základě platforem Edge. Viz téma Povolení vysoké dostupnosti.
Podpora HA pro VNF zabezpečení Umožňuje nakonfigurovat VNF zabezpečení na Edge s vysokou dostupností pro zajištění redundance. Viz téma Konfigurace VNF zabezpečení pomocí HA.
Linka Aktivní Standby (Hot Standby) Linka Aktivní Standby (Hot Standby) je rozšířená záložní linka pro linky WAN na Edge s předem nakonfigurovanými tunelovými propojeními VCMP. Jsou-li aktivní linky nefunkční, linka Aktivní Standby (Hot Standby) umožňuje okamžité přepnutí za použití předem nakonfigurovaných tunelových propojení VCMP. Viz téma Konfigurace linky Aktivní Standby.
Vylepšení rychlosti reakce vzdálené diagnostiky z SD-WAN Orchestrator Vzdálená diagnostika používá obousměrné připojení WebSocket namísto mechanismu prezenčního signálu v živém režimu ke zlepšení rychlosti reakce vzdálené diagnostiky v nástroji SD-WAN Orchestrator. Viz téma Vzdálená diagnostika.
Nový řídicí panel monitorování Umožňuje podnikovému uživateli monitorovat události a služby pomocí nového přepracovaného portálu. Viz téma Monitorování podniku pomocí nového uživatelského rozhraní nástroje Orchestrator.
Server NTP na Edge Umožňuje podnikovému uživateli nakonfigurovat zdroj času pro SD-WAN Edge pro nastavení vlastního času tím, že nakonfiguruje sadu nadřazených serverů NTP, ze kterých se bude čas získávat. Jakmile je vlastní zdroj času Edge správně nakonfigurován, může uživatel SD-WAN Edge nakonfigurovat, aby sloužil jako server NTP jeho vlastním klientům. Viz téma Konfigurace nastavení NTP pro profily.
Vlastní nastavení role Umožňuje podnikovému primárnímu uživateli přizpůsobit stávající sadu oprávnění pro uživatelské role. Přizpůsobení se aplikuje na všechny uživatele dostupné v rámci podniku. Viz téma Přizpůsobení role.
Vylepšení stavové brány firewall na podporu ochrany sítě a ochrany proti floodingu Umožňuje zákazníkům konfigurovat nastavení stavové brány firewall, sítě a ochrany proti floodingu pomocí nástroje Orchestrator, a tím zlepšit zabezpečení sítě. Viz:
Podpora protokolu Direct IPsec (NVS) z Edge VMware umožňuje podnikovým uživatelům definovat a konfigurovat instanci Non VMware SD-WAN Site a vytvořit bezpečné tunelové propojení IPsec přímo z SD-WAN Edge do Non VMware SD-WAN Site. Viz téma Konfigurace cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím Edge.

Předchozí verze VMware SD-WAN.

Produktovou dokumentaci k předchozím verzím systému VMware SD-WAN získáte na vyžádání od zástupce VMware.