Omgevingsimplementatie mislukt tijdens de taak Adding vIDM user as vRLI Super Admin wanneer vRLI Clustering and vIDM Registration wordt uitgevoerd.

Probleem

Zelfs nadat u meerdere implementatiebewerkingen heeft uitgevoerd, mislukt de omgevingsimplementatie tijdens de taak Adding vIDM user as vRLI Super Admin wanneer vRLI Clustering and vIDM Registration wordt uitgevoerd.

Het volgende foutbericht wordt in de logboeken weergegeven:
{"errorMessage":"Unable to retrieve information about this user from VMware Identity Manager.","errorCode":"RBAC_USERS_ERROR","errorDetails":{"errorCode":"com.vmware.loginsight.api.errors.rbac.invalid_vidm_user"}}

Oplossing

  1. Voeg de VMware Identity Manager-suitebeheerder toe aan vRealize Log Insight met de gebruikersinterface van vRealize Log Insight.
  2. Verwijder de VMware Identity Manager-suitebeheerder uit vRealize Log Insight met de gebruikersinterface van vRealize Log Insight.
  3. Probeer de omgevingsimplementatie opnieuw in vRealize Suite Lifecycle Manager.