Wanneer u onmiddellijk de updates van uw bedrijfsdirectory wilt synchroniseren met uw Workspace ONE Access-directory, kunt u het synchronisatieproces handmatig starten. Directory's waarvoor geen synchronisatieplanning is ingesteld, moeten altijd handmatig worden gesynchroniseerd.

Procedure

  1. Selecteer Integraties > Directory's.
  2. Klik op de directory die u wilt synchroniseren.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Synchroniseren de optie Synchroniseren met beveiligingen of Synchroniseren zonder beveiligingen.
    De optie Synchroniseren met beveiligingen dwingt de beveiligingsbeperkingen af die op de pagina Synchronisatie-instellingen > Beveiligingen zijn ingesteld en mislukt als de wijzigingen de beperkingen overschrijden. Synchroniseren zonder beveiligingsmaatregelen negeert de beveiligingslimieten.

resultaten

Het synchronisatieproces wordt op de achtergrond uitgevoerd. Als een groot aantal gebruikers en groepen worden gesynchroniseerd, kan het proces even duren. U kunt de console in de tussentijd blijven gebruiken. Als u de synchronisatievoortgang wilt bekijken, klikt u op de koppeling Vernieuwen die de synchronisatieknop vervangt terwijl de synchronisatie wordt uitgevoerd.

Volgende stappen

Nadat het synchronisatieproces is voltooid, kunt u de synchronisatiestatus weergeven op het tabblad Synchronisatielogboek. Raadpleeg Synchronisatiestatus van directory in Workspace ONE Access weergeven voor meer informatie.