Wanneer u onmiddellijk de updates van uw bedrijfsdirectory wilt synchroniseren met uw Workspace ONE Access-directory, kunt u het synchronisatieproces handmatig starten. Directory's waarvoor geen synchronisatieplanning is ingesteld, moeten altijd handmatig worden gesynchroniseerd.

Procedure

  1. Selecteer Integraties > Directory's.
  2. Klik op de directory die u wilt synchroniseren.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Synchroniseren de optie Synchroniseren met beveiligingen of Synchroniseren zonder beveiligingen.
    De optie Synchroniseren met beveiligingen dwingt de beveiligingslimieten af die momenteel voor de directory zijn ingesteld op het tabblad Synchronisatie-instellingen > Beveiligingen en mislukt als de wijzigingen de limieten overschrijden. Synchroniseren zonder beveiligingen negeert de beveiligingslimieten.
    ""

resultaten

Het synchronisatieproces wordt op de achtergrond uitgevoerd. Als een groot aantal gebruikers en groepen worden gesynchroniseerd, kan het proces even duren. U kunt de console in de tussentijd blijven gebruiken.

Volgende stappen

Nadat het synchronisatieproces is voltooid, kunt u de synchronisatiestatus weergeven op het tabblad Synchronisatielogboeken. Zie Directorysynchronisatie controleren en synchronisatielogboeken weergeven voor meer informatie.