Wanneer u onmiddellijk de updates van uw bedrijfsdirectory wilt synchroniseren met uw Workspace ONE Access-directory, kunt u het synchronisatieproces handmatig starten. Directory's waarvoor geen synchronisatieplanning is ingesteld, moeten altijd handmatig worden gesynchroniseerd.

Procedure

  1. Selecteer het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Directory's.
  2. Klik op de directory die u wilt synchroniseren.
  3. Klik links op de pagina op Synchroniseren en selecteer Synchroniseren met beveiligingsmaatregelen of Synchronisatie zonder beveiligingsmaatregelen.
    De optie Synchroniseren met beveiligingsmaatregelen dwingt de beveiligingslimieten in die zijn ingesteld op de pagina Synchronisatie-instellingen > Beveiliging en zal mislukken als de wijzigingen de limieten overschrijden. Synchroniseren zonder beveiligingsmaatregelen negeert de beveiligingslimieten.

resultaten

Het synchronisatieproces wordt op de achtergrond uitgevoerd. Als een groot aantal gebruikers en groepen worden gesynchroniseerd, kan het proces even duren. U kunt de console in de tussentijd blijven gebruiken. Als u de synchronisatievoortgang wilt bekijken, klikt u op de koppeling Vernieuwen die de synchronisatieknop vervangt terwijl de synchronisatie wordt uitgevoerd.

Volgende stappen

Nadat het synchronisatieproces is voltooid, kunt u de synchronisatiestatus weergeven op het tabblad Synchronisatielogboek. Raadpleeg Synchronisatiestatus van directory in Workspace ONE Access weergeven voor meer informatie.