U kunt logboekrotatie inschakelen voor pgpool-logboeken op met postgres geclusterde VMware Identity Manager, geïnstalleerd met behulp van vRealize Suite Lifecycle Manager.

Probleem

Het gecombineerde schijfgebruik, weergegeven met du -hsc /var/log/pgService/pgService*, is meer dan 50% van de totale schijfcapaciteit van /dev/sda4, zoals aangegeven in de output van het commando df -h.

Oplossing

  1. Wanneer u het commando find /etc/logrotate.d -iname pgservicelog uitvoert en de respons is /etc/logrotate.d/pgservicelog, moet u de volgende commando's uitvoeren:
    1. touch /etc/cron.d/rotatePgserviceLogs
    2. echo "*/45 * * * * root /usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.d/pgservicelog" > /etc/cron.d/rotatePgserviceLogs
    3. Voor VMware Identity Manager 3.3.2: /etc/init.d/cron restart

      Voor VMware Identity Manager 3.3.3 of hoger: systemctl restart crond

  2. Wanneer u het commando find /etc/logrotate.d -iname pgservicelog uitvoert en er is geen respons, moet u de volgende commando's uitvoeren:
    1. touch /etc/cron.d/rotatePgserviceLogs
    2. touch /etc/logrotate.d/pgservicelog
    3. echo "/var/log/pgService/pgService.log {

      copytruncate

      rotate 6

      compress

      missingok

      size 50M

      }" > /etc/logrotate.d/pgservicelog

    4. echo "*/45 * * * * root /usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.d/pgservicelog" > /etc/cron.d/rotatePgserviceLogs
    5. Voor VMware Identity Manager 3.3.2: /etc/init.d/cron restart

      Voor VMware Identity Manager 3.3.3 of hoger: systemctl restart crond