Οι ακόλουθες δυνατότητες παρακολούθησης εμφανίζονται στην ενότητα Παρακολούθηση (Monitor) στο πλαίσιο περιήγησης.