Als de DNS-server is gewijzigd, kunt u de vRealize Suite Lifecycle Manager Appliance DNS-instellingen bijwerken.

Oorzaak

Wanneer een opgegeven DNS-server tijdens de implementatie wordt gewijzigd, volg dan deze stappen om de DNS-instellingen van vRealize Suite Lifecycle Manager bij te werken.

Oplossing

 1. SSH voor vRealize Suite Lifecycle Manager-appliance met behulp van rootgebruiker.
 2. Werk de DNS-instelling bij met behulp van het commando:
  /opt/vmware/share/vami/vami_set_dns
  vami_set_dns [-d <domain>] [ -s <searchpath>] DNS_Server_1 [DNS_Server_2] 
  
  Bijvoorbeeld: /opt/vmware/share/vami/vami_set_dns -d sqa.local -s sqa.local 10.1.1.25.
 3. Sluit de vRealize Suite Lifecycle Manager-virtual appliance.
 4. Selecteer de vRealize Suite Lifecycle Manager-virtual appliance in vCenter en selecteer vervolgens Configureren.
 5. Schakel vApp-opties in.
 6. Bewerk de volgende opdracht onder Eigenschappen:
  vami.DNS.VMware_vRealize_Suite_Life_Cycle_Manager_Appliance
 7. Schakel de vRealize Suite Lifecycle Manager-virtual appliance in.
 8. Verifieer de nieuwe DNS-vermelding door de resolvectl-status uit te voeren en vervolgens de DNS-server te verifiëren.