De vastgelegde blueprint mislukt nadat de propertygroep is verwijderd.

Probleem

Als een samengestelde blueprint van vRealize Automation-referenties heeft naar properties zoals Propertydefinitie of Propertygroepen, en als deze properties worden verwijderd uit de vRealize Automation, moet de blueprint worden bijgewerkt in de vRealize Automation of anders mislukt de vastlegging in Lifecycle Manager.

Oplossing

  1. De blueprint bewerken
  2. Klik op het pictogram Instellingen naast de blueprintnaam bovenaan.
  3. Klik op het tabblad Properties (selecteer custom properties wanneer eerder properties werden toegevoegd) en selecteer OK.
  4. Selecteer elk van de onderdelen in de blueprint en selecteer het tabblad Properties. (Selecteer de custom properties wanneer eerder properties werden toegevoegd.)
  5. Klik op Opslaan.
  6. Klik op Voltooien.