Grote virtuele machines van vRealize Operations Manager kunnen niet worden ingeschakeld vanwege bronbeperkingen.

Probleem

Wanneer u vRealize Operations Manager implementeert in vRealize Suite Lifecycle Manager en de knooppuntgrootte groot selecteert en u bronnen voor een virtuele machine van een andere grootte hebt geselecteerd, kan de virtuele machine mogelijk niet worden ingeschakeld vanwege bronbeperkingen.

Oorzaak

vRealize Operations Manager-implementatiegrootte die is ingesteld in vRealize Suite Lifecycle Manager, is gebaseerd op het aantal virtuele machines, catalogusitems, gelijktijdige inrichtingen en andere workloadstatistieken voor uw vRealize Operations Manager-omgeving. De grootte van virtuele machines heeft niets te maken met de grootte van de implementatie.

Oplossing

Virtuele machines van vRealize Operations Manager die zijn geïmplementeerd vanuit vRealize Suite Lifecycle Manager hebben een virtuele machinegrootte met een grote omvang (16 vCPU en 48 GB RAM) wanneer deze worden geïmplementeerd met een grote omvang en vereisen dat vCPU en RAM voldoende zijn om te kunnen worden ingeschakeld.