Αυτός ο οδηγός περιγράφει τις διαμορφώσεις που απαιτούνται για την ενοποίηση του VMware SD-WAN με το Google Network Connectivity Center

Αυτή η ενοποίηση σάς παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε το δίκτυο της Google για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ περιοχών.

Σημείωση: Για οδηγίες σχετικά με τις αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας και τις βέλτιστες πρακτικές για τις τοπολογίες διανομέα και ακτίνων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο λογαριασμού SD-WAN.