Μόλις ένα SD-WAN Edge τεθεί σε στάδιο προεργασίας για το Bastion Orchestrator, ένας χρήστης-χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει το Edge σε σχέση με το Bastion Orchestrator. Η διαδικασία ενεργοποίησης του Edge ξεκινά με ένα email σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης του Edge που αποστέλλεται στον υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας από τον διαχειριστή IT.

Για να στείλετε το email με τη διαδικασία ενεργοποίησης:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι το SD-WAN Edge που θα ενεργοποιηθεί βρίσκεται σε κατάσταση Bastion Σε προεργασία (Staged).

Διαδικασία

  1. Στην εταιρική πύλη του Orchestrator παραγωγής, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
  2. Κάντε κλικ σε ένα Edge σε στάδιο προεργασίας που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Εμφανίζεται η σελίδα Επισκόπηση Edge (Edge Overview).
  3. Στην περιοχή Ιδιότητες (Properties), κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email).
    Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email) με ένα προτεινόμενο email που θα σταλεί σε έναν υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας. Παρέχονται απλές οδηγίες στον υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας για τη σύνδεση και την ενεργοποίηση του Edge.
    παράθυρο-διαλόγου-αποστολής-ενεργοποίησης
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή (Send) για να στείλετε το email με τη διαδικασία ενεργοποίησης Edge στον υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας.
    Όταν λάβει το email ενεργοποίησης Edge, ο υπεύθυνος επικοινωνίας τοποθεσίας εκτελεί τα βήματα που περιγράφονται στο email ενεργοποίησης για να συνδέσει και να ενεργοποιήσει το Edge σε στάδιο προεργασίας για το Bastion Orchestrator.

Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης του Edge, το Edge σε στάδιο προεργασίας θα κατεβάσει τις διαμορφώσεις από το Orchestrator παραγωγής μέσω ενός ασφαλούς καναλιού και θα ενεργοποιήσει το Edge σε σχέση με το Bastion Orchestrator. Μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση ενεργοποίησης του Edge από τη σελίδα Παρακολούθηση (Monitor) > Επισκόπηση δικτύου (Network Overview). Στα Edge που ενεργοποιούνται σε σχέση με το Bastion Orchestrator, η Κατάσταση (Status) θα έχει πράσινο χρώμα και η Κατάσταση Bastion (Bastion State) θα εμφανίζεται σε κατάσταση Σε προεργασία (Staged).

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Παρακολούθηση ρύθμισης παραμέτρων και συμβάντων του Bastion Orchestrator.

Επόμενες ενέργειες